{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Han vill bota typ 1-diabetes med hjälp av GABA-tabletter

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Daniel Espes är forskare vid Uppsala universitet. Han forskar nu med stöd av Barndiabetesfonden för att försöka bota typ 1-diabetes med hjälp av tabletter innehållande aminosyran GABA.

I slutet av 2020 fick Daniel Espes, docent och läkare, anslag av stiftelsen Barndiabetesfonden för sitt forskningsprojekt ”Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in Type 1 diabetes”. I projektet undersöker forskargruppen ifall aminosyran Gamma-Amino Butyric Acid (GABA) kan göra att antalet insulinproducerande celler ökar hos människor med typ 1-diabetes.

Daniel Espes är forskare vid Uppsala universitet. Foto: Hans Ericksson.

– Vi undersöker om GABA, när det ges som en långverkande substans i tablettform (Remygen®), kan stimulera insulinproducerande celler till att börja dela på sig och blir fler. Anledningen till att vi gör det är att det finns experimentella data där man har kunnat se att GABA har den effekten. Man har också sett indirekta tecken på att GABA kan få andra hormonproducerande celler att börja bilda insulin. I bästa fall kan vi återskapa de insulinproducerande cellerna till den grad att man kan minska på sin insulinbehandling eller till och med sluta med den. Skulle vi kunna öka kroppens egen insulinproduktion skulle det ha stor betydelse för blodsockerkontrollen och göra att man får en betydligt mer lättskött diabetes och insulindosering, säger Daniel Espes.

I studien ingår 42 patienter som under sex månaders tid kommer att ges behandling med GABA i tablettform. Efteråt kommer Daniel och hans kollegor göra en uppföljning för att se om patienterna fått en ökad insulinproduktion.

– Efter studien kommer vi veta ifall detta har någon effekt på de insulinproducerande cellerna och om effekten blir bestående eller behövs en kontinuerlig stimulans. Även om de bakomliggande mekanismerna är komplicerade är själva behandlingen i sig okomplicerad eftersom den kan ges i tablettform. Även om det visar sig att man behöver fortsätta med behandlingen ser jag det inte som ett hinder. Om man jämför det med exempelvis injektioner eller behandlingar som behöver ges på sjukhus är det en ganska enkel behandling, säger han.

 Daniel Espes vinner 2021 års Johnny Luvigsson-pris för yngre Barndiabetesforskare i Sverige

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

"Finns datasom talar för att cellerna kan skyddas mot immunangreppet"

Vid typ 1-diabetes attackerar kroppens immunförsvar de insulinproducerande cellerna, men forskargruppen hoppas att de nybildade cellerna från GABA ska kunna skyddas.

– Vi vet inte om de här cellerna kommer angripas på nytt men det finns data som talar för att de skulle kunna vara skyddade från immunangreppet. Personer med typ 1-diabetes som har kvar egna insulinproducerande celler trots lång tids sjukdom, verkar ha en annan immunologisk profil med ett immunförsvar som är mer tolerant. Om GABA har en kortvarig effekt på de insulinproducerande cellerna kan man potentiellt behöva förlänga behandlingen och möjligen även kombinera den med andra terapier, säger han.

Forskargruppen från vänster till höger: Per-Ola Carlsson, José Caballero-Corbalan, Karin Kjellström, Rebecka Hilmius och Daniel Espes.

Nu har man nyligen avslutat den första fasen i projektet där ett fåtal patienter fått behandlingen under två veckors tid. Även om forskningen är i ett tidigt skede har man inte kunnat se några allvarliga biverkningar av GABA. Härnäst väntar en fas II-studie där man kommer testa behandlingen på alla patienter i studien.

– I den andra fasen vill vi säkerställa att GABA har en positiv effekt på den egna insulinproduktionen hos patienter med typ 1-diabetes. Det kan vara svårt att vara helt säkra med endast ett 40-tal patienter, men får vi ett lovande resultat är planen att gå vidare till en större fas III-studie med betydligt fler patienter och kanske även i flera länder. Ser man en positiv effekt även då kommer det kunna finnas ett läkemedel baserat på GABA-terapi inom några år, säger han.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

Vad betyder anslaget från Barndiabetesfonden för ert arbete?

– Stödet från Barndiabetesfonden är otroligt viktigt för oss som driver och genomför studierna. Vi måste få anslag till projekten för att kunna genomföra dem. Typ 1-diabetes är en så otroligt komplex sjukdom och förmodligen finns det inte bara en lösning utan flera. För att man ska fortsätta driva på och leta vidare är det ju otroligt viktigt att man har en finansiering som gör att man kan färdigställa studierna, säger han.

Vill du läsa om forskningsprojekten som Barndiabetesfonden stödjer?

 Tryck här för att läsa mer om forskningen vi stöttar 2023.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}