{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Kolhydraträkning

Senast uppdaterad: 2020-10-26

En person med typ 1-diabetes behöver ta insulin till alla sina måltider. Hur mycket insulin som behövs beror på innehållet i maten och vad varje enskild person har för insulinbehov.

Det är främst kolhydraterna i maten som höjer blodsockret och därför utgår man framförallt från kolhydratmängden för att räkna ut en insulindos. Detta kallas kolhydratberäkning.

Till de flesta måltider räcker kolhydraträkning för att beräkna en korrekt insulindos men hela måltidens sammansättning spelar roll för att få ett bra blodsocker efter maten.

Måltidsinsulinet

Måltidsinsulinet är utformat att passa bäst till en blandad måltid, tallriksmodellen är en bra utgångspunkt. När det blir måltider som inte följer tallriksmodellen,till exempel frukost när det oftast bara är kolhydrater eller om man grillar en stor köttbit och nästan bara äter protein och fett, så räcker oftast inte kolhydratberäkningen hela vägen. Då behöver man istället testa sig fram och skaffa sig erfarenhet.

Vid en kolhydratrik måltid är ett bra tips att ta insulinet före måltiden, cirka 10–20 minuter (beroende på insulinsort), så att insulinet hinner bli aktivt och ta hand om blodsockret som stiger snabbt. När det är mycket fett och protein behövs istället insulinets effekt förlängas och dosen kan tas 15–30 minuter in i måltiden. Ibland passar det att dela upp insulindosen och feta och proteinrika måltider kan dessutom behöva lite mer insulin. Med insulinpump finns större möjligheter att anpassa och justera insulindosen.

Beräkna kolhydrater

För att beräkna en insulindos till måltiden behövs dels mängden kolhydrater du tänker äta och dels en kolhydratkvot. Genom att dividera kolhydrater i gram med kolhydratkvoten får man fram hur många enheter insulin som behövs till måltiden. Om du behöver rätta till ett högt blodsockervärde behöver du även ett blodsockervärde och en korrektionskvot. Antal mmol som blodsockret behöver sänkas divideras med korrektionskvoten för att få fram hur många enheter insulin som behövs. Kolhydrat- och korrektionskvoter varierar över dygnet på grund av andra hormoners effekt på insulinkänsligheten. Det betyder att de flesta har flera kolhydrat- och korrektionskvoter under dagen. Kvoterna förändras med tiden och skiljer mellan olika personer.

Ditt diabetesteam hjälper dig att hitta kolhydrat- och korrektionskvoter som passar dig, men med tiden lär du dig att justera dessa.

 Ladda ner kolhydralista här

Relaterade artiklar

×
  • {{ node.Name }}