{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Här är framtidens insulin

Senast uppdaterad: 2024-04-17

För mer än ett sekel sedan upptäcktes det livsviktiga insulinet och det forskas hela tiden på nya metoder att tillföra det blodsockersänkande hormonet. Tabletter, smarta plåster och inhalerbara lösningar – här är framtidens insulin.

1921 gjordes ett av de viktigaste framstegen i modern medicinhistoria när det livsviktiga insulinet upptäcktes. Fyndet har räddat och förlängt livet för miljontals människor med diabetes världen över. I takt med ny teknologi har möjligheterna att tillföra insulin utvecklats explosionsartat och om bara några år väntas flera nya insulinbehandlingar nå läkemedelsmarknaden. 

Oralt insulin

Företaget Oramed Pharmaceuticals har under flera års tid arbetat på ett oralt insulin som är tänkt att levereras i en kapsel. Studier har gjorts på patienter med typ 2-diabetes och de inledande resultaten visar att studiedeltagarna fått ett lägre långtidsblodsocker (HbA1c), efter att ha ätit kapslarna en eller två gånger dagligen.

George Grunberger är doktor i medicin och ordförande av ”Grunberger Diabetes Institute” i Bloomfield, Michigan.

– Jag tror att det orala insulinet från Oramed är det mest lovande att nå marknaden just nu. Fas III-studien kommer att göras på typ 2-diabetespatienter och resultaten kommer förhoppningsvis om två år. Ser resultaten lovande ut skulle jag tro att det dröjer minst fem år innan det kan finnas tillgängligt för patienter med typ 1-diabetes, säger George Grunberger, doktor i medicin och ordförande av ”Grunberger Diabetes Institute” i Bloomfield, Michigan.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

Inhalerbart insulin

Under det tidiga 2000-talet introducerade det amerikanska läkemedelsföretaget Pfizer det första inhalerbara insulinet ”Exubera”. Låg försäljning och lågt intresse från allmänheten gjorde dock att insulinet togs av marknaden efter bara ett år, och allt fler avslutade sina studier med inhalerbart insulin. Ett företag som däremot fortsatte sina studier var MannKind som 2014 lanserade det inhalerbara måltidsinsulinet Afrezza®.

– MannKind utvecklade Afrezza med en helt annorlunda teknik än Pfizer. Deras produkt är liten och väldigt smidig. Du sätter in en kapsel i den, inhalerar och sen är du klar. Eftersom insulinet går direkt ut till alveolerna i lungorna slösas det inte bort i munnen eller fastnar i andningssystemet. Därefter behöver insulinet bara gå igenom ett lager av celler för att nå blodet, så absorberingen sker direkt, säger George Grunberger.

Används detta av patienter med typ 1-diabetes?

– Nej men det borde användas. Det är godkänt för användning för alla former av diabetes. Viktigt att komma ihåg är att detta är ett måltidsinsulin, därför behöver du kombinera detta med basalinsulin. Skulle man vara kreativ och ser att Orameds kapsel fungerar som basalinsulin skulle du som har typ 1-diabetes kunna säga; ”Jag kan äta en eller två tabletter dagligen som mitt basalinsulin och sedan inhalera till måltider”, säger George Grunberger.

 

Det inhalerbara måltidsinsulinet Afrezza® av MannKind lanserades på den amerikanska läkemedelsmarknaden 2014. Foto: Afrezza.

 

Smart insulin

En annan lösning som flera forskare undersöker är så kallat ”smart insulin”. Idéen är att genom ett plåster, kapsel eller sprutinjektion skapa ett insulin som är glukos-responsivt och bara utsöndrar insulin när blodsockret stiger. Under hösten 2020 meddelade Novo Nordisk att de inlett humanförsök med ett experimentellt smart insulin-koncept.1 Tanken är att det smarta basalinsulinet kommer att utvecklas som en daglig injektion.

Peter Kurtzhals är högsta vetenskapliga rådgivare på Novo Nordisk i Köpenhamn. Foto: Novo Nordisk.

– Det vi försöker göra är att utrusta varje insulinmolekyl med en egenskap som gör den glukos-responsiv. Tanken är att det ska cirkulera i blodet och vara redo att aktiveras när blodsockervärdet stiger över fem millimol per liter. Vi tror att det är rätt väg att gå för då kan vi göra processen omvändbar. Med andra ord kan vi få det cirkulerande insulinet att avaktiveras när blodsockret sjunker till det normala, säger Peter Kurtzhals, högsta vetenskapliga rådgivare på Novo Nordisk i Köpenhamn.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

På University of California, Los Angeles (UCLA) arbetar forskarna på ett smart insulin-plåster som, precis som det smarta insulinet från Novo Nordisk, ska vara glukos-responsivt. Studier har genomförts på djurmodeller men de har ännu inte gått till klinisk prövning på människa.2

– Smart insulin är en dröm för människor med diabetes. Du har i grund och botten ett plåster med många mikronålar som du fäster i huden och som frigör insulin. För människor med typ 1-diabetes skulle det här kunna betyda väldigt mycket. Det skulle vara ett mycket enklare och säkrare sätt att tillföra insulin. För många personer med typ 1-diabetes är det inte rädslan för nålstick som är det värsta utan snarare rädslan för lågt blodsocker, så kallad hypoglykemi. Med ett smart insulin tror jag att rädslan för hypoglykemi skulle försvinna, säger George Grunberger.

På University of California, Los Angeles (UCLA) arbetar forskarna på ett smart insulin-plåster som ska vara glukos-responsivt. Foto: UCLA.

Superlångverkande insulin och pumpinsulin

I slutet av 2020 presenterade Novo Nordisk lovande resultat från studier där de testat ett superlångverkande basalinsulin på typ 2-diabetespatienter. Insulinet som går under namnet ”insulin icodec” ska injiceras en gång per vecka och väntas nå marknaden inom några år. Företaget arbetar även på ett pumpinsulin som ska vara bättre lämpat för att användas i så kallade closed loop-system, system där en glukossensor och insulinpump samverkar för att automatisera insulintillförseln. 

– Genom att integrera en pålitlig glukossensor med ett avancerat pumpsystem och träna dem med rätt algoritm, kommer det vara möjligt att använda artificiell intelligens för att förutspå rätt dos insulin när som helst. Det kräver ett insulin som är så snabbt som möjligt när det gäller absorbering och eliminering. Jag tror att det ger mycket hopp till patienter med typ 1-diabetes. Det här är en teknologisk utveckling som kommer göra det möjligt att nästan glömma bort sjukdomen, säger Peter Kurtzhals. 

Källor

1.  Diabethics: A smart insulin in human clinical trial

2.  UCLA Researchers Develop Coin-Sized Smart Insulin Patch

Vill du läsa om forskningsprojekten som Barndiabetesfonden stödjer?

 Tryck här för att läsa mer om forskningen vi stöttar 2023.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}