{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Så motverkar du ångest och oro

Senast uppdaterad: 2021-03-03

Rädsla är en naturlig del av att vara människa och ett sätt för din kropp att berätta att något är farligt och att du behöver agera.

Rädsla kan vara livsviktigt i vissa situationer, den verkar som ett brandlarm och hjälper dig att söka skydd. Men när kroppen utlöser alarmen för ofta, och i egentligen ofarliga situationer, kan du ha utvecklat en ångestproblematik. Ångest är vanligt förekommande i Sverige; runt 41 procent av den svenska befolkningen i åldern 16-84 år upplever enligt Folkhälsomyndigheten besvär med ängslan, oro eller ångest. Ångest i sig är inte farligt men kan skapa lidande. Vid typ 1-diabetes kan du ibland utveckla en rädsla för att få allvarlig hypoglykemi. Det kan ibland utvecklas till en fobi och då behöver du troligen få psykologiskt stöd utifrån kognitiv beteendeterapi, KBT. I KBT får du lära dig att stegvis närma dig det du är rädd för och sluta med undvikandebeteenden.

Vad kan du göra själv om du har ångest och oro?

Utforska ditt beteende. Ångest kan leda till att du undviker saker, som i sin tur kan leda till att ditt liv blir lite mindre givande och mindre meningsfullt. Över tid kan din vardagliga förmåga bli lidande på grund av detta, vilket i sin tur kan leda till nedstämdhet. Det är alltså viktigt att försöka utforska och förstå vad du börjat undvika och återuppta dessa aktiviteter och beteenden igen, trots att det känns obehagligt i stunden. Det kommer att öka tilltron till dig själv och bidra till att din ångest minskar på sikt.

 Utforska din ångest. När du känner stark ångest, försök stanna upp, var nyfiken på hur du upplever ångesten och beskriv för dig själv vad som händer. Vad har du för tankar och känslor? Hur känns ångesten i kroppen? Tillåt ångesten att vara en del av det som är just nu.

 Träna mindfulness för att få hjälp att bli förankrad i nuet. Ångest handlar ofta om saker som (kanske) kommer att ske i framtiden, så om du lyckas komma tillbaka till nuet kan ångesten minska.

 Se till att vila och få tillräckligt med sömn.

 Jobba aktivt med återhämtning. Är du utvilad och avslappnad är du också mindre benägen att få ångest.

När och var ska du söka hjälp?

 Om du mår mycket dåligt och är i behov av att komma i direkt kontakt med vården ska du söka akut vård. Du kan ringa 1177 och få vägledning.

 Om ångesten känns svår att hantera, om du märker att du börjar undvika en eller ett flertal saker eller situationer i ditt liv och om du har svårt att fungera normalt i din vardag rekommenderas du att ta kontakt med din diabetesmottagning eller närmaste vårdcentral alternativt ungdomsmottagning.

 

Sara Hammer
Legitimerad psykolog
 Skicka e-post till Sara

Sara arbetar med psykoterapi och kliniskt behandlingsarbete. Hon skriver även artiklar i Barndiabetesfondens medlemstidning Sticket. 

×
  • {{ node.Name }}