Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Nyheter

Här publiceras nyheter och kommande event som rör typ 1-diabetes, forskning och Barndiabetesfonden.

Du hittar våra samlade pressmeddelanden här, på MyNewsdesk.

A Cure for Type 1 Diabetes? For One Man, It Seems to Have Worked.

2021-12-02
Externlänk

A new treatment using stem cells that produce insulin has surprised experts and given them hope for the 1.5 million Americans living with the disease.

Läs mer (betalartikel) >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Lovande forskning men liknande resultat har varit braskande nyheter fler än en gång under årens lopp. Vi behöver nog först se större antal patienter med typ 1-diabetes där detta fungerar. Flera frågor återstår nog innan man vet hur man får dessa celler att överleva. Dels behöver de tillgång till näring och syrsättning, dels får de inte dödas av immunförsvaret. Låt oss hoppas på framsteg inom några år!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Per-Ola Carlsson
Professor i typ 1-diabetes

Per-Ola Carlsson kommenterar

Upplägget de valt är detsamma som vid ötransplantation, det vill säga att man ger insulinproducerande celler, men behöver ge livslång immunsuppression för att förhindra avstötning. Det gör att det aktuella upplägget bara blir ett alternativ till ötransplantation och inte för den stora massan individer med typ 1-diabetes tills man kan behandla utan immunsuppression.

/Per-Ola Carlsson

AKI During Diabetic Ketoacidosis May Increase Risk Of Microalbuminuria: JAMA

2021-12-01
Externlänk

Diabetes is an important cause of end-stage kidney disease worldwide, but risk factors for kidney dysfunction resulting from Type 1 diabetes (T1D) remain incompletely defined. Diabetic ketoacidosis (DKA) occurs commonly in children with T1D, and acute kidney injury (AKI) occurs in 43% to 64% of DKA episodes. In a recent study, researchers have found a previously unrecognized risk factor for diabetic kidney disease and suggest that even greater efforts should be made to prevent DKA and the occurrence of acute kidney injury during DKA.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie publicerad i  JAMA Pediatr. 2021 Nov 29. doi: 10.1001/jamapediatrics.2021.5038. visar att episoder av ketoacidos kan vara en faktor som kraftigt ökar risken för kommande njurskada, oavsett fortsatt långtidskontroll av blodsocker (HbA1c).

Detta är kliniskt viktigt! Dels förekomemr ketoacidos fortfarande hos en fjärdedel av alla nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes, vilket är alldeles för många! Vi måste bli bättre på att sprida kunskap, både i befolkningen och inom sjukvården. Dessutom har det i tidigare studier förekommit en ökad förekomst av ketoacidos vid pump-behandling (som exempel kontaktades jag i helgen (Första advent) av föräldrar vars nu vuxna dotter med typ 1-diabetes under pumpbehandling haft två svåra episoder av ketoacidos!), och då är det viktigt att vidta de åtgärder som krävs för att förhindra keto-acidos!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Lindas bakskola vill synliggöra typ 1-diabetes med kolhydratssnåla recept

I november inledde Linda Andersson som driver Lindas bakskola ett samarbete med Barndiabetesfonden och Nick's för att öka kunskapen om typ 1-diabetes. Under kampanjen delar hon kolhydratssnåla recept och inlägg om sjukdomen i sociala kanaler.

Läs mer >>

Post-usual meal C-peptide as a reliable and practical alternative to C-peptide following glucagon or standardized mixed-meal for β-cell reserve: a comparative study between three stimulatory methods in different types of diabetes

2021-11-18

Externlänk

Formal stimulation tests for β-cell secretory reserve, like glucagon stimulation test (GST) or mixed meal tolerance test, are cumbersome, hence, difficult to use in clinical practice. C-peptide response at 2-h following usual meal, measured simultaneously with plasma glucose, may be used as an alternative.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Vid typ 1-diabetes är det fel på betacellernas insulinproduktion och det borde därför vara naturligt att följa patienternas C-peptid, som speglar insulinsekretionen. I regelrätta studier kan man behöva göra speciella test, men för vanlig klinisk praxis räcker säkert bestämning av C-peptid efter en vanlig måltid i enlighet med vad studien visar.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

De bloggar om typ 1-diabetes och kost för att inspirera unga att äta bra

Författaren Karolina Janson och kocken Victoria Nordström är nya gästskribenter på Food Pharmacys blogg. Målet med bloggen är att öka kunskapen om typ 1-diabetes och inspirera ungdomar att äta bra.

