{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskningsprojekt 2021: Förebygga typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Barndiabetesfonden stöttar forskningsprojekt som har som mål att förebygga att fler människor drabbas av typ 1-diabetes. Med olika metoder försöker forskarna hitta sätt att förhindra att sjukdomen bryter ut hos människor som har hög risk att drabbas av typ 1-diabetes.

Här nedan kan du läsa sammanfattningar av våra forskningsprojekt som har som mål att förebygga typ 1-diabetes.

Innehåll

  Probiotic development for the prevention of Type 1 diabetes

  Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage

  Primär prevention av typ 1-diabetes genom immuntolerans med oralt insulin

  Elucidating the etiology of Type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies

  Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet autoantibody positive individuals

  A clinical genetic risk score for children with Type 1 diabetes

  ALUMNI studien: Långtidsuppföljning av barn med hög risk för typ 1-diabetes i Skåne

  Preclinical testing of novel vaccines and antiviral agents in murine models for virus-induced diabetes

  The human virus microbiome in Type 1 diabetes

  Immunogenetiska markörer associerade med patogenes och progression till klinisk typ 1- diabetes

  Examining acinar and endocrine tissue of Type 1 diabetes pancreata to elucidate the etiology of the disease

Probiotic development for the prevention of Type 1 diabetes
Anslag: 1 430 000 kronor.
Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet

Typ 1-diabetes tycks utvecklas efter en lång process där det egna immunförsvaret angriper egen insulinproduktion. Immunförsvaret mognar i balans med de bakterier som lever i tarmen, den egna tarmfloran. I ABIS (Alla Barn i Sydöstra Sverige) har vi funnit att redan vid ett års ålder saknar barn, som sedermera utvecklar typ 1-diabetes, ofta vissa bakteriestammar som är vanliga hos de som förblir friska. Vi vill nu försöka finna bakterier som kan användas för att skapa balans i immunförsvaret, och därmed minska risken för utveckling av typ 1-diabetes.

Tryck här för att läsa mer om Johnnys forskning.

Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage
Anslag: 1 425 337 kronor.
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Institutet Huddinge

Malin och hennes kollegor forskar för att se om vanligt förekommande förkylningsvirus kan orsaka typ 1-diabetes. Om vissa virus har ett samband med att de insulinproducerande cellerna förstörs hoppas man hitta ett sätt att skydda cellerna. Målet med forskningsprojektet är att undersöka om man kan förebygga sjukdomsdebuten, med hjälp av till exempel antiviral behandling (bromsmediciner).

Tryck här för att läsa mer om Malins forskning.

Primär prevention av typ 1-diabetes genom immuntolerans med oralt insulin
Anslag: 1 170 000 kronor.
Helena Elding Larsson, Lunds universitet

Helena och hennes kollegor forskar för att se om så kallad oralt insulin kan förebygga eller fördröja att barn utvecklar betacells-autoantikroppar – ett förstadium till typ 1-diabetes – och i förlängningen typ 1-diabetes. Studien, som inleddes 2018, undersöker om det är möjligt att förhindra sjukdomen från att bryta ut hos barn med hög genetisk risk att drabbas av typ 1-diabetes, om oralt insulin ges under de tre första levnadsåren.

Klicka här för att läsa mer om forskningsprojektet.

Elucidating the etiology of Type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies
Anslag: 1 170 000 kronor.
Oskar Skog, Uppsala universitet

Oskar och hans kollegor studerar bukspottskörteln hos människor med typ 1-diabetes för att försöka hitta orsaken till sjukdomen. Genom att analysera cellöar hos patienter med typ 1-diabetes vill man undersöka ta reda på varför vissa cellöar tycks klara sig från förstörelse. Målet med forskningen är att hitta sätt att stoppa eller förebygga sjukdomsförloppet.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet autoantibody positive individuals
Anslag: 975 000 kronor.
Rosaura Casas, Linköpings universitet

