{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Integritetspolicy - Barndiabetesfondens hantering av personuppgifter

Senast uppdaterad: 2019-04-30

Med anledning av införandet av den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersatte den gamla Personuppgiftslagen (PuL) den 25 maj 2018, redovisar Barndiabetesfonden sin integritetspolicy här.

Version 2023-11
Senast uppdaterad: 2023-11-13

Du kan ladda ner vår Integritetspolicy som pdf-dokument här.

Behandling av personuppgifter

Barndiabetesfonden (som nedan kan benämnas ”oss” eller ”vi”) värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för medlemmar, faddrar, adapter, anställda och samarbetspartners samt andra personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. I avsnitt 2 kan ni läsa vad som särskilt gäller för personuppgiftsbehandling i samband med det vi kallar fadderprojektet. I avsnitt tre kan ni läsa vad som gäller för personuppgiftsbehandling i Barndiabetesfondens Lokalföreningar.

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla i Sverige. Förordningen är direkt tillämplig inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelser av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

När vi behandlar dina personuppgifter har vi alltid sett till att vi har identifierat ett ändamål med behandlingen, och att det ändamålet har stöd i en laglig grund för behandlingen. De personuppgifter som vi behandlar har vi bedömt som nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla det definierade ändamålet. Vårt mål med behandlingen är att all behandling ska vara korrekt, vilket innebär att vi raderar information som är inkorrekt eller inte längre nödvändig för ändamålet med behandlingen eller om vi inte längre har någon laglig grund för ändamålet.

Personuppgiftsansvarig

Barndiabetesfonden, org.nr 822001–9072, och Barndiabetesfondens Riksförening, org.nr 822002–7851, Brunnsgatan 26, 111 38 Stockholm, är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av insamlade personuppgifter. Dataskyddsansvarig är Verksamhetsansvarig.
Du når oss via e-post på kansli@barndiabetesfonden.se eller post enligt ovan.

Vilka personuppgifter vi samlar in, till vilket ändamål och med vilken laglig grund framgår av tabellen nedan: 

För att vi ska kunna administrera betalningar i samband med köp, gåva och utfärdande av gåvobevis 

  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig  Ändamål med vår behandling  Laglig grund för vår behandling
Givare - Medlemsregistrering Namn, födelsedata, telefonnummer, e-postadress och adress Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter  Vårt berättigade intresse att komma i kontakt med dig  
Givare - Medlemsregistrering Namn, födelsedata, telefonnummer, e-postadress och adress För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom att utveckla/förändra vår verksamhet samt genomföra marknadsföring- Vi sparar även dessa uppgifter i ett spärr-register, för det fall du motsätter dig att vi skickar marknadsföring. Vårt berättigade intresse
Givare - Medlemsregistrering Namn, födelsedata, telefonnummer, e-postadress och adress För att göra analys av givare, givarstatistik när vi ansöker om projektstöd och för registrering i vårt CRM system.  Vårt berättigade intresse
Givare - Medlemsregistrering, månadsgivare, spontangåvor och i webbshop  Nödvändig information för ekonomiska transaktioner, som t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsuppgifter För att vi ska kunna administrera betalningar i samband med köp, gåva och utfärdande av gåvobevis  Vårt berättigade intresse samt tredje parts berättigade intresse att kunna hantera betalningen. 
Givare - Medlemsregistrering, månadsgivare, spontangåvor och i webbshop Nödvändig information för ekonomiska transaktioner, som t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsuppgifter I syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter såsom bokföringsskyldighet För att vi ska fullgöra en rättslig förpliktelse
Forskningssamarbeten När du ansöker om forskningsanslag från oss samlar vi in information om dina meriter och bakgrund För att utvärdera om du är kvalificerad för forskningsanslag från oss och som underlag för projektbedömning  Vårt berättigade intresse 
Arbetssökanden När du ansöker om en ledig tjänst hos oss samlar vi in information om dina meriter och bakgrund För att utvärdera om du är kvalificerad för den tjänst som du söker i samband med rekrytering  Vårt berättigade intresse 
Anställda Grundläggande information om dig såsom namn, titel, kön, e-mailadress, hemadress, telefonnummer och personnummer För ekonomi- och personaladministration För att kunna fullgöra vårt avtal med dig 

Känsliga personuppgifter 

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ har du själv offentliggjort dem, vilket ger oss en rätt att behandla dessa uppgifter. Givetvis ställer vi extra höga krav på vår behandling av denna typ av uppgifter. Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för ändamålet.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi i första hand behandlar är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och information nödvändig för ekonomiska transaktioner i samband med gåva eller köp. Vi samlar också in födelsedata för att undvika att lagra personuppgifter från personer under 18 års ålder.

