{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Typ 1-diabetes, psykisk hälsa och ohälsa

Senast uppdaterad: 2021-03-03

Typ 1-diabetes påverkar individen varje dag, både fysiskt och emotionellt. Kraven som kommer med sjukdomen kan ses som stressorer som inte går att ta bort i livet.

Vi kan däremot lära oss att förhålla oss till stressen och oron på ett mer konstruktivt och hjälpsamt sätt, genom att öva på självomhändertagande och på att hantera oro och negativa tankar med målet att få ett mer balanserat och kvalitativt liv. Forskning visar att personer med diabetes har en ökad risk för depression, ångest och ätstörningar jämfört med personer utan diabetes.

Det finns därmed extra skäl till att stötta gruppen med psykologiskt stöd och behandling. Den psykologiska stressen hos tonåringar med diabetes är också förhöjd vilket kan leda till sämre blodsockerkontroll. Även föräldrar till barn med typ 1-diabetes har en förhöjd risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa på grund av sjukdomens alla krav och sömnlösa nätter. Barndiabetesfonden vill bidra till ökad förståelse gällande psykisk ohälsa vid typ 1-diabetes för att kunna stötta barn, tonåringar och dess anhöriga. 

Vi hoppas att informationen på denna sida ska vara till hjälp för föräldrar till barn och tonåringar med typ 1-diabetes som vill lära sig mer om sömn, stress, utmattning och psykisk hälsa kopplat till typ 1-diabetes.

×
  • {{ node.Name }}