{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Malin forskar för att förebygga typ 1-diabetes med antiviraler

Professor Malin Flodström Tullberg forskar för att se om förkylningsvirus kan leda till typ 1-diabetes. Om det visar sig stämma hoppas hon kunna förebygga sjukdomen med hjälp av så kallade antiviraler, medicin som bromsar eller stoppar viruset.

Malin Flodström Tullberg är professor i typ 1-diabetes vid Karolinska Institutet i Huddinge. I över 20 års tid har hon forskat för att förstå om det finns ett samband mellan vanliga förkylningsvirus och typ 1-diabetes. I december 2020 fick hon anslag av Stiftelsen Barndiabetesfonden för sitt forskningsprojekt ”Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage”. Med denna studie vill Malin och hennes kollegor ta fram ett sätt att hitta personer som riskerar att drabbas av typ 1-diabetes på grund av virusinfektioner i de insulinproducerande cellerna. Om man lyckas hitta dessa personer är målet att förhindra att sjukdomen bryter ut med hjälp av mediciner som stoppar virusets framfart.

Malin Flodström Tullberg är professor i typ 1-diabetes vid Karolinska Institutet i Huddinge. Foto: Peter Holgersson.

– Det finns många fynd som tyder på att vanliga förkylningsvirus skulle kunna orsaka typ 1-diabetes. Vi tror att denna typ av virus i vissa fall hittar och skadar de insulinproducerande cellerna. Detta kan vara vad som påbörjar den autoimmuna processen som så småningom leder till typ 1-diabetes. Därför tänker vi att en antiviral behandling skulle kunna fungera som bromsmedicin innan man blir sjuk. I bästa fall kan vi förebygga insjuknandet i typ 1-diabetes eller åtminstone fördröja sjukdomsdebuten, säger Malin Flodström Tullberg.

För att hitta personer som har en pågående infektion i de insulinproducerande cellerna söker forskargruppen efter så kallade biomarkörer, det vill säga spår av infektion i blodet.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Forskargruppen söker efter biomarkörer i blodet. Foto: Jacob Forsell.

– Vi tänker oss att en virusinfekterad insulinproducerande betacell frisätter något som den i vanliga fall inte gör, alltså någonting som vi skulle kunna mäta i blodbanan. Om vi identifierar en eller flera sådana markörer tror vi att vi med hjälp av ett litet blodprov kan hitta personer med pågående virusinfektion i betacellerna. Då skulle vi kunna rekommendera dessa personer en antiviral behandling för att minska risken att drabbas av typ 1-diabetes i framtiden, säger hon.

Parallellt med att söka efter biomarkörer arbetar Malin och hennes kollegor med forskare i Finland. Tillsammans har de som mål att utveckla nya antiviraler mot förkylningsvirus som tros orsaka typ 1-diabetes.

– I nuläget finns det inte några bra läkemedel mot de förkylningsvirus som vi tror är involverade i uppkomsten av typ 1-diabetes. Vi jobbar tillsammans med en grupp forskare vid Jyväskylä universitet för att se om vi kan utveckla nya antiviraler mot dessa virus. Vi undersöker bland annat om läkemedel som idag används för andra sjukdomar kan ha effekt mot förkylningsvirus. Då skulle de i så fall även kunna användas för att förebygga typ 1-diabetes.

Arbetet som forskargruppen bedriver vid Karolinska Institutet kring biomarkörer för virus-orsakad förstörelse av insulinproducerande celler är den första av sitt slag. Därför är det svårt att säga när man kommer att kunna presentera några resultat, berättar Malin.

– Vi gör något som ingen annan har gjort tidigare. Det finns inga instruktioner eller protokoll att ta hjälp av när vi gör våra studier. Därför vet vi inte hur lång tid det kommer att ta. Vi kommer forska tills vi inte lär oss något nytt, säger hon.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Finns det något du vill säga till alla som stöttar typ 1-diabetesforskningen?

– Det betyder jättemycket för oss och för alla andra som forskar kring denna livshotande sjukdom. Det stöd Barndiabetesfonden kan ge oss forskare tack vare alla som är med och bidrar är jätteviktigt för att vi ska kunna hitta ett botemedel för typ 1-diabetes, både för dem som redan är sjuka och för att förebygga att andra insjuknar. Barndiabetesfonden ger också medel till yngre forskare vilket för många är avgörande för att kunna stanna kvar inom forskning som rör typ 1-diabetes.

Vill du läsa om forskningsprojekten som Barndiabetesfonden stödjer?

 Tryck här för att läsa mer om forskningen vi stöttar 2023.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

Har du hittat språk- eller faktafel i texten? Mejla gärna oss på:
 korr@barndiabetesfonden.se  

×
  • {{ node.Name }}