{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Information för dig som vill delta i forskning kring typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2023-01-25

I Sverige pågår just nu ett antal forskningsstudier som drivs med och utan stöd av Barndiabetesfonden. Här kan du läsa om studier som söker deltagare och anmäla ditt intresse för att vara med.

Forskningsstudier som söker deltagare just nu

 INNODIA

 Ver-A-T1D

 IMPACT

 Klinisk studie om typ 1-diabetes

 DIAGNODE 3 – fas III-studie

 DANCE – studie om kost vid typ 1-diabetes

 Studie om låg syrenivå vid typ 1-diabetes

 Gångstudien

 I-DIT-studien

 Psykologstudien

 Cellterapi för typ 1-diabetes hos nydebuterade barn och ungdomar

Känner du till fler forskningsstudier kring typ 1-diabetes som söker deltagare?

 Tipsa oss på pontus@barndiabetesfonden.se

INNODIA – en innovativ studie för att förstå och förebygga typ 1-diabetes

I INNODIA-studien undersöks personer med en förhöjd risk att insjukna i typ 1-diabetes. Syftet med studien är att hitta sätt att bättre behandla och förebygga sjukdomen.

För att delta i INNODIA behöver du:

 Vara mellan 1 och 45 år gammal.

 Antingen ha en förstagradssläkting (förälder, barn, hel- eller halvsyskon) som lever med typ 1-diabetes, eller veta att du själv har förhöjd risk att drabbas av typ 1-diabetes på grund av diabetesrelaterade autoantikroppar. 

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att kontakta INNODIA på e-post innodia@med.lu.se eller telefon 040-391915.

 Läs mer om studien här

Ver-A-T1D – En studie för vuxna som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes med målet att bromsa in sjukdomsförloppet

Ver-A-T1D-studien undersöker om läkemedlet Verapamil kan skydda och bevara de insulinproducerande cellerna i tidigt stadium av typ 1-diabetes. Syftet med studien är att utvärdera om behandlingen kan skydda och bevara de insulinproducerande cellerna och bekräfta den kliniska säkerheten.

För att delta i Ver-A-T1D behöver du:

 Vara mellan 18 och 45 år gammal.

 Ha fått din första insulinbehandling inom 6 veckor vid screening.

 Behandlas med insulin.

Vid screening ska du dessutom:

 Ha minst en diabetesrelaterad autoantikropp.

 Ha C-peptid-nivåer över 100 pmol/l.

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att kontakta INNODIA på e-post innodia@med.lu.se eller telefon 040-391915.

 Läs mer om studien här

IMPACT – En studie för vuxna som nyligen diagnostiserats med typ 1-diabetes

IMPACT-studien undersöker om ett nytt läkemedel kan stoppa immunförsvarets attack och bevara de insulinproducerande cellerna hos vuxna som nyligen fått typ 1-diabetes. Syftet är att utvärdera läkemedlets verkan hos nydiagnostiserade patienter. 

För att delta i IMPACT behöver du:

 Vara mellan 18 och 44 år gammal.

 Ha fått din första insulinbehandling inom 9 veckor vid screening.

 Behandlas med insulin.

Vid screening ska du dessutom:

 Ha minst en diabetesrelaterad autoantikropp.

 Ha C-peptid-nivåer >200 pmol/l.

 Ha den genetiska varianten HLA DR4-positiv.

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att kontakta INNODIA på e-post innodia@med.lu.se eller telefon 040-391915.

 Läs mer om studien här

Klinisk studie om typ 1-diabetes

I studien studeras de som nyligen insjuknat i typ 1-diabetes för att undersöka om det går att bevara kvarvarande betaceller med ett läkemedel. 

För att delta i den kliniska studien behöver du:

 Vara mellan 18 och 35 år gammal.

 Ha diagnostiserats med typ 1-diabetes de senaste tre månaderna.

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att kontakta forskningssköterska Marie Ekström på telefon 073-063 23 72.

 Läs mer om studien här

DIAGNODE-3 – fas III-studie

Fas III-studien DIAGNODE-3 utvärderar hur effektivt betacellsfunktionen och blodsockerkontrollen kan bevaras hos de som bär på HLA-haplotypen DR3 DQ2 och har nydiagnostiserad typ 1-diabetes.

För att delta i fas III-studien DIAGNODE-3 behöver du:

 Vara mellan 12 och 29 år gammal.

 Ha fått din typ 1-diabetesdiagnos inom de senaste sex månaderna.

 Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse och hitta kontaktuppgifter till närmaste klinik här

Cellterapi för typ 1-diabetes hos nydebuterade barn och ungdomar

Läkemedelskandidaten som studeras i den här kliniska studien består av stamceller som förväntas kunna skydda de kvarvarande insulinproducerande cellerna. Tidigare studier har genomförts på vuxna.

För att delta i studien behöver du:

 Vara 12-21 år gammal.

 Ha diagnostiserats med typ 1-diabetes de senaste sex månaderna.

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att mejla till diabetesforskningtyp1@akademiska.se eller ring 018-611 43 83.

 Läs mer om studien här

DANCE – studie om kost vid typ 1-diabetes

DANCE-studien syftar till att ta reda på hur mängden kolhydrater påverkar personer som lever med typ 1-diabetes.

 Vill du delta i studien? Logga in på 1177.se och anmäl dig till studien här

 Läs mer om studien här

Studie om förbättring av låg syrenivå vid typ 1-diabetes

I studien undersöks om läkemedlet Desferal kan förbättra kroppens försvar mot låg syrenivå hos personer med typ 1-diabetes. 

För att delta i studien behöver du:

 Vara mellan 18 och 55 år gammal.

 Ha haft typ 1-diabetes i 10-20 år.

 Vill du delta i studien? Logga in på 1177.se och anmäl dig till studien här

 Läs mer om studien här

Gångstudien

Studien vill mäta effekten av ett specifikt träningsprogram för förbättring av gångmönstret hos personer med typ 1-diabetes och nedsatt känsel i fötterna.

För att delta i studien behöver du:

 Vara mellan 18 och 65 år gammal.

Ha typ 1-diabetes.

 Ha nedsatt känsel i fötterna.

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att kontakta Katrina Fägerskiöld på telefon 08-123 671 76.

 Läs mer om studien här

I-DIT studien

I I-DIT studien undersöker man om läkemedlet Ixekizumab kan rädda de kvarvarande insulinproducerande betacellerna och minska inflammationen i bukspottskörteln, jämfört med placebo, hos personer som nyligen diagnostiserats med typ 1 diabetes.

För att delta i studien behöver du:

 Vara mellan 18 och 35 år gammal.

 Ha blivit diagnostiserad med typ 1-diabetes de senaste tre månaderna.

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att kontakta Katrina Fägerskiöld på telefon 08-123 671 76.

 Läs mer om studien här

Psykologstudien

Studien undersöker effekten av diabetesutbildad psykolog på blodsockerkontroll, diabetesrelaterad stress och livskvalitet vid typ 1-diabetes.

För att delta i studien behöver du:

 Ha typ 1-diabetes.

 Ha HbA1c >62 mmol/l.

Vill du delta i studien? Anmäl ditt intresse genom att kontakta Katrina Fägerskiöld på telefon 08-123 671 76.

 Läs mer om studien här

Känner du till fler forskningsstudier kring typ 1-diabetes som söker deltagare?

 Tipsa oss på pontus@barndiabetesfonden.se

×
  • {{ node.Name }}