MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vanliga frågor om Barndiabetesfonden

Senast uppdaterad: 2018-06-21

Varför skriver ni "En skithelg, som alltid"?

Under november 2022 driver vi en insamlings- och informationskampanj för att de som inte själva lever med typ 1-diabetes ska förstå att det är livshotande sjukdom som aldrig tar paus. Rubriken ”En skithelg, som alltid” använder vi för att illustrera den ständiga oron över svängande blodsockervärden, som många som lever med eller nära typ 1-diabetes känner dygnet runt, livet ut. Vi arbetar mycket med att ge stöd och bygga hopp, inte minst genom att berätta om forskningen vi stöder, men ibland måste vi även lyfta de mörka sidorna av sjukdomen. Detta gör vi inte för att skrämma upp eller göra människor ledsna, utan för att få fler att inse att typ 1-diabetes är en sjukdom vi måste bota. Vi hoppas att kampanjen skapar ett stort engagemang så att fler vill hjälpa oss på resan mot ett botemedel och en framtid utan typ 1-diabetes.

Vad är Barndiabetesfonden?

Barndiabetesfonden är en stiftelse som stödjer forskning kring diabetes hos barn och ungdom. Det är en av de största bidragsgivarna i Sverige för forskning kring typ 1-diabetes, då det i den absoluta majoriteten av fallen är det som drabbar barn och ungdomar.

Organisationen omfattar också en Riksförening och Lokalföreningar fördelade över hela Sverige, som bedriver insamlingsarbete och föreningsverksamhet till stöd för Barndiabetesfonden och forskningen.

Hjälper ni inte vuxna med typ 1-diabetes?

Barndiabetesfondens enda ändamål är att finansiera forskning, och den forskning som Barndiabetesfonden stödjer kan naturligtvis vara till nytta för vuxna lika väl som barn.

När Barndiabetesfonden bildades ville grundarna vara säkra på att de pengar som samlades in inte skulle ätas upp av projekt inom det betydligt större och mer etablerade forskningsområdet kring typ 2-diabetes, som också har kallats åldersdiabetes. Därför togs namnet Barndiabetesfonden, och därför fastslogs det i stadgarna att ändamålet skulle vara just forskning kring diabetes hos barn och ungdom, då det nästan alltid handlar on typ 1-diabetes när barn insjuknar.

I praktiken innebär detta att den forskning Barndiabetesfonden främst stödjer rör typ 1-diabetes. Det är Barndiabetesfondens huvudsakliga fokus, och framsteg inom den forskningen gagnar naturligtvis alla som lider av sjukdomen, oavsett ålder.


Vad är Barndiabetesfondens Riksförening?

Barndiabetesfondens Riksförening är där man kan bli medlem, och är samarbetsorgan för Barndiabetesfondens Lokalföreningar runtom i landet. Det är Barndiabetesfondens Riksförening som administrerar medlemskap och butiksförsäljning, och tillsammans med Lokalföreningarna sprider de kunskap och samlar in pengar till forskningen, bland annat genom att delta i olika arrangemang. Lokalföreningarna anordnar också aktiviteter för barnen och träffar för föräldrarna i den egna regionen.


Hur blir jag medlem i en Lokalförening?

När du blir medlem i Barndiabetesfondens Riksförening blir du också medlem i närmsta Lokalförening om sådan finns. Medlemsadministrationen sker centralt, så om du vill höra till en särskild Lokalförening någon annanstans än i regionen där du bor hör du bara av dig till kansliet så ordnar vi det. Det samma gäller om du helt vill avstå från att tillhöra en Lokalförening.


Har ni 90-konto?

Ja, Barndiabetesfonden har Bankgiro 900-0597 och Plusgiro 90 00 59-7.


Jag har fått en faktura med er logga men med ett annat Plusgironummer – 34 55 54-0 – vad är det?

När du ansöker om medlemskap eller handlar i Butiken faktureras du av Barndiabetesfondens Riksförening som har Pg 34 55 54-0.


Är ni förmånstagare till Postkodlotteriet?

Barndiabetesfonden har tidigare ansökt om att få bli förmånstagare till Postkodlotteriet, men konkurrensen är hård. En glad nyhet är att vi nyligen blivit beviljade stöd av Postkodstiftelsen på fantastiska 1,6 miljoner kronor. Stödet kommer användas för att utveckla ett nytt kamratstöd för ungdomar med typ 1-diabetes. Vi hoppas att detta kan vara vägen fram för att småningom kunna bli förmånstagare.


Jag får saker skickade till mig av Diabetes Wellness, är det från er?

Nej, Barndiabetesfonden och Diabetes Wellness är två helt skilda organisationer. Barndiabetesfonden skickar aldrig ut produkter för att få in gåvor.


Vad har ni för organisationsnummer?

Stiftelsen Barndiabetesfonden har 82 20 01-9072
Barndiabetesfondens Riksförening har 82 20 02-7851


Hur får jag kontakt med er?

Du hittar våra kontaktuppgifter under Kontakta oss här på hemsidan.

×
  • {{ node.Name }}