{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Fråga: Typ 1-diabetes vanligare under coronapandemin?

Senast uppdaterad: 2023-12-06

Från Sticket nr 4. 2023

Typ 1-diabetes vanligare under coronapandemin?

Fråga:

Hej Johnny! Jag blev tipsad om en artikel som beskrev att typ 1-diabetes hade blivit mycket vanligare under covidpandemin. Har själv inte hört att detta gäller i Sverige men tänker att du kanske har koll på om det är så. Också nyfiken på om orsakerna till ökningen, ifall detta stämmer, och vad vi kan dra för lärdomar av det.

Tacksam för dina kommentarer. 

Mvh/Thomas

 

Svar:

Hej Thomas, tack för frågan! I Sverige har det skett en viss fortsatt ökning av incidensen, i varje fall fram till senast tillgängliga siffror. Det är svårt att säga om det är del av den hittills långsiktiga trenden, där det ibland blir lite färre, andra år lite fler, men på sikt en gradvis ökning. I Finland har de studerat ökningen som man såg där under och närmaste tiden efter pandemin. De fann ingen koppling till covid-19-infektion (positiva test), utan till ökande vikt bland barn – vilket givetvis ökar behovet av insulin – samt till ökat stillasittande, vilket leder till nedsatt insulinkänslighet. Dessa faktorer, på samma sätt som infektioner i allmänhet (och även coronavirus), medför ökade krav på de insulinproducerande betacellerna, som blir stressade. Detta kan leda till att betaceller dör, vilket utöver minskad insulinfrisättning leder till att så kallade antigener (proteiner från cellerna) frisätts, och kan bidra till att immunförsvaret går till attack. Dessutom kan ökat insulinbehov förstås innebära att den existerande produktionen inte räcker, diabetessjukdomen bryter ut kliniskt, blodsockret stiger och tillförsel av insulin krävs – det vill säga att barn får manifest typ 1-diabetes. Samma diskussion har förts i USA, där viktökningen varit påtaglig, vilket medfört fler med både typ 2-, och typ 1-diabetes.

En annan konsekvens av coronapandemin var att isoleringen kan ha försämrat det allmänna försvaret mot infektioner, med ökad förekomst av infektioner efteråt. I Sverige fick vi en mycket svår RS-virusepidemi. En anhopning av infektioner skulle kunna leda till ökat antal insjuknande i typ 1-diabetes först, men i bästa fall därefter en minskning – eftersom många som befunnit sig ”på det sluttande planet”, det vill säga på väg att få diabetes, nu insjuknat.

Vänliga hälsningar, Johnny. 

 

 

 

Har du en fråga till Johnny?

Skicka din fråga här

Se fler frågor och svar

 • Fråga: Har vi orsakat barnets typ 1-diabetes?

  Skuldtyngd pappa frågar: ”Har vi orsakat barnets typ 1-diabetes?” Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Fråga: Typ 1-diabetes vanligare under coronapandemin?

  Thomas frågar: Stämmer det att typ 1-diabetes blev vanligare under covidpandemin? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Hur förebygger man typ 1-diabetes hos syskon?

  Orolig farmor frågar:”Hur förebygger man typ 1-diabetes för syskon?” Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Hur mäts graden av egenproduktion?

  Johan frågar: Hur mäts graden av egenproduktion? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Bör vi hålla vår son hemma från skolan?

  Orolig mamma frågar: Vågar vi låta vår son med typ 1-diabetes gå till skolan med risk för att bli smittad av covid-19? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Vilken roll spelar fysisk aktivitet och snabba kolhydrater när barn insjuknar?

  Jonas L frågar:Vilken roll spelar fysisk aktivitet och snabba kolhydrater när ett mycket litet barn insjuknar? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Kan barn avlida i sömnen av ketoacidos?

  Jonas frågar: Kan barn med behandlad typ 1-diabetes avlida i sömnen av ketoacidos? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Kan du garantera att barn inte dör av hypoglykemi?

  Orolig förälder frågar: Kan du garantera att barn inte dör av hypoglykemi? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Finns riktlinjer kring blodsocker och prov i skolan?

  Mamma frågar: Finns det riktlinjer kring blodsockernivåer och provskrivning i skolan? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Ta regelbundna prover på c-peptid?

  Jonas frågar: Bör man ta regelbundna prover på c-peptid och finns det sätt att bevara insulinsekretionen? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
×
 • {{ node.Name }}