{{ node.Name }} {{ node.Name }}

En trygg skolgång för elever med typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2020-08-24

Vårdnadshavarnas tillsynsansvar för sina barn, enligt 6 kap. föräldrabalken, övergår till förskolan och skolan den tid som barnet vistas där. Förskola och skola har därmed ansvar för att barn med typ 1-diabetes ska få hjälp med egenvården under skoldagen.

Det ska också finnas skriftliga rutiner på skolan för vad som ska göras för att uppfylla denna skyldighet. Efter att barnets föräldrar har tagit kontakt med skolan för att gå igenom behovet av egenvård under skoldagen är det rektorns ansvar att boka in ett möte med föräldrar och personal på skolan. All personal som rör sig runt barnet under skoldagen bör närvara som: lärare, skolsköterska, idrottslärare, slöjdlärare och bespisningspersonal.

Vid detta möte ska information om det enskilda barnets typ 1-diabetes ges, behov av egenvård på skolan diskuteras och en praktisk planering göras. Skolan bör också ta kontakt med barnets diabetesteam för att se om de erbjuder utbildningar som personalen på skolan kan ta del av.

Några frågor att diskutera kring

Vem är huvudansvarig för barnets egenvård på skolan? Vem är ansvarig när denne person inte är på plats på skolan (sjuk, semester etcetera). Finns det en ifylld och uppdaterad egenvårdsplan på skolan och följs den upp? Behöver barnet särskild mat? Är det viktigt att idrottslektionerna ligger efter frukost/lunch? Finns det en extra vuxen med ansvar för elevens diabetes med vid utflykter och idrottsdagar? 

Så får ni samverkan att fungera

 Ha en nära dialog med både barn och föräldrar för att göra det möjligt att barnet får en trygg och säker skolmiljö.

 Ordna en träff med skolpersonal inklusive matsalspersonal, föräldrar och någon från barnets diabetesmottagning för att informera om typ 1-diabetes och rutiner kring det specifika barnet.

 Många av barnsjukhusens diabetesmottagningar har utbildningar för skol- och skolomsorgspersonal några gånger per termin. Kontakta barnets diabetesmottagning för information och aktuella kurser.

 Upprätta informationsblad till personalrum med mera, med information om barnet, kontaktuppgifter till barnets föräldrar samt information om akuta situationer som kan uppstå.

 Sätt upp information om kännetecken vid hyper- respektive hypoglykemi i barnets klassrum så att andra elever kan lära sig känna igen symptomen när barnet med typ 1-diabetes inte mår bra och kan behöva extra stöd och hjälp. Nedladdningsbart dokument om hyper- och hypoglykemi finns att ladda ner här.

Praktiska tips till skolan

 Vid utflykter måste det alltid finnas minst två vuxna personer närvarande för att kunna behandla eventuella akuta situationer och samtidigt ansvara för de övriga barnen. Den personal som tar med barnet på utflykt bär ansvar för att mellanmål, insulin, blodsockermätare och druvsocker packas ned.

 Mobiltelefon skall alltid finnas tillgänglig för personalen för att kunna ha kontakt med föräldrar och eventuellt stämma av blodsocker via CGM/FGM.

 I närheten där barnet vistas under skoldagen bör det finnas druvsocker och eventuell söt dryck för behandling av hypoglykemi.

 Skolmåltiderna bör vara sammansatta enligt Livsmedelsverkets riktlinjer för skolluncher och bör ligga på så lika tid som möjligt under veckans dagar, även för äldre elever, för att barnet ska kunna uppnå en bra blodsockerbalans.

   
       
       

Börja prenumerera på vårt nyhetsbrev

       
* indicates required
           
           
           
   
               

Barndiabetesfonden har en integritetspolicy som är utformad för att följa den Allmänna Dataskyddsförordningen ((EU) 2016/679), också kallad GDPR (General Data Protection Regulation), och för att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss.

       
               
       

Du kan avregistrera dig när du vill genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i våra utskick. För mer information om vår integritetspolicy besök vår webbplats: www.barndiabetesfonden.se/integritetspolicy

   
   
       

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

   
   
                   
           
   
×
  • {{ node.Name }}