MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA

Vår organisation

Barndiabetesfonden stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden delar årligen ut forskningsanslag till forskargrupper över hela landet efter att ansökningarna granskats av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd. Barndiabetesfondens Riksförening med dess Lokalföreningar arbetar för att få in resurser till stöd för forskningen samt sprida information och öka kunskapen om typ 1-diabetes i samhället.
×
  • {{ node.Name }}