{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Ätstörningar och typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2021-03-03

Vid typ 1-diabetes är fokus av naturliga skäl mycket på mat och kost. Gemensamt för många som utvecklat en ätstörning är en överdriven upptagenhet av tankar på mat, vad som ska ätas, kroppsvikt och kroppsfigur samt en stark rädsla för att gå upp i vikt.

Att vara missnöjd med sin kropp och starkt dömande mot hur den ser ut är den mest centrala drivkraften i en ätstörning. Kroppsvikten och kroppsformen blir avgörande för hur personen värderar sig själv. Ätstörningarna syns inte alltid på utsidan, vissa är väldigt smala, medan andra kan ha en normal kroppsvikt.

Diabulimi

Diabulimi handlar om insulinbantning; att minska, eller helt sluta ta sitt insulin för att gå ner i vikt. Det innebär att kroppen hamnar i energibristläge. I stället för att använda sig av energin du får via maten så kommer glykosen ut via urinen i stället för att bygga upp energidepåerna i cellerna. Det är en livsfarlig metod för att gå ner i vikt. När man inte tar sitt insulin i tillräcklig dos förlorar man socker via urinen, och tappar samtidigt hungerkänslor, vilket gör att kroppen förlorar energi. Personer med diabulimi blir mycket trötta, får ont i musklerna, ökad törst och kissar mer. När kroppen får för lite insulin leder det till för högt blodsocker som i förlängningen kan ge så kallad syraförgiftning – ett livshotande tillstånd som uppstår när kroppen i brist på socker i stället börjar använda fettvävnaden som bränsle. På diabetesmottagningar ser man att främst tonårstjejer drabbas av denna störning och det är viktigt att stöd sätts in i tidigt skede.

Tecken på diabulimi

 Snabb viktminskning med normalt födointag.

 Ett högt HbA1c-värde. Fysisk utmattning.

 Ökad aptit (kroppens celler svälter i huvudsak).

 Stämningsförändringar.

 Minskad koncentration och motivation (detta kan ses i förändringar i akademisk och professionell prestation).

 Återkommande DKA (diabetes ketoacidos) utan någon förklarande orsak (detta kan vara livshotande).

Vad kan du göra själv om du har osunda tankar på kropp och kost?

Eftersom ätstörningar ofta kommer smygande över tid kan det vara svårt att själv se och förstå när det börjar handla om en sjukdom. Därför uppmanas du att söka vård så fort du känner igen dig i symtomen ovan eller anar att du börjar utveckla en ätstörning. Nedanstående tips kan du testa när dina symptom är mycket lindriga.

 Berätta hur du mår och hur dina tankar går kring mat och din kropp. Det kan vara mycket hjälpsamt att formulera och uttrycka sina känslor för någon annan, för en nära anhörig eller vän.

 Var uppmärksam på om du har en tendens att jämföra dig med andra vad gäller kropp och matintag. Sådana jämförelser är vanliga bland personer med ätstörningar och de vidmakthåller problemet. Var uppmärksam och försök avstå från det beteendet.

 Ät regelbundna måltider. Om du försöker undvika kalorier genom att hoppa över måltider kommer du bara bli extra hungrig inom några timmar, vilket kan leda till att du äter för mycket då och blir ledsen över det igen. Regelbundet matintag (3 huvudmåltider och 2–3 mellanmål) är viktigt för att stabilisera din blodsockernivå och därmed ha lättare att ta kloka beslut.

 Var uppmärksam på om du har en tendens att titta dig i spegeln, mäta och bedöma din kropp. Dessa beteenden är problematiska då de vidmakthåller en eventuell missnöjdhet med kroppen. Var uppmärksam och försök avstå från dessa jämförelser.

Vill du veta mer om kost och typ 1-diabetes? Klicka här för att läsa mer.

När och var ska du söka hjälp?

Ätstörningar är allvarliga – de kan vara farliga för kroppen. Det är viktigt att du söker hjälp så tidigt som möjligt. Om du mår dåligt på grund av ditt ätande och hur din kropp ser ut, om du har flera av ovan nämnda symptom samt upplever att du har svårt att fungera normalt i din vardag, rekommenderar vi att du söker hjälp inom vården.

 

Sara Hammer
Legitimerad psykolog
 Skicka e-post till Sara

Sara arbetar med psykoterapi och kliniskt behandlingsarbete. Hon skriver även artiklar i Barndiabetesfondens medlemstidning Sticket. 

×
  • {{ node.Name }}