Läs mer >>

Rekordmånga nya barndiabetiker i Västmanland i år: ”Ovanligt många för vår mottagning”

2021-11-12
Externlänk

Hittills i år har 42 barn och ungdomar diagnostiserats med diabetes i Västmanland, en stor ökning jämfört med tidigare år då siffran brukar ligga runt 25 nya diabetiker.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar
Flera regioner rapporterar ökat antal nyinsjuknade barn med typ 1-diabetes. Typ 1-diabetes har ju blivit allt vanligare de senaste 50 åren, eller längre, och vi vet således inte om ökningen bara fortsätter eller när vi når maximum. I programmet nämns stress som orsak, och det ökade insulinbehovet, det vill säga stress på betacellerna som bildar insulin, som kommer av infektion, pubertet, snabb tillväxt, psykologisk stress mm kan var det som utlöser klinisk sjukdom, det vill säga stress gör att insjuknandet sker just nu för den som har en, ibland sedan flera år,  pågående sjukdomsprocess.  I år är det kanske extra mycket infektioner hos barn, som ju fick färre infektioner under perioden med nedstängning tidigare pga coronpandemin. Däremot vet vi  inte vad som startar sjukdomsprocessen, eller om vissa infektioner direkt skadar de insulinproducerande cellerna.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Nick's stöttar typ 1-diabetesforskningen i november

Under diabetesmånaden satsar livsmedelsföretaget Nick's för att öka kunskapen om typ 1-diabetes och samla in pengar till forskningen. Satsningen är en del av ett nystartat samarbete med Barndiabetesfonden.

Läs mer >>

Fortsatt ökning av barndiabetes – nytt vaccin ska hjälpa

Barndiabetes stegrar men forskningen är på framfart med ett nytt vaccin som via lymfkörteln kan rädda insulinproduktionen. Linköpingsforskaren Johnny Ludvigsson är en av studiens upphovspersoner.

– Det går inte ut på att bota men att åtminstone behålla insulinproduktionen som finns kvar när barnet insjuknar, beskriver han.

Läs mer >>

Renal Complications and Duration of Diabetes

2021-10-27
Externlänk

Renal complications are both a marker of previous suboptimal glycaemic control and a major risk factor for cardiovascular disease in persons with Type 1 diabetes (T1D). The aim of the study was to evaluate the prevalence of renal complications in persons with T1D in four geographical regions.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Även om vi haft modern terapi under senare år så tycks resultatet inte varit bra nog för att förhindra att redan efter mindre än 20 års diabetes så hade 10% av patienterna äggviteläckage och 17% nedsatt njurfunktion. Alla patienter lyckas inte. Siktet måste vara inställt på att rädda funktionen av de egna insulinproducerande betacellerna. I väntan på det måste alla patienter få det stöd som passar just dem bäst, både vad gäller blodsockerkontroll, blodtryck och livsstil.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

IFK Motala Bandy utbildar sina ledare i typ 1-diabetes

Under hösten inleder IFK Motala Bandy och Barndiabetesfonden ett samarbete för att öka kunskapen om typ 1-diabetes. Som en del av samarbetet kommer klubben att utbilda sina ledare och spelare om sjukdomen. 

Läs mer >>

P4 Värmland: Diabetiker ges möjlighet till högre körkortsbehörigheter

Från årsskiftet kan personer med diabetes typ 1 beviljas tillstånd för högre körkortsbehörigheter, exempelvis för lastbil, buss och taxi.

