{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskningsprojekt 2021: Lindra typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Barndiabetesfonden stöttar forskning som syftar till att hitta bättre behandlingar för människor som lever med typ 1-diabetes. Genom olika studier vill forskarna hitta sätt att lindra sjukdomsbilden och förenkla egenvården för de som lever med typ 1-diabetes.

Här nedan kan du läsa sammanfattningar av våra forskningsprojekt som har som mål att lindra typ 1-diabetes.

Innehåll

 Inovative approaches to preserve residual insulin, especially Intra-lymphatic Autoantigen Injection Therapy in Type 1 diabetes

 Dissecting the molecular mechanisms underlying diabetic kidney disease

 GABA-activated mechanism of immunomodulation 

 REsVERaTrol in T1D (REVERT T1D)

 Effekt av liraglutide på betacellfunktion hos patienter med typ 1-diabetes och kvarvarande egen insulinproduktion

 Comparative effectiveness of transitional care models for adolescents with Type 1 diabetes in the transition to adulthood: The STEPSTONES-DIAB project

 Absolute quantitative and 3D-spatial assessment of the islets of Langerhans in the pancreas from healthy and diabetic individuals

 Virtual care – tomorrow's diabetes care?

Inovative approaches to preserve residual insulin, especially Intra-lymphatic Autoantigen Injection Therapy in Type 1 diabetes
Anslag: 1 170 000 kronor.
Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet

Det bästa sättet att lindra typ 1-diabetes är att försöka bibehålla den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin, som ger stabilare blodsocker, mindre risk för både akuta och sen komplikationer. Vid typ 1-diabetes förstör kroppens immunförsvar insulinproduktionen, men genom att direkt i lymfkörtel spruta in ett ämne, GAD, som immunförsvaret angriper, försöker vi dämpa ”inbördeskriget” och rädda de insulinproducerande cellerna.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Dissecting the molecular mechanisms underlying diabetic kidney disease 
Anslag: 910 000 kronor.
Dan Holmberg, Lunds universitet

Dan och hans kollegor forskar för att lära sig mer om varför många med typ 1-diabetes drabbas av njursjukdomar. Genom en särskild typ av musmodell (försök på möss) försöker forskargruppen hitta de biologiska faktorerna som visar att en person med typ 1-diabetes även är på väg att drabbas av njursjukdom. Målet är att resultaten ska kunna underlätta och utveckla behandlingar för människor med typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

GABA-activated mechanism of immunomodulation
Anslag: 575 000 kronor.
Bryndis Birnir, Uppsala universitet

Bryndis och hennes kollegor forskar för att förstå hur aminosyran GABA kan få insulinproducerande celler att överleva och bli fler. Med hjälp av olika läkemedel vill man undersöka om man kan utveckla potentiella terapier för att öka, minska eller härma effekten av GABA. Förhoppningen är att man då kan hitta ett sätt att bota eller bromsa insjuknandet vid typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

REsVERaTrol in T1D (REVERT T1D)
Anslag: 520 000 kronor.
Olle Korsgren, Uppsala universitet

Olle och hans kollegor forskar för att se om antioxidanten Resveratrol, som naturligt finns i bland annat vindruvor och jordnötter, kan hjälpa till att bevara eller återbilda insulinproducerande celler hos patienter med typ 1-diabetes. Förhoppningen är att behandlingen ska kunna lindra eller till och med bota sjukdomen.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Effekt av liraglutide på betacellfunktion hos patienter med typ 1-diabetes och kvarvarande egen insulinproduktion
Anslag: 390 000 kronor.
Per Lundkvist, Uppsala universitet

Per och hans kollegor forskar för att se om långtidsbehandling med den syntetiska glukagonliknande peptiden Liraglutide (ett långtidsverkande medel som används vid typ 2-diabetes), kan återskapa insulinproduktionen hos människor som lever med typ 1-diabetes. Målet med studien, som genomförs på personer mellan 18-30 år, är också att se om behandlingen bidrar till ett lägre HbA1C, samt minskar risken för ketoacidos, hypoglykemier och sena komplikationer.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Comparative effectiveness of transitional care models for adolescents with Type 1 diabetes in the transition to adulthood: The STEPSTONES-DIAB project
Anslag: 260 000 kronor.
Carina Sparud Lundin, Göteborgs universitet

Carina och hennes kollegor forskar för att utvärdera effekten av ett strukturerat överföreningsprogram som är tänkt att hjälpa unga med typ 1-diabetes i övergången till vuxenlivet. Målet är att stärka de ungas självständighet samt delaktighet och ansvar för sin hälsa och vård, under en sårbar tid när det händer mycket i livet som påverkar både den sociala situationen och det dagliga livet med diabetes.

Klicka här för att läsa mer om forskningsprojektet.

Vill du läsa en uppdatering av vår artikel med Carina Sparud Lundin? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Absolute quantitative and 3D-spatial assessment of the islets of Langerhans in the pancreas from healthy and diabetic individuals
Anslag: 195 000 kronor.
Ulf Ahlgren, Umeå universitet

Ulf och hans kollegor använder särskilda optiska avbildningstekniker för att undersöka de Langerhanska öarna i bukspottskörteln hos människor med typ 1-diabetes. Med dessa tekniker kan man nu skapa högupplösta 3D-bilder av olika celltyper i bukspottkörteln på en skala som inte tidigare varit möjlig. Man kan därmed undersöka hur de insulinproducerande cellerna påverkas vid insjuknandet i typ 1-diabetes. Förhoppningen är att projektet ska bidra till förståelsen av bukspottkörteln och hjälpa till att utveckla nya behandlingar för typ 1-diabetes.

Klicka här för att läsa mer om forskningsprojektet.

Vill du läsa en uppdatering av vår artikel med Ulf Ahlgren? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Virtual care – tomorrow's diabetes care?
Anslag: 341 000 kronor.
Janeth Leksell, Uppsala universitet

Janeth och hennes kollegor forskar för att se om en digital diabetesmottagning för unga vuxna mellan 18 och 25 år leder till bättre och jämnare blodsocker. Förhoppningen är att resultaten ska vara vägledande för flera digitala mottagningar, och att barn och ungdomar med typ 1-diabetes ska få bättre livskvalitet och trygghet i sin egenvård.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

Läs mer om våra forskningsprojekt

×
  • {{ node.Name }}