{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Finns riktlinjer kring blodsocker och prov i skolan?

Senast uppdaterad: 2022-11-30

Från Sticket nr 3. 2020

Fråga:

Hej!

Min dotter ska börja i högstadiet och plötsligt får prov och betyg större betydelse för framtiden. Jag har hört att barn med typ 1-diabetes har rätt att få skriva om prov om de vid det aktuella provtillfället har ett för högt eller för lågt blodsocker vilket gör att de inte kan prestera på en nivå som de skulle göra med ett stabilt blodsocker. Finns det några riktlinjer kring detta?

Med vänlig hälsning,

Mamma

 

Svar:

Tack för frågan!

 

Jag känner inte till några riktlinjer som specifikt gäller typ 1-diabetes, men det finns riktlinjer som gäller nationella prov för barn med funktionshinder (www.skolverket.se/ undervisning/grundskolan/nationella-prov-i-grundskolan) och jag antar att en klok rektor eller lärare gör liknande bedömningar in - för andra prov. Det skulle således kunna betyda att en elev med typ 1-diabetes får förlängd provtid, om det krävs en åtgärd före eller under provet, för att eleven ska må bra eller få ett acceptabelt blodsocker. Man vet att prestationsförmågan vid diabetes påverkas av blodsockernivån. I en experimentell situation kan man se hur förmågan att klara test försämras vid lågt blodsocker (<4 mmol/l) resp högt blodsocker (ca 22 mmol/l), men detta är säkert individuellt. Den patient som ofta har blodsocker inom området 4–8 eller ännu lägre, påverkas oftast inte lika mycket av ett lågt blodsocker som den som brukar ha blodsocker kring 8–12 eller ännu högre, men som då kan uppleva hypoglykemisymtom redan vid ett önskvärt, normalt blodsocker. Sannolikt är det likadant, att den som brukar ha höga blodsockervärden inte märker av ett högt blodsocker lika mycket som den som sällan har höga värden.

 

Detta långa svar antyder att det kan vara svårt att ange att någon ska få göra om ett prov om blodsockret ligger utanför visst intervall. Man får nog förvänta sig att en tonåring i högstadiet, och det gäller nog även yngre elever, ska kunna höja sitt blodsocker med druvsocker och ev ytterligare intag, om man inte lyckats planera så att blodsockret ligger på betryggande nivå vid ett prov, eller vid idrott. På motsvarande sätt förväntas nog en högstadieelev, kunna ta korrektionsdos av insulin, helst någon timme före ett planerat prov, om blodsockret tenderar vara för högt men i annat fall under pågående prov. Att åstadkomma ett nytt prov, med nya frågor av samma svårighetsgrad är ju inte alltid lätt, och kanske inte kan krävas, men förlängd provtid kanske kan behövas. Och rent allmänt sett bör väl den som är så sjuk att den inte klarar att delta i skolarbetet, med eller utan diabetes, exempelvis på grund av feber, skada, allmänpåverkan eller annat få möjlighet att göra prov vid annat tillfälle.

 

Vänliga hälsningar, Johnny

 

 

 

Se fler frågor och svar

 • Fråga: Har vi orsakat barnets typ 1-diabetes?

  Skuldtyngd pappa frågar: ”Har vi orsakat barnets typ 1-diabetes?” Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Fråga: Typ 1-diabetes vanligare under coronapandemin?

  Thomas frågar: Stämmer det att typ 1-diabetes blev vanligare under covidpandemin? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Hur förebygger man typ 1-diabetes hos syskon?

  Orolig farmor frågar:”Hur förebygger man typ 1-diabetes för syskon?” Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Hur mäts graden av egenproduktion?

  Johan frågar: Hur mäts graden av egenproduktion? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Bör vi hålla vår son hemma från skolan?

  Orolig mamma frågar: Vågar vi låta vår son med typ 1-diabetes gå till skolan med risk för att bli smittad av covid-19? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Vilken roll spelar fysisk aktivitet och snabba kolhydrater när barn insjuknar?

  Jonas L frågar:Vilken roll spelar fysisk aktivitet och snabba kolhydrater när ett mycket litet barn insjuknar? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Kan barn avlida i sömnen av ketoacidos?

  Jonas frågar: Kan barn med behandlad typ 1-diabetes avlida i sömnen av ketoacidos? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Kan du garantera att barn inte dör av hypoglykemi?

  Orolig förälder frågar: Kan du garantera att barn inte dör av hypoglykemi? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Finns riktlinjer kring blodsocker och prov i skolan?

  Mamma frågar: Finns det riktlinjer kring blodsockernivåer och provskrivning i skolan? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Ta regelbundna prover på c-peptid?

  Jonas frågar: Bör man ta regelbundna prover på c-peptid och finns det sätt att bevara insulinsekretionen? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
×
 • {{ node.Name }}