{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Tre vanliga myter om typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2021-04-28

Typ 1-diabetes är en livshotande sjukdom som kan drabba vem som helst, när som helst under livets gång. Trots sjukdomens allvar finns det många fördomar om typ 1-diabetes. Här listar vi tre av de vanligaste myterna om typ 1-diabetes.

1: ”Personer får typ 1-diabetes eftersom de ätit för mycket socker” 

Nej, personer får inte typ 1-diabetes för att de har ätit för mycket socker. Forskarna har inte kunnat se någon skillnad mellan de som får, eller inte får typ 1-diabetes, när det gäller kost eller fysisk aktivitet. Vem som helst kan drabbas, när som helst under livets gång. Till skillnad från typ 1-diabetes är däremot risken att insjukna i typ 2-diabetes kraftigt kopplad till obesitas (fetma), ohälsosam kost och för lite fysisk aktivitet. 

2: "Det är väl bara att ta en spruta?"

En person med typ 1-diabetes behöver ta 1000-2000 insulininjektioner varje år. Foto: Wilmas vänner.

En vanlig myt om typ 1-diabetes är att det ”bara är att ta en spruta”. Det stämmer inte. En person med typ 1-diabetes behöver i snitt ta 1 000–2 000 insulininjektioner och förväntas göra 3 000 blodsockerkontroller varje år (eller kontinuerlig glukossensor som mäter blodsockret hela tiden) – bara för att överleva. Typ 1-diabetes har den mest komplexa behandlingen av alla sjukdomar, som inte görs av sjukhuspersonal utan av patienten själv. Blir blodsockret för lågt kan det leda till medvetslöshet, kramper eller i värsta fall död, blir det för högt kan det leda till livshotande syraförgiftning och på sikt invalidiserande komplikationer och för tidig död.

3: ”Typ 1-diabetes växer bort med åren”

Förr kallades typ 1-diabetes ofta för "barndiabetes" och många trodde att sjukdomen skulle växa bort ju äldre barnet blev. Det stämmer inte. Typ 1-diabetes, som är det korrekta namnet på sjukdomen, är livshotande och obotlig. För alla barn, ungdomar och vuxna som insjuknar krävs insulinbehandling dygnet runt, livet ut – bara för att överleva. En del personer med typ 2-diabetes kan bli ”villkorligt friska” om de lyckas gå ned i vikt och lyckas ändra till mer hälsosamma levnadsvanor, men personer med typ 1-diabetes kan idag inte bli friska. 

×
  • {{ node.Name }}