{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Barnläkarens råd: viktigt med rutiner och frihet

Senast uppdaterad: 2024-06-20

Att ett barn, kanske inte ens ett år gammalt, får en livshotande sjukdom är skrämmande för alla föräldrar. Det lilla barnet med typ 1-diabetes behöver ständig vård och övervakning för att överleva. Barnläkare Frida Sundberg rekommenderar trygghet och rutiner.

Ett litet barn kan inte kommunicera hur det mår, utan föräldrarna får lära sig vad barnets beteende betyder. Det är viktigt att barnet känner sig trygg med sin sjukdom så att det inte hämmas i sin utveckling. Föräldrarna är de viktigaste i barnets värld och de behöver få stöd av vården för att förmedla trygghet till barnet. Rutiner är avgörande för att lyckas hålla en lagom blodsockernivå hos ett litet barn. Regelbundna tider för mat, sömn och aktivitet är viktigt att lära sig från början. Det kommer att göra det enklare att ha ett bra blodsocker hela livet.

Det bästa är att låta rutinerna kring vården bli lika självklara som till exempel tandborstningen före läggdags och andra vardagsrutiner. Det är lätt hänt att ett barn med typ 1-diabetes hålls nära den vuxna hela tiden, men det är viktigt att släppa taget så att barnet inte hindras i sin utveckling. Barnet behöver få delta i lekar och utforska världen på samma sätt som friska jämnåriga. Fysisk aktivitet är dessutom extra viktigt för den som har typ 1-diabetes, och den som är övervakad riskerar att bli passiv.

Behovet av insulin kan variera extra mycket från dag till dag och olika tider på dygnet hos ett litet barn, och det upplevs ofta som frustrerande för den som försöker hålla blodsockernivån jämn. Insulinet bör tas en stund före måltid för att det ska hinna verka innan man börjar äta, men man vet inte säkert hur mycket mat barnet får i sig. Det krävs tålamod och uppmärksamhet för att se till att insulinmängden stämmer med vad barnet har ätit när måltiden är avslutad.

Pumpar och glukossensorer är inte anpassade för de minsta. Det gör att de flesta små barn behöver ha en liten väska på sig där hjälpmedlen får plats. Ofta har de också en telefon i väskan som skickar värdena från blodsockermätaren vidare så att de kan avläsas på distans. Är barnen riktigt små kan det vara svårt att ge tillräckligt små doser insulin. Då kan man behöva använda utspätt insulin som specialbeställs på apotek.

Ju tidigare en person får typ 1-diabetes, desto större är risken att personen utvecklar komplikationer senare i livet. Kroppen tar skada av de förhöjda blodsockervärden som följer med sjukdomen. Forskning visar att flickor som får typ 1-diabetes före tio års ålder löper 60 gånger högre risk än friska att någon gång i livet få kranskärlssjukdom och 90 gånger högre risk att få hjärtattack. Pojkar har också ökad risk men inte lika hög. Nyckeln till att få ett långt och hälsosamt liv med typ 1-diabetes är att hålla ett bra blodsocker. Nya insulinsorter och utvecklingen av tekniska hjälpmedel har gjort det enklare, men det är viktigt att vården och samhället stöttar så att barnet och dess familj orkar.

Åsa Sturestig
Sakkunnig typ 1-diabetes och forskning
 Skicka e-post

Åsa arbetar med att producera inlägg och artiklar om allt som rör Barndiabetesfonden och typ 1-diabetes.

Läs utdrag från rapporten om typ 1-diabetes 2024

 • Undersökning: Farligt och utmattande med tidig typ 1-diabetes

  Årets undersökning från Barndiabetesfonden visar hur det är när ett litet barn drabbas av typ 1-diabetes. Sjukdomen kräver avancerad vård dygnet runt. Vi har frågat föräldrar till barn som var under sex år när de fick diagnosen.

  Läs mer →
 • Skrämmande utveckling mot tidigt insjuknande

  I genomsnitt insjuknar barn i typ 1-diabetes vid 11–12 års ålder. Statistik från Socialstyrelsens sjukvårdsregister visar nu en kraftig ökning av antalet små barn som drabbas. Från en långsam ökning under de senaste årtiondena, har andelen barn under fem år som vårdas för sjukdomen ökat med 62 procent på fyra år.*

  Läs mer →
 • Ludvig var nära döden

  Magsjuka kan leda till ett allvarligt tillstånd för en person som har typ 1-diabetes. Ludvig, 3 år, var nära att dö när magsjukan ledde till en livshotande försurning av blodet. Nu kämpar mamma Josefin för att omgivningen ska förstå allvaret med smittorisken.

  Läs mer →
 • Ensam med ansvaret för typ 1-diabetes

  När typ 1-diabetes drabbar ett barn, innebär det ett trauma för hela familjen och en enorm påfrestning för föräldrarna. Men hur klarar du det som ensamstående? Naomi var bara 13 månader när hon insjuknade. Mamma Johanna klarade den första tiden på ren överlevnadsinstinkt. Idag hanterar hon vardagen genom att våga be om hjälp.

  Läs mer →
 • Samhället skyldigheter - familjens rättigheter

  Att ha ett barn med typ 1-diabetes innebär extra utmaningar som påverkar vardagslivet och ekonomin. Olika instanser har olika skyldigheter gentemot föräldrar till barn med typ 1- diabetes. Här är en översikt över vilket stöd familjen kan få.

  Läs mer →
 • När livet vänds upp och ner

  Endast 16 månader gammal fick Jonah typ 1-diabetes och livet förändrades i en handvändning. Ett halvår senare har familjen Ahlstrand Palmenäs anpassat sig till ett inrutat liv, komplicerade uträkningar av insulindoser och kontinuerlig kontroll av blodsockernivån. De har redan varit med om två ambulansfärder men värst är oron för följdsjukdomar i framtiden.

  Läs mer →
 • Barnläkarens råd: viktigt med rutiner och frihet

  Att ett barn, kanske inte ens ett år gammalt, får en livshotande sjukdom är skrämmande för alla föräldrar. Det lilla barnet med typ 1-diabetes behöver ständig vård och övervakning för att överleva. Barnläkare Frida Sundberg rekommenderar trygghet och rutiner.

  Läs mer →
 • Måste hitta olika sätt att bota

  En sorts behandling mot typ 1-diabetes kommer inte att bota alla. Det kommer att behövas flera. Typ 1-diabetes tros nämligen kunna bero på olika saker hos olika individer.

  Läs mer →
×
 • {{ node.Name }}