När du använder webbplatsen lagrar vi cookies på din dator för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare.

När du ansöker om forskningsanslag från Barndiabetesfonden eller söker en ledig tjänst på Barndiabetesfondens kansli samlar vi även information om meriter. Vi sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt för att utföra den tjänst som du har begärt eller för vilken du har gett samtycke till.

När samlar vi in personuppgifter och sparar dem i vår databas?

 •  När du ger en gåva eller blir månadsgivare
 •  När du handlar i vår butik
 •  När du blir medlem i Barndiabetesfondens Riksförening
 •  När du anmäler dig som prenumerant till nyhetsbrev eller pressutskick
 •  När du startar en insamling på vår webbplats
 •  När du ansöker om en ledig tjänst eller forskningsanslag från Barndiabetesfonden
 •  När du använder vår hemsida lagrar vi cookies på din dator
 •  När du anmäler dig till tävlingar, utbildningar eller andra typer av evenemang där vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt bidrag eller anmälan

Hur använder vi dina personuppgifter?

Som huvudregel samlar vi in personuppgifterna direkt från dig. De personuppgifter som du lämnar registreras så att vi ska kunna genomföra den tjänst du önskar från oss – t ex förmedling av meddelande om minnes- eller hyllningsgåva, utskick av betalningsbekräftelse, upprättande av månadsgivande per automatik eller tillhandahållande av insamlingsbössa. 

Utöver de uppgifter som vi samlar in från dig kan vi också samla in adressuppgifter för postala utskick från någon annan, dvs. från tredje part, bland annat från Marknadsinformation. 

Uppgifterna sparas sedan i vår databas och vi kan med stöd av s k berättigat intresse som rättslig grund komma att använda dem för att i marknadsföringssyfte informera om vår verksamhet via brev, sms, e-post, sociala medier eller telefon, samt för uppföljning och utveckling av Barndiabetesfondens och Barndiabetesfondens Riksförenings verksamhet. Om du vill motsätta dig denna typ av marknadsföring kan du när som helst kontakta oss och säga att du inte längre vill ta del av informationen. 

Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som det behövs för det fastställda ändamålet, men i regel behandlar vi dina personuppgifter i upp till 36 månader efter din senaste interaktion med oss. När du ansöker om en ledig tjänst hos oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamålet, men intressanta ansökningar kan komma att sparas även efter rekryteringsperioden. De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Personal på Barndiabetesfondens kansli och verksamma inom organisationens olika styrelser (Stiftelse och Riksförening) har sådan tillgång till insamlade uppgifter som de behöver för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet. Detta innebär att endast de personer som behöver tillgång till informationen har sådan tillgång. 

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Barndiabetesfondens räkning, t ex Lokalföreningar (se även Del 3 i denna Integritetspolicy), samarbetspartners och IT- leverantörer. Sådana samarbeten regleras alltid genom upprättande av giltiga personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Dina rättigheter 

Som registrerad hos Barndiabetesfonden har du följande rättigheter: 

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig
 •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 •  Du har rätt att återkalla ditt samtycke och därmed bli raderad. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna under en viss tid.
 •  Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 •  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande. 

Särskilt om direktmarknadsföring

Registrerade personer har alltid rätt att anmäla till oss om de motsätter sig att deras personuppgifter används för direktmarknadsföring. 

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda din integritet och ser till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

Ändringar av denna policy

Om denna Integritetspolicy ändras kommer en uppdaterad version att göras tillgänglig på vår hemsida. För att hålla dig uppdaterad om innehållet rekommenderar vi därför att du håller dig uppdaterad genom att besöka denna sida. Om vi genomför några väsentliga förändringar av dokumentet, såsom förändring av ändamålen varför vi behandlar uppgifterna, kommer vi att skicka ett e-post eller lämna ett meddelande via våra sociala medier. 

