{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vår vision är att bota typ 1-diabetes till 2040

Senast uppdaterad: 2024-02-14

Barndiabetesfonden kämpar för en framtid utan typ 1-diabetes. Vi stödjer forskning vars syfte är att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos både stora och små. Det är vår övertygelse att forskningen kan besegra typ 1-diabetes med rätt resurser och vår vision är att finna ett botemedel till 2040.

Varje år drabbas 1800 människor av typ 1-diabetes, varav 900 är barn. Ingen vet varför och ingen botas. Sjukdomen innebär intensiv egenvård dygnet runt, livet ut och trots ny modern teknik drabbas många av allvarliga komplikationer och för tidig död. Det vill vi ändra på!

Barndiabetesfondens målsättning är att besegra typ 1-diabetes till år 2040 genom att:

 Öka kunskapen om typ 1-diabetes hos allmänhet, vård och skola.
 Öka insamling till forskningen för att förebygga, bota eller lindra typ 1-diabetes hos barn och vuxna.
 Öka stödet till drabbade med familjer.


Typ 1-diabetes – vårt enskilda fokus

Fortfarande vet ingen den samlade orsaken till att man får typ 1-diabetes. Sverige är, tillsammans med Finland, mest drabbat i världen. Trots sjukdomens allvar och omfattning råder stor okunskap om typ 1-diabetes. Sjukdomen förväxlas ofta med typ 2-diabetes, som framförallt drabbar vuxna och till största delen beror på levnadsvanor. När barn drabbas är det nästan alltid av typ 1-diabetes. En viktig uppgift för oss är att sprida information och öka kunskapen om typ 1-diabetes i samhället.


Typ 1-diabetes i siffror

 

 Näst efter Finland är Sverige mest drabbat i världen.
 Varje år får 1800 personer typ 1-diabetes varav 900 är barn.
 0% botas från typ 1-diabetes.
 Sjukdomen kräver komplex vård med insulinbehandling och blodsockerkontroller, dygnet runt, livet ut.
 9 av 10 som får typ 1-diabetes har ingen nära anhörig med sjukdomen.
 40% av mammorna till barn med typ 1-diabetes har utmattningssymptom.
 Typ 1-diabetes kan drabba vem som helst och beror ej på hur du äter eller lever.

Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes

Barndiabetesfonden är en är politiskt och religiöst obunden stiftelse. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar.
Tack vare generösa givare är Barndiabetesfonden idag Sveriges största finansiär av forskning kring typ 1-diabetes. Insamlade medel står dock inte i paritet med sjukdomens omfattning och allvar.

2023 delade Barndiabetesfonden ut 19,4 miljoner till forskning.


Att stödja Barndiabetesfonden är ett tryggt val

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Du kan därför känna dig trygg när du ger en gåva till oss. Fondens beskyddare är H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Varje gåva till forskningen kring typ 1-diabetes är viktig - liten som stor - och skänker hopp om nya framsteg och genombrott. Vi är otroligt tacksamma för människors engagemang och generositet. Tillsammans kan vi besegra typ 1-diabetes.

×
  • {{ node.Name }}