Lyssna på hela inslaget här >>

Handla i dina favoritbutiker och bidra till typ 1-diabetesforskningen

När du webbshoppar och använder dig av Team Together-appen bidrar du till typ 1-diabetesforskningen, utan att behöva betala något extra för dina köp.

Läs mer >>

Amning kopplas till minskad risk för typ 1-diabetes

2021-10-19
Externlänk

Forskning om kostens betydelse för utveckling av typ 1-diabetes har generellt låg evidens, men det finns välgjorda studier som talar för att långvarig amning och senare introduktion av gluten kan minska risken att drabbas. Det visar en omfattande systematisk översikt och metaanalys av tillgänglig forskning kring livsmedel som kan kopplas till risken för barn att utveckla sjukdomen. Studien av forskare vid Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften EBioMedicine.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Slutsatsen är nog korrekt att amning har en något skyddande effekt mot utveckling av typ 1-diabetes, men man måste säga att den är liten. I många studier finner man ingen effekt alls, i andra en svag där det verkar som att amning åtminstone en kort tid, nog har en viss skyddseffekt. Dock är det så att Finland och Sverige är de länder där amning varit vanligast och längst, men också de länder med högst förekomst av typ 1-diabetes! Amning är bra, och bör uppmuntras, men de mammor som av olika skäl tyvärr inte lyckades ge sina barn bröstmjölk så mycket eller länge som de velat behöver nog inte känna samvetskval. Det måste vara andra faktorer som är mycket viktigare som orsak till typ 1-diabetes. Vad gäller gluten så är nog gällande rekommendationer bra, det vill säga, introduktion av glutenprodukter (exempelvis välling) gradvis från fyra månaders ålder, helst parallellt med pågående amning. Det som är klart visat är att totalt uppskov med gluten upp till efter sex månaders ålder snarare ökar risken för celiaki /glutenintolerans.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

De vinner 2021 års Johnny Ludvigsson-priser för sina insatser för typ 1-diabetesforskningen

Nu har mottagarna av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2021 korats. Professor Karsten Buschard på Rigshospitalet i Köpenhamn och docent Daniel Espes vid Uppsala universitet prisas för sina insatser för typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

Hammarby IF har samlat in nästan en halv miljon till typ 1-diabetesforskningen

Hammarby har sedan några år tillbaka, de senaste åren genom Samhällsmatchen, samarbetat med Barndiabetesfonden. Totalt närmar sig klubben en halv miljon kronor i insamlade medel för att hjälpa forskningen hitta svaret på en i dag obotlig och livshotande sjukdom.

Läs mer här >>

Helautomatisk pump väcker intresse

2021-10-04
Externlänk

En hybridpump laddad med både insulin och pramlintid förbättrar glukoskontrollen hos vuxna med typ 1-diabetes. Konceptet verkar även lovande i ett helautomatiskt system.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Värdefullt och intressant med den teknikutveckling som pågår, men än så länge rör det sig om 24-timmarsförsök på vuxna. Det kommer att behövas mycket längre och upprepade studier på barn och ungdomar, som både lever ett mycket mer oregelbundet liv, med mycket större svängningar i blodsockret. Det kan nog ta några år innan vi vet om dessa system har den säkerhet och effekt att de ersätter dagens system.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Vi utlyser 20 miljoner till forskningen 2021

Nu är 2021 års ansökan om forskningsanslag från Barndiabetesfonden öppen. I år kommer vi utlysa minst 20 miljoner kronor till forskningen.

Läs mer >>

COVID-19 lockdowns have major impact on diabetes control, international study finds

2021-10-01
Externlänk

The effects of the COVID-19 pandemic on type 1 diabetes (T1D) and type 2 diabetes (T2D) were very different, according to a systematic review and meta-analysis of 33 studies looking at how diabetes control changed with the onset of lockdowns in over 4,700 patients from 10 countries.

Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar
Även om kontakt via nätet kan ha underlättat kontakten för vissa patienter/familjer, så innebär mottagningsbesök per distans i flera avseenden försämringar. Man får inte den kontakt mellan patient, anhöriga, diabetesteam, som ett besök ansikte mot ansikte ger på en mottagning! Ett skäl till att många med typ 1-diabetes fått bättre blodsockerbalans på grund av samhällets nedstängning är sannolikt en mer regelbunden livsstil, mer regelbundna måltider, mer regelbundna insulininjektioner. Insulininjektioner som varierar kraftigt i tid och dos är visserligen tänkt att klara av varierande måltider, men leder samtidigt till variation av allehanda andra hormoner via feedbacksystem. Utan egen insulinsekretion är det inte alla som klarar bra blodsockerbalans om livsstilen är väldigt oregelbunden. Lock-down önskar vi oss inte, men viss regelbundenhet underlättar.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Barndiabetesloppet samlade in över 300 000 kronor till forskningen

Över 3 000 deltagare och 300 000 kronor till den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen – det blev slutresultatet när Barndiabetesloppet avslutades i söndags.

Läs mer >>

Panta dina förpackningar och stötta kampen mot typ 1-diabetes

Nu står det klart att Barndiabetesfonden är en av flera anslutna organisationer till företaget Bowers återvinningsapp. Genom att använda appen kan du stötta kampen mot typ 1-diabetes samtidigt som du bidrar till en ökad återvinning.

Läs mer >>

Tydlig minskning av amputationer vid typ 1-diabetes

2021-09-09
Externlänk

NY STUDIE. Amputation vid typ 1-diabetes blir relativt sett allt mer ovanligt i Sverige. Minskningen har varit drygt 40 procent under en period på cirka tjugo år. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

 Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Amputationer är förvisso inget vi tänker på när det gäller barn/ungdomar med diabetes, men det är ändå viktigt att veta att god blodsockerbalans förebygger nervskada, vilket ju är huvudorsaken till fotskador som kan sluta med amputation. Har man nedsatt känsel så märker man inte när man fått en sten i skon, och inspekterar man inte fötterna ser man inte såret, som efterhand kan bli svårläkt. Med bättre behandling har amputationerna  (efter många års diabetes hos vuxna) minskat, men är fortfarande ett allvarligt problem, som kan och ska förebyggas.

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Typ 1-diabetes är fortfarande en obotlig sjukdom – det vill vi förändra!

Sedan 2019 är Hammarby Fotboll samarbetspartner till Barndiabetesfonden. I september kommer vi tillsammans lyfta typ 1-diabetes för att öka kunskapen om sjukdomen och stödet till forskningen.

Läs mer >>

Kan probiotika förhindra typ 1-diabetes?

2021-09-02
Externlänk

Forskare ska undersöka om probiotika från sex veckors ålder kan förhindra utveckling av typ 1-diabetes hos barn.

– Hypotesen är att probiotika ska främja en hälsosam tarmflora och att detta ska ha en positiv effekt på immunsystemet innan de första tecknen på typ 1-diabetes uppstår, säger Markus Lundgren vid Lunds universitet.

 Läs mer >>

Försenad vård för barn med nydebuterad diabetes typ 1

2021-08-23

Externlänk

Fyra av tio barn med nydebuterad diabetes typ 1 fick inte regelmässig akutbehandling på sjukhus samma dag som familjerna sökte hjälp i primärvården. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Försenad sjukhusvård kan i svåra fall leda till livshotande tillstånd.

 Läs mer >>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Trots att typ 1-diabetes är så vanligt bland barn och ungdomar i Sverige, så ställs diagnosen senare nu än för några år sedan. Ketoacidos vid debuten har blivit betydligt vanligare senare år, och denna studie visar att man på vårdcentralerna inte har den kunskap som krävs. Ett barn med typ 1-diabetes ska remitteras direkt samma dag till barnklinik, och ketoacidos, som kan vara livshotande, ska förebyggas. Barndiabetesfondens kontinuerliga informationskampanj är viktig!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Maria och Moa samlade in över 21 000 kronor till Barndiabetesfonden på cykelsemestern

I slutet av juli cyklade Maria och Moa Erlandsson mellan Tranemo och Varberg för att samla in pengar till typ 1-diabetesforskningen. Efter fem dagar och cirka 20 mil hade de samlat in 21 400 kronor.

