{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskningsprojekt 2021: Bota typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Barndiabetesfondens vision är att bota typ 1-diabetes till år 2040. Vi stöttar forskningsprojekt som har som mål att hitta botande behandlingar för de som drabbats av typ 1-diabetes.

Här nedan kan du läsa sammanfattningar av våra forskningsprojekt som har som mål att bota typ 1-diabetes.

Innehåll

 Translation av stamcellsframtagna insulinproducerande celler för behandling vid typ 1-diabetes

 Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in Type 1 diabetes

 Adenosine and inosine  two nucleosides so similar in structure but so different when it comes to beta-cell death and Type 1 diabetes? 

 18F-MK7246 for PET imaging of beta cells 

 Strategies to immune shield the transplanted insulin producing cells derived from human pluripotent stem cells

 Mechanisms and diabetes-releated disturbance of paracrine signaling in islets

 Neural control of human pancreas development

 

Translation av stamcellsframtagna insulinproducerande celler för behandling vid typ 1-diabetes
Anslag: 1 820 000 kronor.
Per-Ola Carlsson, Uppsala universitet

Per-Ola och hans kollegor forskar för att försöka bota typ 1-diabetes med hjälp insulinproducerande celler från stamceller. Genom att skapa insulinproducerande celler utifrån patientens egna celler, hoppas forskargruppen kunna skapa en botande behandling som inte kräver immunnedsättande läkemedel som normalt behövs vid transplantation.

Tryck här för att läsa mer om Per-Olas forskning.

Evaluating the effect of GABA on beta-cell regeneration in Type 1 diabetes
Anslag: 1 300 000 kronor.
Daniel Espes, Uppsala universitet

Daniel och hans kollegor undersöker om ett nytt läkemedel som baseras på aminosyran GABA (Gamma-Amino Butyric Acid), kan stimulera tillväxt och nybildning av de insulinproducerande beta-cellerna hos personer med typ 1-diabetes. Projektet syftar till att undersöka om behandlingen kan öka kroppens egen insulinproduktion. Lyckas studierna är förhoppningen att det ska lägga grund för en ny behandlingsmetod för människor med typ 1-diabetes.

Tryck här för att läsa mer om Daniels forskning.

Adenosine and inosine  two nucleosides so similar in structure but so different when it comes to beta-cell death and Type 1 diabetes? 
Anslag: 975 000 kronor.
Nils Welsh, Uppsala universitet

Nils och hans kollegor forskar för att se om höga halter av molekylen adenosin (som bildas vid stress), leder till att de insulinproducerande cellerna dör hos människor med typ 1-diabetes. Genom att utveckla ett läkemedel för att blockera adenosin vill man undersöka om det är möjligt att skydda de insulinproducerande cellerna. Blir projektet lyckat kan det leda till en behandlingsmetod för att bevara egen insulinproduktion hos människor med typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

18F-MK7246 for PET imaging of beta cells
Anslag: 900 000 kronor.
Olof Eriksson, Uppsala universitet

Olof och hans kollegor forskar för att göra det lättare att identifiera antalet insulinproducerande celler som finns kvar hos patienter med typ 1-diabetes. Med hjälp av ett nytt kontrastmedel och en särskild bildtagningsteknik (PET) kan man se antalet insulinproducerande celler som finns kvar. Syftet är att underlätta behandlingen vid typ 1-diabetes.

Tryck här för att läsa mer om Olofs forskning.

 

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Strategies to immune shield the transplanted insulin producing cells derived from human pluripotent stem cells
Anslag: 650 000 kronor.
Joey Lau Börjesson, Uppsala universitet

Joey och hennes forskargrupp undersöker om insulinproducerande celler framtagna utifrån stamceller från människor med typ 1-diabetes, attackeras av det egna immunförsvaret. I forskningsprojektet utforskas olika strategier för att skydda transplanterade celler genom genmodifiering av stamceller. Om projektet blir lyckat är förhoppningen att det ska underlätta botande stamcellsterapi för typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Mechanisms and diabetes-releated disturbance of paracrine signaling in islets
Anslag: 325 000 kronor.
Sebastian Barg, Uppsala universitet

Sebastian och hans kollegor forskar för att få en bättre förståelse av de Langerhanska öarna. Genom att studera hur de olika hormonutsöndrande cellerna i bukspottskörteln samarbetar med varandra och hur detta förändras hos människor med typ 1-diabetes, hoppas man skapa bättre förutsättningar för utveckling av stamcellsbaserade diabetesbehandlingar.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Neural control of human pancreas development
Anslag: 195 000 kronor.
Isabella Artner, Lunds universitet

Isabella och hennes kollegor forskar för att se hur insulinproducerande celler normalt produceras hos friska barn. Målsättningen är att projektet ska ge ny kunskap om hur ärftliga faktorer påverkar insjuknandet, och att därmed kunna förbättra botande behandlingar med hjälp av transplanterade insulinproducerande stamceller.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Klicka på tummen för att visa ditt intresse 

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

Läs mer om våra forskningsprojekt

×
  • {{ node.Name }}