{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Typ 1-diabetes i Sverige

Senast uppdaterad: 2020-11-26

Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom, där kroppens immunförsvar attackerar och förstör de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln så att de inte längre kan producera insulin.

Fortfarande vet ingen varför man får typ 1-diabetes och trots sjukdomens allvar och omfattning råder stor okunskap.

Barndiabetesfonden grundades 1989 av professor Johnny Ludvigsson. Vi är idag Sveriges största finansiär av forskning om typ 1-diabetes, men insamlade medel står tyvärr inte i paritet med sjukdomens omfattning och allvar. Ett av våra viktigaste uppdrag är att öka kunskapen om typ 1-diabetes samt ge hjälp och stöd till drabbade barn och familjer. Bättre kunskap ger en större förståelse och ett ökat stöd till sjukdomen. Ett stöd som behövs för att vi en dag ska kunna besegra typ 1-diabetes!

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Du kan därför känna dig trygg när du ger en gåva till oss.
Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Innehåll

 Sverige är näst efter Finland mest drabbat i världen
 Typ 1-diabetes förkortar liv
 Varje år får 1800 personer typ 1-diabetes
 2019 var 158 av de som insjuknade i typ 1-diabetes under 4 år
 50 000 personer har typ 1-diabetes
 Typ 1-diabetes kan drabba vem som helst
 9 av 10 som får typ 1-diabetes har ingen familjemedlem med sjukdomen
 Komplex egenvård
 0% botas
 Psykisk ohälsa
 40% av mammorna till barn med T1D har utmattningssytom

Mest drabbat i världen

Totalt lever 50 000 människor i Sverige med typ 1-diabetes. Sverige, tillsammans med Finland, är värst drabbat i världen sett till typ 1-diabetesfall i relation till befolkningsmängd.


Fördjupa dig:

 Vad är typ 1-diabetes?
 IDF Diabetes Atlas
Swediabkids – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes Årsrapport 2019 (PDF)
Nationella Diabetesregistret Årsrapport 2019 (PDF)

 Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
1200 x 628 px | 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Typ 1-diabetes förkortar liv

Kvinnor som får typ 1-diabetes före 10 års har hittills avlidit i genomsnitt nästan 18 år tidigare än kvinnor utan sjukdomen. Män i genomsnitt 14 år tidigare.

Fördjupa dig:

 Risken för komplikationer
 Forskningsrapport: Excess mortality and cardiovascular disease in young adults with type 1 diabetes in relation to age at onset: a nationwide, register-based cohortstudy

 Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation: 1200 x 628 px | 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Varje år får 1 800 personer typ 1-diabetes i Sverige. 900 av dessa är barn.

Fördjupa dig:

 Swediabkids – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes Årsrapport 2019 (PDF)
 Nationella Diabetesregistret Årsrapport 2019 (PDF)
 Vad är typ 1-diabetes? 
 Läs om Elle som är ett av de 900 barn som insjuknat i typ 1-diabetes i år

Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Många små barn drabbas av typ 1-diabetes. 2019 var 158 stycken av alla barn som insjuknade i typ 1-diabetes under 4 år.

Fördjupa dig:

 Swediabkids – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes Årsrapport 2019 (PDF)
 2014 insjuknade Juno i typ 1-diabetes, läs om han och mamma Emmas resa
 ”Medicineringen är ett enormt ansvar att bära, en enda miss kan få stora konsekvenser!”
Filmen om Leiah

Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Totalt lever 50 000 människor i Sverige med typ 1-diabetes. 8000 av dessa är barn.

Fördjupa dig:

 Swediabkids – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes Årsrapport 2019 (PDF)
 Nationella Diabetesregistret Årsrapport 2019 (PDF)
 Vad är typ 1-diabetes? 

Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Typ 1-diabetes kan drabba vem som helst

Typ 1-diabetes kan drabba vem som helst. Vi vet att insulinbristen beror på en kombination av arv och ännu okända faktorer. 90% av de som insjuknar har ingen nära släkting med typ 1-diabetes.

Fördjupa dig:

 Vad är typ 1-diabetes? 
 Kost vid typ 1-diabetes
 Vad händer i kroppen vid typ 1-diabetes?
 Swediabkids – Nationellt kvalitetsregister för barn- och ungdomsdiabetes Årsrapport 2019 (PDF)

Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

9 av 10 som får typ 1-diabetes har ingen familjemedlem med sjukdomen

Typ 1-diabetes kan drabba vem som helst. Vi vet att insulinbristen beror på en kombination av arv och ännu okända faktorer, men 90% av de som insjuknar har ingen nära släkting med typ 1-diabetes.

Fördjupa dig:

 Vad är typ 1-diabetes? 


Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Komplex egenvård

Den som drabbas av typ 1-diabetes måste behandlas dygnet runt, året om, livet ut. Blodsockerkontroller och tillförsel av insulin flera gånger dagligen, varje dag, är en förutsättning för att kunna överleva.

Fördjupa dig:

 Behandling av typ 1-diabetes
 2014 insjuknade Juno i typ 1-diabetes, läs om han och mamma Emmas resa
 ”Medicineringen är ett enormt ansvar att bära, en enda miss kan få stora konsekvenser!”

Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Idag botas ingen från typ 1-diabetes. Det är en sjukdom som den som drabbas får leva med dygnet runt, livet ut.

Fördjupa dig:

Behandling av typ 1-diabetes

 Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:
1200 x 628 px | 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen

Risken att drabbas av psykisk ohälsa är 3 ggr högre hos unga med typ 1-diabetes jämfört med friska barn. Risken att drabbas av ätstörningar är dubbelt så stor för flickor med typ 1-diabetes som för friska flickor i samma ålder.

Fördjupa dig:

 Risken för komplikationer
 Psychiatric morbidity and health outcome in Type 1 diabetes--perspectives from a prospective longitudinal study
 Att vara ung och leva med typ 1-diabetes är inte alltid lätt
 Sara Mobäcks historia

 Ätstörning vid diabetes(PDF)

Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:

 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppenTyp 1-diabetes aldrig tar paus. Att vara förälder till ett barn med T1D innebär nattvak, extrem planering, kontroll och ständig oro över att begå ett misstag som kan äventyra barnets liv. Studier visar att 40% av mammor till barn med typ 1-diabetes har utmattningssymptom.

Fördjupa dig:

Doktorsavhandling: Burnout in parents of chronically ill children
 Pappor klarar sig – men stressen drabbar mammor till barn med diabetes

Ladda ner informationsbilden för att dela i sociala medier eller använda i presentation:

 1200 x 628 px 1080 x 1080 px

Ladda ner hela vår informationsgrafik för  skärm eller för utskrift    

Tillbaks till toppen×
  • {{ node.Name }}