Läs mer >>

Nicklas fick ny bukspottkörtel – och ett nytt liv

2021-08-12

Externlänk

För ett år sedan fick diabetessjuke Nicklas Sterner en ny bukspottskörtel. Från att varit beroende av ständiga insulinsprutor för att överleva kan han nu producera eget insulin.

 Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

En underbar upplevelse att bli botad från sin typ 1-diabetes. Så vill vi att det ska bli för många, helst alla, i framtiden, Tyvärr är inte transplantation av en bukspottkörtel möjligt mer än i ett litet fåtal fall eftersom det endast är från hjärndöda individer (några tiotal fall per år) som man kan få en användbar bukspottkörtel av. Men mer forskning ska ge oss andra metoder!

/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Grangärde Trädgårdsfestival samlade in 50 000 kronor till typ 1-diabetesforskningen

I slutet av juli gick Grangärde Trädgårdsfestival av stapeln. Evenemanget gjordes till förmån för Barndiabetesfonden och lyckades samla in 50 000 kronor till typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

NIH awards $70M grant to USF diabetes research

2021-07-20
Externlänk

The University of South Florida has secured a $69.9 million grant to complete long-term research into the origins of Type 1 diabetes.

The award from the National Institutes of Health will support research tracking the health of 8,676 individuals from infancy through age 15, with the aim of identifying environmental triggers of the disease. This latest phase will look at how puberty affects those with genetic risk for the disease causing insulin dependence.

 Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Bra att TEDDY-studien får fortsätta. Man har satsat rejält, hittills 350 millioner dollar ( = 3 045 miljoner dvs vad Barndiabetesfonden skulle dela ut, med nuvarande nivåer, på 150 år !) men hittills tyvärr inte funnit så mycket som man kunde hoppats. Stress under graviditeten nämns, visat i bl.a. ABIS-projektet (med stöd av Barndiabetesfonden) för 15 år sedan, och sen sägs att probiotika kan förebygga, vilket dock är tveksamt. Men likväl är projektet viktigt.

Varje strå till stacken behövs, och detta projekt inkräktar inte på våra små svenska resurser utan betalas av USAs forskningsråd. VI i Sverige behöver dock bidra, helst mycket mer än vad som görs hittills. Tillsammans ska vi lära oss mer om orsakerna till Typ 1 diabetes, och därefter börja förebygga. För 50 år sedan var Typ 1 diabetes en relativt ovanlig sjukdom, bara lite vanligare än barncancer, men sedan har antalet ökat kraftigt. Vi måste vända kurvan nedåt!
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Simon Lidberg vandrar 60 mil mot typ 1-diabetes

2021-07-20
Externlänk

Att sprida kunskap om diabetes och att samla in pengar till Barndiabetesfonden. Det är motiven för Mjölbybon Simon Lidberg att vandra 60 mil.

 Tryck här för att följa hans resa på Instagram  

 Du kan stötta Simons vandring genom att en gåva till hans Facebook-insamling. Tryck här för att komma till hans insamling

Skyddar landsbygden mot typ 1-diabetes

2021-07-20
Externlänk

Landskapet där man föds och växer upp kan ha betydelse för risken att insjukna i typ 1-diabetes. Barn som växer upp på landet eller andra omgivningar med mycket natur har lägre risk för att utveckla autoantikroppar och i förlängningen sannolikt typ 1-diabetes. Detta visar finska forskare i en stor studie.

