{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Hon vill förhindra typ 1-diabetes hos barn med hjälp av oralt insulin

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Helena Elding Larsson är professor vid Lunds universitet. Nu forskar hon och hennes kollegor för att se om oralt insulin kan förhindra eller fördröja, att barn med hög genetisk risk drabbas av typ 1-diabetes.

I december 2020 delade stiftelsen Barndiabetesfonden ut nästan 20 miljoner kronor till svenska forskningsprojekt som fokuserar på att bota, lindra eller förebygga typ 1-diabetes. Helena Elding Larsson, överläkare, verksamhetschef på Skåne universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet, fick själv anslag av Barndiabetesfonden för sitt projekt POInT (Primär prevention av typ 1-diabetes genom immuntolerans med oralt insulin).

Helena Elding Larsson är verksamhetschef på Skånes universitetssjukhus, överläkare och adjungerad professor vid Lunds universitet. Foto: Johan Persson.

– I POInT-studien följer vi barn som har hög genetisk risk att drabbas av typ 1-diabetes från att de är fyra till sju månader gamla. Antingen får barnen behandling med oralt insulin eller placebo en gång om dagen fram tills att de är tre år gamla. Sedan gör vi mindre täta uppföljningar tills de är sju år gamla. Det här projektet handlar om att förebygga typ 1-diabetes genom att försöka göra en så kallad primärprevention. Det betyder att vi vill förhindra processen som leder till typ 1-diabetes hos barn som har en ökad genetisk risk att drabbas, men som inte har utvecklat antikroppar ännu. Antikroppar är kroppens eget sätt att reagera mot något som finns i kroppen och den vanligaste antikroppen som barn får är mot insulin, säger Helena Elding Larsson.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

Forskningsprojektet inleddes redan 2018 och idag ingår totalt 1 050 barn från Sverige, Tyskland, Belgien, Polen, England och Storbritannien i studien. I Sverige bedrivs forskningen i Skåne där 173 barn medverkar. Barnen har hittats genom en så kallad ASTRID-screening där prover har tagits från navelsträngen i samband med förlossningen.

– När man går på mödravård får man information om vår studie och då kan man välja att lämna ett prov från navelsträngen när barnet föds. Det provet skickas då för analys och där tittar vi på bland annat HLA-gen vilket man ofta tittar på vid risk för diabetes. I den här screeningen inkluderar vi lite andra gener också så att vi har kunnat hitta barnen som har ungefär tio procents risk att drabbas av typ 1-diabetes, säger hon.

POInT-studien är baserad på tidigare studier där oralt insulin testats på personer som varit i ett förstadie till typ 1-diabetes. Det finns idag inget oralt insulin på den svenska läkemedelsmarknaden och det som Helena och hennes kollegor använder är särskilt framtaget för studien. Resultaten kommer sannolikt att presenteras under andra halvåret 2024.

Många väljer att dela kapseln och strör det orala insulinet på mat eller något annat gott. Foto: Kennet Ruona.

– Eftersom det är en dubbelblind studie vet varken forskarna, föräldrarna eller barnen om de fått oralt insulin eller placebo så därför kommer vi inte ha ett resultat förrän vi bryter den. Det vi ser är att det inte har varit några säkerhetsproblem i studien. Inga biverkningar och det tolereras väl av barnen. Det unika med vår studie är att vi börjar med en primärprevention när barnen fortfarande är så små. 90 procent av de här barnen kommer aldrig utveckla typ 1-diabetes och det är viktigt att behandlingen inte ska ge några allvarliga biverkningar, säger hon.

Är målet att detta ska bli en godkänd behandlingsmetod i framtiden?

– Drömscenariot är ju så klart att hitta en behandling som förebygger eller fördröjer typ 1-diabetes. När vi följer barn i studien så har vi också koll vilket oftast innebär att barn som drabbas inte blir svårt sjuka när de får sin diabetes. Även om det visar sig att det inte har skyddat barnen så har vi samlat in en mängd prover som kan ha nytta för andra studier. Oavsett vad så väntar omfattande studier när POInT-studien avslutas, säger hon.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

Vad betyder anslaget från Barndiabetesfonden för ert arbete?

– Det har betytt enormt mycket för mig genom alla år. Jag brinner för typ 1-diabetesforskningen för att det är så viktigt att göra allt vi kan för att förebygga, lindra och bota den här sjukdomen. Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla som gör den här forskningen möjlig och till alla som är med i studien. Jag vill även rikta ett stort tack till förlossningarna och mödravårdarna som har varit fantastiskt bra på att ställa upp med alla prover, säger hon.

Vill du läsa om forskningsprojekten som Barndiabetesfonden stödjer?

 Tryck här för att läsa mer om forskningen vi stöttar 2023.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}