Kontaktuppgifter

Om du har funderingar kring behandling av personuppgifter, vill ställa en fråga eller framföra klagomål kan du kontakta oss på e-postadress;  kansli@barndiabetesfonden.se eller post till: Barndiabetesfonden, Brunnsgatan 26, 111 38 Stockholm. 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se

 


Barndiabetesfondens personuppgiftsbehandling av dig som fadder

Behandling av personuppgifter

Barndiabetesfonden (som nedan kan benämnas ”oss” eller ”vi) värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för faddrar vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. Personuppgifter behandlas alltid i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. 

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla i Sverige. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelser av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter. 

När vi behandlar dina personuppgifter har vi alltid sett till att vi har identifierat ett ändamål med behandlingen, och att det ändamålet har stöd i en laglig grund för behandlingen. De personuppgifter som vi behandlar har vi bedömt som nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla det definierade ändamålet. Vårt mål med behandlingen är att all behandling ska vara korrekt, vilket innebär att vi ibland raderar information som är inkorrekt eller inte längre nödvändig för ändamålet med behandlingen eller om vi inte längre har någon laglig grund för ändamålet. 

Vilka personuppgifter vi samlar in, till vilket ändamål och med vilken laglig grund framgår av tabellen nedan: 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig  Ändamål med vår behandling  Laglig grund för vår behandling
Namn, telefonnummer, e-postadress, adress och födelsedata  Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter. Därtill behöver vi behandla informationen för att kunna publicera dig som fadder på vår hemsida så att adepter kan se dig. Vårt berättigade intresse att komma i kontakt med dig
Information om din Facebook-, Instagram- eller LinkedIn-profil, samt information på sådan profil För att kunna utvärdera dig som fadder och för att göra en bedömning av huruvida du är lämpad för vårt fadderprojekt Vårt berättigade intresse att utvärdera potentiella faddrar 
Fadder-id  Att bekräfta din identitet när du är i kontakt med oss Vårt berättigade intresse att kunna identifiera dig

 

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter 

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy. Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för ditt fadderskap. 

Lagringstid 

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som behövs för det fastställda ändamålet men i regel behandlar vi dina personuppgifter i upp till 6 månader efter att du avregistrerat dig som fadder. Detta för att vi ska kunna göra en uppföljning på varför du valt att avsluta ditt fadderskap, i syfte att förbättra vår verksamhet. Därefter anonymiseras dina personuppgifter. De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

Hur använder vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in när du fyller i vårt ”Att bli fadder”-formulär på vår hemsida.  Personuppgifterna används är för att kunna utvärdera dig som fadder och för att göra en bedömning av huruvida du är lämpad för vårt fadderprojekt. Det är en manuell bedömning och hantering, och utvärderingen görs på de personuppgifter du uppger i samband med att du fyller i vårt ”Att bli fadder”-formulär på vår hemsida. 

Barndiabetesfonden sparar de personuppgifter som du har uppgett i ”Att bli fadder”-formuläret på vår hemsida i ett register. Registret ligger sedan sparat i vår molnmiljö som hostas av Microsoft SharePoint och de har servrar i Europa. Utvärderingen om dig som fadder sparas inte. 

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Personal på Barndiabetesfondens kansli och verksamma inom organisationens olika  styrelser (Stiftelse och Riksförening) har sådan tillgång till insamlade personuppgifter som de behöver för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet. Tillgången till dina personuppgifter begränsad till de i vår personal som är verksamma inom fadderprojektet och de som faktiskt behöver åtkomst till uppgifterna.  

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för vår räkning, t ex Lokalföreningar, samarbetspartners och IT-leverantörer. Sådana samarbeten regleras alltid genom upprättande av giltiga    personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda din integritet och ser till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

Dina rättigheter som registrerad
Som registrerad hos Barndiabetesfonden har du följande rättigheter: 

 •  Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig
 •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 •  Du har rätt att återkalla ditt samtycke och därmed bli raderad. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna under en viss tid.
 •  Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 •  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande. 

Kontaktuppgifter

Om du har funderingar kring behandling av personuppgifter, vill ställa en fråga eller framföra klagomål kan du kontakta oss på e-postadressen: kansli@barndiabetesfonden.se eller post till: Barndiabetesfonden, Brunnsgatan 26, 111 38 Stockholm. 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se

 


Barndiabetesfondens personuppgiftsbehandling av dig som adept

Behandling av personuppgifter

Barndiabetesfonden (som nedan kan benämnas ”oss” eller ”vi) värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för faddrar vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. Personuppgifter behandlas alltid i enlighet med gällande dataskyddsregelverk. 

