{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskningsprojekt 2022: Förebygga typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Barndiabetesfonden stöttar forskningsprojekt som har som mål att förebygga att fler människor drabbas av typ 1-diabetes. Med olika metoder försöker forskarna hitta sätt att förhindra att sjukdomen bryter ut hos människor som har hög risk att drabbas av typ 1-diabetes.

Här nedan kan du läsa sammanfattningar av våra forskningsprojekt som har som mål att förebygga typ 1-diabetes.

Innehåll

 Studies of the gut microbiome to decrease the risk of developing Type 1 diabetes

 Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage

 Elucidating the etiology of Type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies

 A chemokine receptor governing the interplay between islet-resident macrophages and nerves

 Origin of extracellular vesicles that participate in the development of Type 1 diabetes: Identity tracking by combined single extracellular vesicle membrane proteomics and islet single cell RNA sequencing

 Dysregulation of autophagy and extracellular vesicles secretion in pancreatic beta cells-A viral strategy for triggering Type 1 diabetes?

 Geographical distribution and influence of environmental factors on the incidence of Type 1 diabetes in Sweden

 The role of pancreatic tissue immunosurveillance in the development of diabetes

 Neural control of human pancreas development

 Investigating the enterovirus-specific antiviral activity of repurposed drugs in beta-cells and murine models for Type 1 diabetes

 Exposure to natural materials to prevent Type 1 diabetes

Studies of the gut microbiome to decrease the risk of developing Type 1 diabetes 
Anslag: 1.582.000 kronor.
Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet

Johnny och hans kollegor studerar bakteriestammar som tros spela en roll i uppkomsten av typ 1-diabetes. Forskargruppen har tidigare funnit stöd för att barn som insjuknat tycks sakna vissa bakteriestammar som friska barn har. Förhoppningen är att bakterier från friska barn ska kunna användas för att ta fram probiotika som skapar balans i immunförsvaret, och därmed förebygga uppkomsten av typ 1-diabetes.

Tryck här för att läsa mer om Johnnys forskning

Malin Flodström Tullberg. Foto: Peter Holgersson.

Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage
Anslag: 1.326.800 kronor.
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Institutet Huddinge

Med denna studie vill Malin och hennes kollegor ta fram ett sätt att hitta personer som riskerar att drabbas av typ 1-diabetes på grund av virusinfektioner i de insulinproducerande cellerna. Om man lyckas hitta dessa personer är målet att förhindra att sjukdomen bryter ut med hjälp av mediciner som stoppar virusets framfart.

 Läs om Malins forskning här

Elucidating the etiology of Type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies
Anslag: 678.000 kronor.
Oskar Skog, Uppsala universitet

Oskar och hans kollegor studerar bukspottskörteln hos människor med typ 1-diabetes för att försöka hitta orsaken till sjukdomen. Genom att analysera cellöar hos patienter med typ 1-diabetes vill man ta reda på varför vissa cellöar tycks klara sig från förstörelse. Målet med forskningen är att hitta sätt att stoppa eller förebygga sjukdomsförloppet.

 Tryck här för att läsa mer om Oskars forskning

Gustaf Christoffersson. Foto: SciLifeLab.

A chemokine receptor governing the interplay between islet-resident macrophages and nerves
Anslag: 508.500 kronor.
Gustaf Christoffersson, Uppsala universitet

I den här studien undersöker Gustaf kopplingen mellan nervceller och immunceller vid insjuknandet i typ 1-diabetes. Forskargruppen tror att signalerna från dessa celler kan vara en av de bakomliggande orsakerna till att immunförsvaret attackerar de insulinproducerande cellerna. Målet med projektet är att hitta behandlingar som kan blockera dessa signaler för att förebygga eller mildra typ 1-diabetes.

 Tryck här för att läsa mer om Gustafs forskning.

