{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Forskningsprojekt 2022: Lindra typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2024-04-17

Barndiabetesfonden stöttar forskning som syftar till att hitta bättre behandlingar för människor som lever med typ 1-diabetes. Genom olika studier vill forskarna hitta sätt att lindra sjukdomsbilden och förenkla egenvården för dem som lever med typ 1-diabetes.

Här nedan kan du läsa sammanfattningar av våra forskningsprojekt som har som mål att lindra typ 1-diabetes.

Innehåll

 Innovative approaches to reserve residual insulin, especially intralymphatic Autoantigen Therapy in Type 1 diabetes

 MEDIRF (MR-Evaluation of Diabetes Induced Renal Failure) Studie av njurfunktion hos patienter med diabetesorsakad njurfunktionsnedsättning

 T cell are regulated by GABA, both in health and Type 1 diabetes

 Azithromycin-Insulin-Diet-intervention-Trial in Type 1 Diabetes (AIDIT)

 MIDAS study - Macrophage and Neutrophil Imaging in Diabetes

 Undersökning av alfaceller vid typ 1-diabetes

 Cardiovascular Health in Parents to Children with Type 1 Diabetes

 En studie av ungdomar med typ-1 diabetes avseende bentäthet och benmarkörer “ SweBone Diab”

 Elucidating the mechanism for GAD-alum immunomodulation

 The genetic landscape of children with T1D, help in the clinic and in the etiology of the disease

 Virtuell vård – morgondagen diabetesvård?

 Improving self-management in childhood diabetes – the effects of a CBT-based intervention for parents

 3D reconstruction of the human pancreas with micrometer precision - spatial and quantitative assessment of cellular characteristics of the T1D pancreas

Inovative approaches to preserve residual insulin, especially intralymphatic Autoantigen Therapy in Type 1 diabetes
Anslag: 1.288.000 kronor.
Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet

I det här projektet forskar Johnny för att försöka bibehålla den egna förmågan att bilda insulin hos patienter med typ 1-diabetes. Genom att injicera vaccinet GAD-alum (Diamyd) direkt i lymfkörtel har man tidigare sett resultat, som visar att patienter med en viss vävnadstyp fått bevarad egen insulinproduktion. Skulle forskargruppen lyckas rädda den egna insulinproduktionen hos patienter hoppas man att det kan vara en del av ett framtida botemedel för typ 1-diabetes.

 Tryck på länken för att läsa mer om Johnnys forskning.

MEDIRF (MR-Evaluation of Diabetes Induced Renal Failure) Studie av njurfunktion hos patienter med diabetesorsakad njurfunktionsnedsättning
Anslag: 960.500 kronor.
Per Liss, Uppsala universitet

Per och hans kollegor undersöker om det är möjligt att använda en magnetkamera för att identifiera vilka personer som riskerar att få en njurskada på grund av sin diabetes. Genom denna teknik hoppas forskargruppen dels kunna hitta och följa de patienter med diabetes som löper risk för att utveckla en njurskada, dels skapa en modell för att tidigt kunna utvärdera olika mediciners effekt på njurskadorna.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

T cell are regulated by GABA, both in health and Type 1 diabetes
Anslag: 904.000 kronor.
Bryndis Birnir, Uppsala universitet

Bryndis och hennes kollegor forskar för att förstå hur aminosyran GABA kan få insulinproducerande celler att överleva och bli fler. Med hjälp av olika läkemedel vill man undersöka om man kan utveckla potentiella terapier för att öka, minska eller härma effekten av GABA. Förhoppningen är att man då kan hitta ett sätt att bota eller bromsa insjuknandet vid typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Azithromycin-Insulin-Diet-intervention-Trial in Type 1 Diabetes (AIDIT)
Anslag: 621.500 kronor.
Gun Forsander, Göteborgs universitet

Gun och hennes kollegor undersöker om det infektions- och inflammationsdämpande läkemedlet Azithromycin, i kombination med intensiv insulinbehandling givet som pulsar intravenöst och subkutant  samt studiespecifika kostråd kan bevara egen insulinproduktion hos barn med nydebuterad typ 1-diabetes. Förhoppningen är att det ska underlätta behandlingen av typ 1-diabetes genom förlängd egenproduktion av insulin, bidra till kunskap om sjukdomens orsak och möjlighet till hur denna ska kunna förebyggas.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

MIDAS study  Macrophage and Neutrophil Imaging in Diabetes
Anslag: 563.914 kronor.
Olof Eriksson, Uppsala universitet

Olof och hans kollegor forskar för att göra det lättare att studera inflammationen som uppstår i bukspottskörteln vid typ 1-diabetes. Med hjälp av ett nytt kontrastmedel och en särskild bildtagningsteknik (PET) hoppas man få en större förståelse för hur inflammationen förändras över tid. Målet med projektet är att underlätta utvecklingen av nya läkemedel för typ 1-diabetes.

 Tryck här för att läsa mer om Olofs forskning.

Undersökning av alfaceller vid typ 1-diabetes
Anslag: 452.000 kronor.
Marcus Lundberg, Uppsala universitet

Marcus forskar för att hitta orsaken till typ 1-diabetes genom att studera alfaceller som producerar det blodsockerhöjande hormonet glukagon. Genom att studera alfaceller hoppas forskargruppen hitta nya behandlingar som förenklar blodsockerkontrollen, och minskar risken för sena komplikationer vid typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 


Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Beatrice Kennedy. Foto: Danish Saroee.