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla i Sverige. Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelser av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter. 

När vi behandlar dina personuppgifter har vi alltid sett till att vi har identifierat ett ändamål med behandlingen, och att det ändamålet har stöd i en laglig grund för behandlingen. De personuppgifter som vi behandlar har vi bedömt som nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla det definierade ändamålet. Vårt mål med behandlingen är att all behandling ska vara korrekt, vilket innebär att vi ibland raderar information som är inkorrekt eller inte längre nödvändig för ändamålet med behandlingen eller om vi inte längre har någon laglig grund för ändamålet. 

Vilka personuppgifter vi samlar in, till vilket ändamål och med vilken laglig grund framgår av tabellen nedan:

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig  Ändamål med vår behandling  Laglig grund för vår behandling
Namn, telefonnummer, e-postadress,  Vi behandlar denna information om dig i syfte att kunna sammanföra dig med en fadder så att ni kan initiera en kontakt.  Vårt berättigade intresse att tillhandahålla förmedlingen
Namn, telefonnummer, e-postadress För att utföra enkätundersökningar om fadderrelationer för att förbättra/utveckla vår verksamhet samt kunna kommunicera med dig i övrigt Vårt berättigade intresse 
Adept-id Att bekräfta din identitet när du är i kontakt med oss Vårt avtal med dig samt vårt berättigade intresse att kunna identifiera dig
     

 

Behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

Du är inte tvungen att lämna några känsliga personuppgifter, såsom personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv eller sexuella läggning. I den mån känsliga personuppgifter lämnas på eget initiativ samtycker du särskilt till att behandling av dessa personuppgifter görs på de villkor som framgår av denna Integritetspolicy. Vi ber dig dock återigen observera att vi avråder dig från att lämna känsliga personuppgifter och uppgifter som saknar relevans för fadder-projektet.

Hur använder vi dina personuppgifter

Vi sparar de personuppgifter som du har uppgett i ”Förfrågan om fadder”-formuläret på vår hemsida i ett register. Vi sparar dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig, t.ex. för att ge tips och förslag hur en fadderrelation kan förbättras. Registret ligger sedan sparat i vår molnmiljö som hostas av Microsoft SharePoint och de har servrar i Europa. 

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på den lagliga grunden berättigat intresse. När personuppgiftsbehandling grundas på våra berättigade intressen genomför vi alltid en intresse avvägning mellan våra intressen och den registrerades intressen av integritet och grundläggande friheter och rättigheter. Om den registrerade har invänt mot behandlingen tar vi hänsyn till dennes inställning i bedömningen. Behandlingen är i dessa fall endast tillåten om våra intressen av behandlingen väger särskilt tungt.  

Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som det behövs för det fastställda ändamålet men i regel behandlar vi dina personuppgifter i upp till 6 månader efter att ett fadderskap har avslutats och du inte har gjort en förfrågan om en ny fadder. Detta för att vi ska kunna göra en uppföljning på varför du valt att avsluta ditt fadderskap, i syfte att förbättra vår verksamhet. Därefter anonymiseras dina personuppgifter. De personuppgifter som vi måste spara under en längre period, exempelvis för att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer sparas under den tid den skyldigheten föreligger.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? 

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda din integritet och ser till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Personal på Barndiabetesfondens kansli och verksamma inom organisationens olika  styrelser (Stiftelse och Riksförening) har sådan tillgång till insamlade personuppgifter som de behöver för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet. Vanligtvis är tillgången till dina personuppgifter begränsad till de i vår personal som är verksamma inom fadderrprojektet och de som faktiskt behöver åtkomst till uppgifterna.  

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Barndiabetesfondens räkning, t ex Lokalföreningar, samarbetspartners och IT-leverantörer. Sådana samarbeten regleras alltid genom upprättande av giltiga personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Dina rättigheter som registrerad
Som registrerad hos Barndiabetesfonden har du följande rättigheter: 

 •  Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig
 •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 •  Du har rätt att återkalla ditt samtycke och därmed bli raderad. Rätten att bli 
 •  raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (till exempel bokföringslagen) att behålla uppgifterna under en viss tid.
 •  Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 •  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande. 

