{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vi stöttar forskning med målet att bota typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2022-04-11

Barndiabetesfonden stöttar forskning som syftar till att bota, förebygga och lindra typ 1-diabetes hos barn, ungdomar och vuxna. Här kan du läsa mer om den livsviktiga forskningen vi bedriver i jakten på ett botemedel för typ 1-diabetes.

Sedan Barndiabetesfonden grundades har vi delat ut närmare 182 miljoner kronor till forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes. Varje forskningsprojekt som beviljats anslag av Barndiabetesfonden har lett till att vi nu kan mycket mer om typ 1-diabetes. Vi har lärt oss mer om sjukdomens uppkomst, om genetikens och miljöfaktorers roll och har numera starka belägg för att vissa virus är förknippade med en ökad risk att insjukna i typ 1-diabetes.


Hjälp forskarna i jakten på ett botemedel för typ 1-diabetes

 Tryck här för att ge din gåva nu


Barndiabetesfondens forskningsstöd gör skillnad

Genom forskning har vi lärt oss mer om metoder att bevara egen insulinproduktion och ökat kunskapen om hur man ska kunna förebygga uppkomsten av typ 1-diabetes. Dessutom har vår forskning lett till bättre livskvalitet för personer med typ 1-diabetes, genom ökad kunskap om hur man hjälper till att åstadkomma en bättre blodsockerbalans som gör att man mår bättre, och får en minskad risk för både akuta och långsiktiga komplikationer. Stödet till forskningen står fortfarande inte i paritet till sjukdomens allvar och omfattning, men med mer stöd är forskarna övertygade om att de kan besegra typ 1-diabetes.

Forskning med fokus på att bota typ 1-diabetes

Joey Lau Börjesson är forskare vid Uppsala universitet. Foto: Cina Stenson.

En av forskarna som arbetar för att bota typ 1-diabetes är Joey Lau Börjesson, docent och universitetslektor vid Uppsala universitet. Med stöd av Barndiabetesfonden forskar hon för att bota typ 1-diabetes med insulinproducerande stamceller.

– Drömscenariot vore att vi kan transplantera dessa stamceller till personer med typ 1-diabetes för att skapa en botande behandling, säger hon. 

 Tryck här för att läsa mer om Joeys forskning

Forskning med fokus på att förebygga typ 1-diabetes

Johnny Ludvigsson är forskare vid Linköpings universitet.

Johnny Ludvigsson är senior professor i pediatrik vid Linköpings universitet och en av världens topp tio främsta typ 1-diabetesforskare. Han forskar för att försöka förebygga typ 1-diabetes hos barn, som drabbar över 900 barn i Sverige varje år, med hjälp av probiotika.

– Om 200 barn skulle slippa att drabbas av typ 1-diabetes varje år vore det ju nästan lika bra som att kunna bota 200 barn, säger han.

 Tryck här för att läsa mer om Johnnys forskning

Forskning med fokus på att lindra typ 1-diabetes

Olof Eriksson är forskare vid Uppsala universitet. Foto: Privat.

Olof Eriksson är forskare vid Uppsala universitet och en av dem som fått anslag av Barndiabetesfonden. I sitt projekt forskar han för göra behandlingen av typ 1-diabetes smidigare och enklare för patienten med hjälp av en ny bildtagningsteknik.

– Genom att kunna följa de insulinproducerande cellerna hoppas vi göra det lättare för läkare att välja rätt läkemedel för varje patient, säger han.

 Tryck här för att läsa mer om Olofs forskning

Vill du hjälpa forskarna besegra typ 1-diabetes?

×
  • {{ node.Name }}