{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Egenvård i förskola och skola

Senast uppdaterad: 2020-08-26

Hälso- och sjukvården, i det här fallet barnets diabetesmottagning, ska bedöma vad som är att anse som egenvård och är skyldig att delta i upprättandet av en egenvårdsplan i skolan.

Egenvårdsplanen fylls i gemensamt av föräldrar, skolpersonal och vårdgivare för att beskriva behoven av egenvård, och vad barnet behöver hjälp med och vuxenstöd under skoldagen för att hantera sin sjukdom. Egenvårdsplanen avser egenvårdsinsatser med CE-märkt medicinteknik och planen bör upprättas, minst en gång om året. Om elevens situation förändras ska egenvårdsplanen revideras och diabetesteamet kontaktas för en ny egenvårdsbedömning.

Rektor har skyldighet att se till att elevens behov av hjälp med egenvården erbjuds och diabetesteamet utbildar den personal som ska stödja eleven i genomförandet av egenvården. Skolan ansvarar för att i god tid rapportera till vårdnadshavarna kring kommande schemaändringar, exempelvis utflykter. Vårdnadshavarna ansvarar för att rapportera eventuella ändringar i behandlingsregim till den personal i skolan som hjälper barnet med diabetes egenvården.

Här kan du ladda ner en uppdaterad egenvårdsplan som tagits fram av Svenska Barnläkarföreningen.

Ladda ned egenvårdsplan

Hälso- och sjukvårdens ansvar

Det är egentligen den som har gjort en egenvårdsbedömning, det vill säga ansvarig läkare, som ansvarar för att en planering av egenvården görs. Men i Socialstyrelsens kartläggning ” Hur arbetar hälso- och sjukvården med egenvårdsinsatser?” i januari 2017 framkom det att föräldrarna till barn med typ 1-diabetetes ofta blir huvudansvariga informationsbärare om barnets egenvård. På grund av resursbrist arbetar hälso- och sjukvården i dessa situationer sällan med information om egenvård direkt mot förskola och skola i det enskilda fallet. Istället informerar hälso- och sjukvården föräldrarna, som sedan i sin tur får informera personalen i förskola och skola om egenvården. Det förekommer dock att hälso- och sjukvården har öppna informationsmöten med generell information om typ 1-diabetes och diabetesvård.

I samma rapport framkom att föräldrar till ett barn med typ 1-diabetes kan uppleva att de saknar uppföljning av de mer ”mjuka” värdena som till exempel att sjukdomen kan påverka skolarbetet och hur egenvården fungerar i vardagen. I rapporten framkom också att hälso- och sjukvården sällan följer upp egenvården på plats i skolan. Utifrån rapporten ska Socialstyrelsen revidera meddelandeblad nr 6/2013 om egenvård. Mer information finns på www.socialstyrelsen.se

   
       
       

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

       
* indicates required
           
           
           
   
               

Barndiabetesfonden har en integritetspolicy som är utformad för att följa den Allmänna Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), också kallad GDPR (General Data Protection Regulation), och för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss.

       
               
       

Du kan avregistrera dig när du vill genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i våra utskick. För mer information om vår integritetspolicy besök vår webbplats: www.barndiabetesfonden.se/integritetspolicy

   
   
       

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

   
   
                   
           
   
×
  • {{ node.Name }}