Kontaktuppgifter

Om du har funderingar kring behandling av personuppgifter, vill ställa en fråga eller framföra klagomål kan du kontakta oss på e-postadress; kansli@barndiabetesfonden.se eller post till: Barndiabetesfonden, Brunnsgatan 26, 111 38 Stockholm. 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se

 


Integritetspolicy för Barndiabetesfondens Lokalföreningars hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Barndiabetesfonden (som nedan kan benämnas ”oss” eller ”vi”) värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för medlemmar samt andra personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. Vi behandlar alltid personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Under Barndiabetesfondens Riksförening, org.nr. 822002–7851, finns ett antal Lokalföreningar, se bilaga 1 (”Lokalföreningarna”). Lokalföreningarna är separata juridiska enheter som har egna ändamål och bestämmer över hur dina personuppgifter behandlas. Denna integritetspolicy avlämnas av Lokalföreningarna och gäller för varje medlem vars personuppgifter behandlas av en Lokalförening.  

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla i Sverige. Förordningen är direkt tillämplig inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Dataskyddsförordningen innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelser av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

När vi som Lokalförening behandlar dina personuppgifter har vi alltid sett till att vi har identifierat ett ändamål med behandlingen, och att det ändamålet har stöd i en laglig grund för behandlingen. De personuppgifter som vi behandlar har vi bedömt som nödvändiga för att vi ska kunna uppfylla det definierade ändamålet. Vårt mål med behandlingen är att all behandling ska vara korrekt, vilket innebär att vi ibland raderar information som är inkorrekt eller inte längre nödvändig för ändamålet med behandlingen eller om vi inte längre har någon laglig grund för ändamålet.

Personuppgiftsansvarig

För dig som medlem i en Lokalförening, är det den Lokalförening som du fått medlemskap i som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. All information kring respektive personuppgiftsansvarig framgår av bilaga 1.

Vilka personuppgifter vi samlar in, till vilket ändamål och med vilken laglig grund framgår av tabellen nedan:

 

  Vilka personuppgifter behandlar vi om dig  Ändamål med vår behandling  Laglig grund för vår behandling
Medlem Namn, födelsedata, telefonnummer, e-postadress och adress Att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter  årt berättigade intresse av att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem. *
Medlem Namn, telefonnummer, e-postadress och adress Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna skicka information till dig avseende våra planerade aktiviteter och skicka ut nyhetsbrev till dig. Vi behandlar även dessa uppgifter i ett spärr-register, för det fall du motsätter dig att vi skickar marknadsföring. Vårt berättigade intresse. *
Medlem Namn, telefonnummer, e-postadress och adress Vi behandlar dessa personuppgifter i syfta att kunna vidta stödåtgärder som efterfrågas av drabbade medlemmar. Uppgifterna behandlas då de är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtal med dig som medlem att genomföra stödåtgärder.

*Det finns inga lagstadgade förbud mot att vi behandlar dina personuppgifter för dessa ändamål. I och med ditt medlemskap i föreningen vill vi kunna informera dig om aktiviteter och nyheter som relaterar till föreningens verksamhet, vilket kan skapa engagemang i föreningen som i sin tur är en förutsättning för föreningens existens. Vårt berättigade intresse anser vi vara av särskilt stor betydelse eftersom behandlingen inte utgör någon direkt risk för medlemmen och risken för integritetskränkningar i samband med uppfyllandet av ändamålen är liten. Därtill kan du som medlem alltid välja att inte ta del av något marknadsföringsmaterial

Känsliga personuppgifter

Inom ramen för verksamheten i Lokalföreningarna behandlar vi i regel inte några känsliga personuppgifter. Givet föreningens syfte ställer vi dock särskilt höga krav på behandlingen av dina personuppgifter för att information om ens medlemskap inte obehörigen ska röjas.

När samlar vi in personuppgifter och sparar dem i vår databas?

Vi samlar in dina personuppgifter i samband med att du blir medlem i Barndiabetesfondens Riksförening. I samband med att du erhåller ett medlemskap där kommer vi ta del av dina personuppgifter från Riksföreningen

Hur använder vi dina personuppgifter?

Utöver vad som anges ovan kan personuppgifter avseende adressuppgifter för postala utskick samlas in från någon annan, dvs. från tredje part, bland annat från Marknadsinformation. Uppgifterna sparas sedan i vår databas och vi kan komma att använda dem i enlighet med vad som anges ovan.

