MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Stiftelsen Barndiabetesfonden

Senast uppdaterad: 2018-06-11

Stiftelsen Barndiabetesfonden bildades i Linköping 1989 av professor Johnny Ludvigsson när Östgötateatern i samråd med Astrid Lindgren skänkte biljettintäkterna vid urpremiären för Astrid Lindgrens pjäs "Junker Nils av Eka" till barndiabetesforskning

Stiftelsen Barndiabetesfonden finansierar forskning inom typ 1-diabetes genom att årligen utlysa bidrag i öppen konkurrens. Ansökningarna bedöms av Barndiabetesfondens fristående Vetenskapliga råd, och stiftelsens styrelse anslår därefter forskningsmedel utfrån rådets beredning. Stiftelsen delar också årligen ut Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser till två framstående forskare i Norden och Sverige.

Barndiabetesfonden är en är politiskt och religiöst obunden stiftelse, och får idag inget stöd från vare sig kommun, landsting eller stat. Vi är helt beroende av frivilliga bidrag från privatpersoner, företag och föreningar.

Barndiabetesfonden har 90-konto och är medlem i Giva Sverige. Du kan därför känna dig trygg när du ger en gåva. 

×
  • {{ node.Name }}