{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Om Världsdiabetesdagen

Senast uppdaterad: 2020-10-22

Den 14 november uppmärksammas Världsdiabetesdagen runt om i världen. Världsdiabetesdagen är en FN-dag som sätter fokus på alla de miljoner människor som lever med, eller riskerar att insjukna i, diabetes.

Världsdiabetesdagens historia

Världsdiabetesdagen, eller World Diabetes Day (WDD), startades efter ett initiativ av International Diabetes Federation (IDF) och Världshälsoorganisationen (WHO) år 1991 för att uppmärksamma att diabetes ökar stort i världen. Från och med 2007 är också FN med i arbetet att bekämpa ökningen av sjukdomen.

Den 20 december 2006 antog FN en resolution där diabetes lyftes som ett hot mot den globala hälsan. Unikt - eftersom det är den första icke smittsamma sjukdomen som får den statusen. Genom resolutionen pekar FN på allvaret i den pandemiska utbredningen av sjukdomen i världen och manar nationerna att agera för att öka kunskapen om och bromsa utvecklingen av diabetes.

Att dagen uppmärksammas den 14 november beror på att Frederick Banting är född 14 november. Det var han som tillsammans med Charles Best upptäckte insulinet. WDD är världens största kampanj för att öka medvetenheten om diabetes och når en global publik på över 1 miljard människor i mer än 160 länder.

Möt några av familjerna som lever med typ 1-diabetes

×
  • {{ node.Name }}