Cardiovascular Health in Parents to Children with Type 1 diabetes
Anslag: 395.500 kronor.
Beatrice Kennedy, Uppsala universitet

Beatrice och hennes kollegor vill öka kunskapen om hur föräldrars hälsa kan påverkas av att ha ett barn med typ 1-diabetes. Studien kommer att fokusera på föräldrarnas risk för hjärtkärlsjukdom, och baseras på data från flera olika nationella hälsoregister samt barndiabetesregistret Swediabkids. Syftet är att skapa ett vetenskapligt underlag inför framtida stödinsatser för föräldrarna. 

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

En studie av ungdomar med typ 1-diabetes avseende bentäthet och benmarkörer “SweBone Diab”
Anslag: 226.000 kronor.
Diana Swolin-Eide, Göteborgs universitet

Diana och hennes kollegor har tidigare visat att unga kvinnor med typ 1-diabetes har minskad styrka i skelettet samt ändrad kroppssammansättning som kan bidra till ökad risk för frakturer jämfört med friska personer. I det här projektet försöker forskargruppen ta reda på om även ungdomar (15-18 år) med typ 1-diabetes har skelettförändringar. Om det visar sig stämma är målet att utveckla förebyggande behandlingar mot frakturer hos personer med typ 1-diabetes.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Elucidating the mechanism for GAD-alum immunomodulation
Anslag: 226.000 kronor.
Rosaura Casas, Linköpings universitet

I det här forskningsprojektet studerar Rosaura immunologiska effekter efter behandling med GAD-alum. Tidigare studier har visat att behandlingen saktar ned förlusten av egen insulinproduktion hos vissa patienter med typ 1-diabetes när det injicerats direkt i lymfkörtel. Nu hoppas Rosaura kunna hitta svar på hur GAD-alum påverkar immunförsvaret och vilka mekanismer som ligger bakom effekten. Förhoppningen är att studien ska underlätta utvecklingen av nya behandlingar för att förebygga eller bromsa sjukdomsförloppet.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

The genetic landscape of children with T1D, help in the clinic and in the etiology of the disease
Anslag: 226.000 kronor.
Annelie Carlsson, Lunds universitet

Annelie  och hennes kollegor undersöker alla barn som insjuknat i typ 1-diabetes i Sverige sedan 2005. Studien är en av de största i världen av barn som insjuknar i typ 1-diabetes. Genom att studera barnens detaljerade ärftlighet försöker forskargruppen hitta kopplingar till riskfaktorer i miljön hos de som insjuknar i typ 1-diabetes, men också studera risken att insjukna i andra autoimmuna sjukdomar och sena komplikationer hos dessa patienter. Syftet är att öka kunskapen om varför varje individ får typ 1-diabetes, göra det lättare att anpassa behandlingen för barn som nyligen fått typ 1-diabetes samt förebygga andra sjukdomar.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Virtuell vård – morgondagen diabetesvård?
Anslag: 226.000 kronor.
Janeth Leksell, Uppsala universitet

Janeth och hennes kollegor forskar för att se om en digital diabetesmottagning för unga vuxna mellan 18 och 25 år leder till bättre och jämnare blodsocker. Förhoppningen är att resultaten ska vara vägledande för flera digitala mottagningar, och att barn och ungdomar med typ 1-diabetes ska få bättre livskvalitet och trygghet i sin egenvård.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

Brjánn Ljótsson och Elsa Håkansson. Foto: Privat.

Improving self-management in childhood diabetes – the effects of a CBT-based intervention for parents
Anslag: 226.000 kronor.
Brjánn Ljótsson, Karolinska Institutet Solna

Brjánn och hans kollegor forskar för att utveckla nya metoder som kan förbättra egenvården för barn med typ 1-diabetes. De vill hitta sätt att lättare upptäcka familjer som har behov av extra stöd i egenvården och att ge föräldrar verktyg för att möta utmaningar i familjelivet. Dessa föräldrastrategier kan underlätta vardagsrutiner och samarbetet med barnet vilket leder till bättre egenvård. Målsättningen är att projektet ska leda till förbättrade blodsockervärden och ökad livskvalitet för barn med typ 1-diabetes. Elsa Håkansson som är psykolog vid Karolinska universitetssjukhuset kommer att doktorera inom projektet.

Vill du att vi skriver mer om det här forskningsprojektet? Tryck på tummen för att visa ditt intresse 

3D reconstruction of the human pancreas with micrometer precision – spatial and quantitative assessment of cellular characteristics of the T1D pancreas
Anslag: 226.000 kronor.
Ulf Ahlgren, Umeå universitet

Ulf och hans kollegor forskar för att förstå hur de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln påverkas av typ 1-diabetes. Genom en ny metod för optisk avbildning kan forskargruppen färga in olika celltyper och skapa högupplösta 3D-bilder av mindre delar bukspottkörteln, inklusive de insulinproducerande cellerna. 3D-bilderna kan sedan kan sättas samman i en dator för att återskapa hela det mänskliga organet, ungefär som ett tredimensionellt pussel i vilket man på förhand vet var varje bit ska sitta. Förhoppningen är att projektet ska bidra till förståelsen av bukspottkörteln och hjälpa till att utveckla nya behandlingar för typ 1-diabetes.

 Tryck här för att läsa mer om Ulfs forskning.


Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning22".

Du kan enkelt ladda ned bilden och öppna den i din Swish-app för att ge en gåva till forskningen.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}