Läs mer>>

Johnny Ludvigsson kommenterar

Denna studie, publicerad i den ansedda tidskriften Diabetes Care, visar en lägre risk för barn att få Typ 1 diabetes om de vuxit upp med jordbruk i sin närmiljö, särskilt om man bodde i södra delarna av Finland, medan detta samband inte syntes i norra delarna, vilket man spekulerar i kan ha med snön att göra som då motverkar att barn som lever nära jordbruk och natur exponeras för flera bakterier och virus.

Studien uppfattas som ett stöd för hygienhypotesen, dvs att tidig exponering för olika antigen och bakterier, virus etc får en mindre risk att senare utveckla autoimmunitet.- Intressant iakttagelse, men inte lätt att dra säkra slutsatser. I Sverige har vi knappast sett att storstadsområden , främst Storstockholm, haft högre incidens av Typ 1 diabetes, utan snarare tvärtom. Så faktum kvarstår: Vi VET inte var som orsakar Typ 1 diabetes.
/Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson

Johnny Ludvigsson
Senior Professor i pediatrik

Karolina Jansson är med i Food Pharmacy-podden

Karolina Jansson är ledamot i styrelsen för Barndiabetesfondens Riksförening. För sex år sedan drabbades hennes dotter av typ 1-diabetes. I det senaste avsnittet av Food Pharmacy-podden berättar hon om livet med sjukdomen och om hennes bok "Himla gott, himla bra".

Tryck här för att lyssna på podden

Nya tatueringar ska synliggöra typ 1-diabetes

Designern Karin Mannerståls son drabbades av typ 1-diabetes som 13-åring. Nu har hon tagit fram gnuggistatueringar för att sprida kunskap om typ 1-diabetes och öka stödet till forskningen.

Läs mer >>

Hon cyklade hem tre världsrekord på 22 timmar

I helgen genomförde Anna Friborg sitt världsrekordförsök med målet att cykla 60 mil på ett dygn. Efter 22 timmar hade hon inte bara cyklat över 60 mil utan även skapat goda chanser att slå två andra världsrekord.

Läs mer >>

Anna ska slå världsrekord samtidigt som hon samlar in pengar till forskningen

Under slutet av vecka 22 kommer eldsjälen och cyklisten Anna Friborg försöka slå världsrekord genom att cykla 60 mil på 24 timmar. I samband med evenemanget pågår en insamling till typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

FDA Panel Endorses Teplizumab for Delaying Type 1 Diabetes

Medscape - externlänk

A US Food and Drug Administration (FDA) advisory panel has voted narrowly to recommend approval of the monoclonal antibody teplizumab (Tzield, Provention Bio) for the delay of type 1 diabetes in at-risk individuals.

Johnny Ludvigsson kommenterar: AntiCD3 har visat effekt i en relativt liten studie, och då behandlingen innebär vissa biverkningar och risker är det förståeligt att det var med knapp majoritet som den rådgivande kommittén föreslår att AntiCD3 (Teplizumab) ska kunna ges till individer som är nära utveckling av typ 1- diabetes (flera autoantikroppar + dessutom nedsatt glukostolerans). Vi får se om FDA godkänner, eller om man kräver ytterligare studier innan preparatet blir godkänt för kliniskt bruk i USA.

Läs mer >>

God effekt av diabetesvaccin i genetisk undergrupp

Linköpings universitet - externlänk

I en klinisk studie har forskare undersökt om immunterapi mot typ 1-diabetes kan bevara kroppens egen produktion av insulin. Resultaten pekar mot att injektion av ett protein, GAD, i lymfkörtel kan ha god effekt i en undergrupp av individer.

