{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Inför skolstart

Senast uppdaterad: 2020-08-26

När barnet ska börja i skolan behöver föräldrarna ta kontakt med skolans rektor för att gå igenom barnets behov av stöd under skoldagen.

Det är sedan rektorns ansvar att boka in ett möte med föräldrar och personal på skolan. All personal som rör sig runt barnet under skoldagen bör närvara som: lärare, skolsköterska, idrottslärare, slöjdlärare och bespisningspersonal. Vid detta möte ska information om det enskilda barnets typ 1-diabetes ges, behov av egenvård på skolan diskuteras och en praktisk planering göras. Skolan bör också ta kontakt med barnets diabetesteam för att se om de erbjuder utbildningar som personalen på skolan kan ta del av. 

Några frågor att diskutera kring

Vem är huvudansvarig för barnets egenvård på skolan? Vem är ansvarig när denne person inte är på plats på skolan (sjuk, semester etcetera). Finns det en ifylld och uppdaterad egenvårdsplan på skolan och följs den upp? Behöver barnet särskild mat? Är det viktigt att idrottslektionerna ligger efter frukost/lunch? Finns det en extra vuxen med ansvar för elevens diabetes med vid utflykter och idrottsdagar? 

Att tänka på

 Arbeta med ditt barn för att utveckla en relation med de personer som rör sig kring barnet under skoldagen: klasskompisar, lärare, fritidspedagoger och skolbespisning. Informera och utbilda dessa personer utifrån behov. 

 Prata med ditt barn om hur man svarar på frågor från klasskamrater och vänner om typ 1-diabetes.

 Upprätta eller uppdatera egenvårdsplanen i samarbete med vårdgivare och skola, inför varje terminsstart. Egenvårdsplan finns att ladda ner här.

 Inför en ny termin kan det också behövas ett möte med teamet på skolan som är ansvariga för barnets egenvård, till exempel rektor, lärare, skolsyster och eventuellt resurspersonal, för att gå igenom egenvårdsplan och informera och utbilda eventuell ny personal på skolan.

 Gå igenom kontaktvägar under skoldagen. Hur ska rapportering och kommunikation ske på bästa sätt? Se till att alla mobiltelefonnummer är korrekta.

 Se till att akutvårdsplan för hypoglykemi och hyperglykemi, som sammanfattar hur man känner igen samt behandlar hypoglykemi och hyperglykemi finns och vem man ska kontakta för hjälp. Planen bör delas ut till all skolpersonal som har ansvar för barnet under skoldagen samt sättas upp i skolans personalrum.

 Se till att alla nödvändiga hjälpmedel finns på plats på skolan som: druvsocker, söt dryck, glucagonspruta, extra pod, extra penna, insulin, ketonstickor/mätare, blodsockermätare och tvättservetter. Kom överens om var dessa hjälpmedel förvaras på bästa plats. I klassrummet? Hos skolsyster?

   
       
       

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

       
* indicates required
           
           
           
   
               

Barndiabetesfonden har en integritetspolicy som är utformad för att följa den Allmänna Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), också kallad GDPR (General Data Protection Regulation), och för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss.

       
               
       

Du kan avregistrera dig när du vill genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i våra utskick. För mer information om vår integritetspolicy besök vår webbplats: www.barndiabetesfonden.se/integritetspolicy

   
   
       

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

   
   
                   
           
   
×
  • {{ node.Name }}