{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Hur mäts graden av egenproduktion?

Senast uppdaterad: 2023-03-06

Från Sticket nr 1. 2023

Fråga:

Hur mäts egentligen graden av egenproduktion? På våra kontinuerliga läkarbesök på sjukhusets diabetesmottagning är det bara något man pratar om, att ”egenproduktionen till viss del fortfarande fungerar” eller ”egenproduktion har nu troligtvis upphört”. 

Det känns så likgiltigt från sjukvården och hittills har det kanske varit just så när det ”inte finns något mer att göra”.  

Jag hade önskat att sjukvården än mer noggrant följde upp varje barn efter insjuknandet, mer än att bara ta ett HbA1c var tredje månad. 

Det skulle också bidra till att forskningen hade mer data att tillgå. Antar att det framöver kommer att förändras i takt med att forskningen gör framsteg.

Vänliga hälsningar,

Johan

 

Svar:

Hej Johan, tack för ditt mail!  

Att man säger på diabetesmottagningen att ”egenproduktion har nu troligtvis upphört” beror på en tradition att all behandling inriktas på konsekvenserna av att den egna insulinproduktionen minskat eller rentav upphört, det vill säga att behandlingen helt inriktas på att förbättra det onormala blodsockret. 

Vid andra hormonella sjukdomar brukar man inte bara bry sig om symtom eller följder, utan faktiskt följa hormonproduktionen, men så är inte fallet vid typ 1-diabetes. Jag håller med dig! 

Det vore naturligt, och kostar väldigt lite, att med vissa mellanrum mäta kvarvarande insulinsekretion, vilket man gör genom att bestämma C-peptid. Dels får man då en bättre bild av risken för svår hypoglykemi eller ketoacidos, och dels kanske man skulle lära sig mer om vad som bidrar till att bibehålla den egna insulinsekretionen. 

När vi förhoppningsvis inom några år har kliniskt användbar behandling för att bevara kvarvarande insulinsekretion, så kommer det bli självklart att mäta C-peptid.

Vänliga hälsningar, Johnny

Se fler frågor och svar

 • Fråga: Har vi orsakat barnets typ 1-diabetes?

  Skuldtyngd pappa frågar: ”Har vi orsakat barnets typ 1-diabetes?” Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Fråga: Typ 1-diabetes vanligare under coronapandemin?

  Thomas frågar: Stämmer det att typ 1-diabetes blev vanligare under covidpandemin? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Hur förebygger man typ 1-diabetes hos syskon?

  Orolig farmor frågar:”Hur förebygger man typ 1-diabetes för syskon?” Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Hur mäts graden av egenproduktion?

  Johan frågar: Hur mäts graden av egenproduktion? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Bör vi hålla vår son hemma från skolan?

  Orolig mamma frågar: Vågar vi låta vår son med typ 1-diabetes gå till skolan med risk för att bli smittad av covid-19? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Vilken roll spelar fysisk aktivitet och snabba kolhydrater när barn insjuknar?

  Jonas L frågar:Vilken roll spelar fysisk aktivitet och snabba kolhydrater när ett mycket litet barn insjuknar? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Kan barn avlida i sömnen av ketoacidos?

  Jonas frågar: Kan barn med behandlad typ 1-diabetes avlida i sömnen av ketoacidos? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Kan du garantera att barn inte dör av hypoglykemi?

  Orolig förälder frågar: Kan du garantera att barn inte dör av hypoglykemi? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Finns riktlinjer kring blodsocker och prov i skolan?

  Mamma frågar: Finns det riktlinjer kring blodsockernivåer och provskrivning i skolan? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
 • Ta regelbundna prover på c-peptid?

  Jonas frågar: Bör man ta regelbundna prover på c-peptid och finns det sätt att bevara insulinsekretionen? Läs svaret från Johnny här ➜

  Läs mer →
×
 • {{ node.Name }}