{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Risken för komplikationer

Senast uppdaterad: 2020-11-25

Att leva med typ 1-diabetes är en komplex situation på många plan, med risk för allvarliga komplikationer, både på kort och lång sikt.

Om blodsockerkoncentrationen ofta är för hög så skadar det blodkärl och nerver. Detta kan leda till mycket allvarliga komplikationer på sikt som att njurarna slutar att fungera (njurinsufficiens), att näthinnan skadas vilket i värsta fall kan ge blindhet, att kranskärlen i hjärtat blir för trånga, vilket kan ge hjärtinfarkt, eller att nervernas funktion avtar med nedsatt känsel och eventuellt smärtor som följd.

Även psykisk ohälsa är en vanlig komplikation då risken att drabbas är tre gånger vanligare hos unga med typ 1-diabetes1. Risken att drabbas av ätstörningar är två gånger vanligare hos flickor med typ 1-diabetes jämfört med friska flickor.2

Typ 1-diabetes är en farlig sjukdom som således fortfarande leder till allvarliga komplikationer och ibland till dör redan i ung vuxen ålder. I genomsnitt leder typ 1-diabetes därför fortfarande till 12-18 års förkortad livslängd.3

Källor:
 National Library of Medicine
 Psykiatri Skåne
 Göteborgs universitet.

×
  • {{ node.Name }}