Rosaura och hennes kollegor forskar för att göra det lättare att förutsäga vilka som kommer att drabbas av typ 1-diabetes. I projektet kommer man undersöka varför vissa barn med hög risk att drabbas av typ 1-diabetes inte insjuknar medan andra insjuknar på kort tid. Målet är att skapa bättre förståelse för varför vissa barn insjuknar i typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

A clinical genetic risk score for children with Type 1 diabetes
Anslag: 910 000 kronor.
Annelie Carlsson, Lunds universitet

Annelie Carlsson och hennes kollegor undersöker alla barn som insjuknat i typ 1-diabetes i Sverige sedan 2005. Genom att studera barnens detaljerade ärftlighet vill de hitta kopplingar till misstänkta miljöfaktorer och risk för att insjukna i typ 1-diabetes samt risken att insjukna i andra autoimmuna sjukdomar och sena komplikationer. Syftet är att öka kunskapen om varför varje individ får typ 1-diabetes, göra det lättare att anpassa behandlingen för barn som nyligen fått typ 1-diabetes samt förebygga andra sjukdomar.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

ALUMNI studien: Långtidsuppföljning av barn med hög risk för typ 1-diabetes i Skåne
Anslag: 910 000 kronor.
Markus Lundgren, Lunds universitet

Markus och hans kollegor forskar för att lära sig mer om hur omgivningen påverkar sjukdomens uppkomst hos barn med hög risk att drabbas av typ 1-diabetes. ALUMNI-studien är en fortsättning av flera tidigare studier, och har som mål att öka kunskapen om hur sjukdomen utvecklas och påverkas under puberteten. Förhoppningen är att det ska ge möjlighet till en tidig och kontrollerad diagnos när barnen insjuknar.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Preclinical testing of novel vaccines and antiviral agents in murine models for virus-induced diabetes
Anslag: 390 000 kronor.
Virginia Stone, Karolinska Institutet Huddinge

Virginia och hennes kollegor forskar för att se om vissa förkylningsvirus orsakar typ 1-diabetes. I ett samarbete med forskare i Finland har man producerat ett experimentellt vaccin mot sex olika förkylningsvirus kopplade till förstörandet av insulinproducerande celler. Förhoppningen är att vacciner ska kunna förhindra uppkomsten av diabetes även i de fall där sjukdomsprocessen redan startat. I projektet kommer forskargruppen även pröva en ny antiviral behandling (bromsmediciner) för de förkylningsvirus som förknippats med typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

The human virus microbiome in Type 1 diabetes
Anslag: 390 000 kronor.
Björn Andersson, Karolinska Institutet Stockholm

Björn och hans kollegor forskar för att se om virus kan leda till typ 1-diabetes. Med nya laboratoriemetoder och datorprogram vill man analysera sambandet mellan olika virusinfektioner och typ 1-diabetes. Målsättningen är att lättare kunna behandla och förebygga att människor insjuknar i typ 1-diabetes med hjälp av läkemedel och vacciner.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Immunogenetiska markörer associerade med patogenes och progression till klinisk typ 1-diabetes
Anslag: 130 000 kronor.
Agnes Andersson Svärd, Lunds universitet

Agnes och hennes kollegor forskar för att ta reda på varför så många barn och ungdomar drabbas av typ 1-diabetes. Genom att studera barn med hög risk att drabbas, vill man förstå varför endast vissa med hög risk insjuknar. De undersöker kopplingar mellan gener, blodmarkörer samt proteiner på immunförsvarets celler. Förhoppningen är att projektet ska ge en förklaring till varför immunförsvaret hos människor med typ 1-diabetes attackerar de insulinproducerande cellerna.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Examining acinar and endocrine tissue of Type 1 diabetes pancreata to elucidate the etiology of the disease
Anslag: 130 000 kronor.
Marcus Lundberg, Uppsala universitet

Marcus och hans kollegor forskar för att undersöka hur de exokrina (matsmältande) cellerna och Langerhanska öarna påverkas i bukspottskörteln hos människor med typ 1-diabetes. Förhoppningen är att forskningen ska öka förståelsen för processen som leder till att de insulinproducerande cellerna dör.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

Läs mer om våra forskningsprojekt

×
  • {{ node.Name }}