Origin of extracellular vesicles that participate in the development of Type 1 diabetes: Identity tracking by combined single extracellular vesicle membrane proteomics and islet single cell RNA sequencing
Anslag: 452.000 kronor.
Xuan Wang, Uppsala universitet

Med hjälp av en ny teknik studerar Xuan så kallade exosomer, fettbubblor med protein som cirkulerar i blodet. Genom att studera exosomer som kommer från insulinproducerande celler vill forskargruppen kunna svara på hur cellerna förstörs vid typ 1-diabetes. Förhoppningen är studien ska göra det lättare att tidigt kunna diagnosticera typ 1-diabetes och hjälpa till att utveckla nya sätt att förebygga och behandla typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 


Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Dysregulation of autophagy and extracellular vesicles secretion in pancreatic beta cells-A viral strategy for triggering Type 1 diabetes?
Anslag: 339.000 kronor.
Luis Sarmiento-Pérez, Lunds universitet

Luis och hans kollegor forskar för att förstå om enterovirus kan vara en orsak till uppkomsten av typ 1-diabetes. I sin studie kommer forskargruppen undersöka mekanismer som viruset använder för att förbli oupptäckta av immunförsvaret och därefter leder till att de insulinproducerande cellerna slutar fungera. Om projektet lyckas hoppas man att det ska bidra till att utveckla behandlingar som förhindrar virus från att förstöra de insulinproducerande cellerna hos personer med typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Geographical distribution and influence of environmental factors on the incidence of Type 1 diabetes in Sweden
Anslag: 282.500 kronor.
Soffia Guðbjörnsdóttir, Göteborgs universitet

Soffia och hennes kollegor forskar för att förstå kopplingen mellan miljö och risken att insjukna i typ 1-diabetes. Med hjälp av ett specialkonstruerat datasystem som ger detaljerad geografisk information om många olika miljöfaktorer, vill man undersöka sambandet mellan miljöfaktorer och uppkomsten av typ 1-diabetes i hela Sverige. Förhoppningen är att projektet ska ge pusselbitar om vad sätter i gång diabetes och hur sjukdomen skulle kunna förebyggas.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

The role of pancreatic tissue immunosurveillance in the development of diabetes
Anslag: 282.500 kronor.
Corrado M Cilio, Lunds universitet

Corrado och hans kollegor forskar för att förstå rollen av en population immunceller som finns i bukspottkörtel hos människa, så kallat vävnadsresidenta CD8+ T-celler. Genom att studera CD8+ T-celler hos både typ 1-diabetespatienter och personer utan diabetes hoppas man få ny kunskap om de immunologiska mekanismerna bakom sjukdomen. Detta kommer att leda till upptäckten av immunologiska biomarkörer som skulle kunna användas för att identifiera personer som löper risk att utveckla typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Neural control of human pancreas development
Anslag: 226.000 kronor.
Isabella Artner, Lunds universitet

Isabella och hennes kollegor forskar för att se hur insulinproducerande celler normalt produceras hos friska barn. Målsättningen är att projektet ska ge ny kunskap om hur ärftliga faktorer påverkar insjuknandet, och att därmed kunna förbättra botande behandlingar med hjälp av transplanterade insulinproducerande stamceller.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Investigating the enterovirus-specific antiviral activity of repurposed drugs in beta-cells and murine models for Type 1 diabetes
Anslag: 226.000 kronor.
Virginia Stone, Karolinska Institutet Huddinge

Virginia och hennes kollegor forskar för att se om vissa förkylningsvirus orsakar typ 1-diabetes. Med hjälp av en ny antiviral medicin vill forskargruppen se om man lyckas skydda de insulinproducerande cellerna från virus som tros vara förknippade med typ 1-diabetes. Om projektet lyckas hoppas man kunna utveckla en antiviral behandling för att förebygga typ 1-diabetes från att bryta ut.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Exposure to natural materials to prevent Type 1 diabetes
Anslag: 226.000 kronor.
Anirudra Parajuli, Karolinska Institutet Huddinge

Anirudra forskar under hypotesen om att typ 1-diabetes kan orsakas av att vi lever i avsaknad av närhet till en rik mikrobiologisk mångfald. Genom att applicera ofarliga, naturliga jord- och växtbaserade material på till exempel huden, hoppas han hitta ett sätt att stärka immunförsvaret och förhindra sjukdomen från att bryta ut. Om projektet lyckas hoppas man kunna utveckla en naturbaserad behandling som förebygger typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 


Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}