Lagringstid

Vi kommer att behandla dina personuppgifter så länge som det behövs för det fastställda ändamålet.

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

Verksam personal eller företrädare för Lokalföreningarna har sådan tillgång till insamlade uppgifter som de behöver för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet. Detta innebär att endast de personer som behöver tillgång till informationen har sådan tillgång.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till samarbetspartners som behandlar personuppgifter för Lokalföreningarnas räkning, samarbetspartners och IT-leverantörer. Sådana samarbeten regleras alltid genom upprättande av giltiga personuppgiftsbiträdesavtal. Vi kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in.

Dina rättigheter 

Som registrerad hos Barndiabetesfonden har du följande rättigheter: 

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter vi har om dig
 •  Du har rätt att begära rättning om vi har felaktiga uppgifter registrerade om dig
 • Du har rätt att bli raderad. Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag att behålla uppgifterna under en viss tid. Rätten att bli raderad gäller inte heller för uppgifter som vi behöver bevara i syfte att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 •  Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.

När du kontaktar oss för att hävda dina rättigheter kan vi komma att begära ID-handlingar eller kopior av ID-handlingar för att du ska kunna verifiera din identitet. Vi behandlar dessa personuppgifter så att vi kan uppfylla våra skyldigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Dessa uppgifter kommer att raderas så snart vi har verifierat din identitet.

Särskilt om direktmarknadsföring

Registrerade personer har alltid rätt att anmäla till oss om de motsätter sig att deras personuppgifter används för direktmarknadsföring.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda din integritet och ser till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

Ändringar av denna policy

Om denna Integritetspolicy ändras kommer en uppdaterad version att göras tillgänglig på vår hemsida. För att hålla dig uppdaterad om innehållet rekommenderar vi därför att du håller dig uppdaterad genom att besöka denna sida. Om vi genomför några väsentliga förändringar av dokumentet, såsom förändring av ändamålen varför vi behandlar uppgifterna, kommer vi att skicka ett e-post eller lämna ett meddelande via våra sociala medier.

Kontaktuppgifter

Om du har funderingar kring behandling av personuppgifter, vill ställa en fråga eller framföra klagomål kan du kontakta oss på e-postadress;  kansli@barndiabetesfonden.se eller post till berörd Lokalförening på de kontaktuppgifter som framgår av bilaga 1.
 
Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten imy@imy.se

 


Bilaga 1 - Barndiabetesfondens Lokalföreningar

Lokalföreningarnas namn, organisationsnummer, postadress och e-postadress.


Lokalföreningen Halland
802542–3065
Kohagavägen 3 A, 432 74 Träslövsläge
halland@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Dalarna
802543–8915
Skrikgrärdsvägen 8, 793 92 Leksand
dalarna@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Gävleborg
802544-5605
Skolgatan 9, 806 45 Gävle
gavleborg@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Göteborg
802543–9939
Korsängen 2, 433 63 Sävedalen
goteborg@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Linköping
822003–0525
Vasavägen 44c, 582 33 Linköping
linkoping@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Norrbotten
802543–5259
Trånga Gatan 9A, 961 50 Boden
norrbotten@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen i Norrköping
802544-4889
Eklidsgatan 17, 603 75 Norrköping
norrkoping@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Skaraborg
802544-4913
Gnistvägen 16 E, 549 37 Skövde
skaraborg@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Skåne
802475–8123
Klövergatan 10, 267 36 Bjuv
skane@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Stockholm
802463–5115
Gustav III boulevard 41, 169 73 Solna
stockholm@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Uppsala
802544–0903
Kilsgärdesvägen 13, 743 30 Storvreta
uppsala@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Västergötland
802544-9565
Lövkojevägen 6, 523 40 Ulricehamn
vastergotland@barndiabetesfonden.se


Lokalföreningen Västmanland
802544-9615
Utvreta 3, 725 92 Västerås
vastmanland@barndiabetesfonden.se

 


 

Styrelserna för Stiftelsen Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening enligt styrelsebeslut, Sept 2023.

Styrelserna för Barndiabetesfondens Lokalföreningar, Sept 2023.

 

Version 2023-11
Senast uppdaterad: 2023-11-13
Du kan ladda ner vår Integritetspolicy som pdf-dokument här.

×
 • {{ node.Name }}