Läs mer >>

Diabetesvarvet samlade in över 137 000 kronor till forskningen

I mitten av maj anordnades den första upplagan av Diabetesvarvet. Nu har välgörenhetsloppet, med nästan 1300 aktiva deltagare, samlat in 137 394 kronor till typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

Personer med diabetes drabbas värre av covid-19

Akademiliv - externlänk

NY STUDIE. Personer med typ 2-diabetes har signifikant ökad risk för att behöva intensivvård vid covid-19. Det visar en studie som omfattar data om 2,6 miljoner svenskar varav en halv miljon från diabetesregistret. Studien visar även på ökad dödlighet vid covid-19 hos dem med typ 2-diabetes.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Denna jättestora svenska studie baserat på ca 45 000 patienter med typ 1-diabetes och drygt 400 000 med typ 2-diabetes jämfört med ett par miljoner svenskar, visar att typ 2- diabetes innebär en ökad risk för allvarlig COVID-19, även när man tar hänsyn till andra viktiga variabler som ex framförallt ålder. Typ 1-diabetes innebär i sig ingen ökad risk för allvarlig COVID-19 med intensivvård eller död, när man korrigerar för andra viktiga variabler som exempelvis ålder. Sedan är det så att även i denna studie, liksom i tidigare, så ser man att hög ålder, andra komplikationer och högt HbA1c är riskfaktorer. För barn och ungdomar bekräftar denna jättestudie, publicerad i en mycket välansedd vetenskaplig tidskrift (Lancet Regional Health), det Barndiabetesfonden gått ut med tidigare: Det finns ingen skäl till att barn och ungdomar med typ 1-diabetes behöver behandlas annorlunda än andra barn. Barn med typ 1-diabetes kan gå i skolan, delta i tillåtna evenemang, ungdomsidrott etc. Man ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Läs mer >>

Wilmas vänner vinner Maximus Prize 2020 för sitt arbete mot typ 1-diabetes

Tisdagen den 11 maj blev det klart att Wilmas vänner tilldelas Maximus Prize för sitt arbete med att uppmärksamma typ 1-diabetes.

Läs mer >>

Helenas dotter fick diabetes – lopp ska få in forskningspengar

SVT - externlänk

I fem år har Helena Warvås dotter levt med typ 1-diabetes, något som påverkat hela familjen. Nu vill hon rikta ljus på diagnosen genom ett virtuellt löplopp, och engagemanget har varit stort.

– Att människor som inte har diabetes väljer att ställa upp, det är fantastiskt, säger Helena Warvås som bor i Fjärås.

Läs mer >>

Vancouver doctor leads groundbreaking diabetes research

BioSpace - externlänk

A team of researchers at Vancouver-based BCDiabetes and Leadership Sinai Centre for Diabetes in Toronto, working in association with the University of British Columbia (UBC), is hoping to turn the tide on this growing health crisis with clinical trials of a potential new drug cure for early-stage type 1 diabetes; a prescription drug that could curb or eliminate insulin dependence for people with T1D.
Johnny Ludvigsson kommenterar: 'Groundbreaking' är nog en lätt överdrift, men studien är ytterligare ett exempel på att man försöker använda redan existerande läkemedel som har effekt vid andra autoimmuna sjukdomar. Bra att företagen äntligen vill och vågar pröva även på typ 1-diabetes, och vi får se vilka medlet kan ha effekt på, hur länge effekten sitter i etc. Än återstår flera och långa studier innan detta kan bli något kliniskt användbart.

Läs mer >>

Medtech4Health  Innovation Award 2021

Medtech4Health - externlänk

Medtech4Health Innovation Award är ett årligt pris som riktar sig till de som har utvecklat och/eller implementerat innovativ medicinteknik i vård och omsorg. Årets pris gick till projektet AR-teknik för säkrare navigation vid ryggkirurgi, men den ena av de två övriga finalisterna var T1D-appen som utvecklats av Barndiabetesfondens ambassadör Elin Cederbrant och hennes ideella förening T.A.D.1 i samarbete med Astrid Lindgrens barnsjukhus och Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson. Medtech4Health noterar att "Båda de finalister som inte vann förstapriset har gjort fantastiska insatser med att ta fram en innovation som på riktigt har gjort skillnad för patienter och för hälso- och sjukvården."

Läs mer >>

Apotea vill öka stödet till typ 1-diabetesforskningen

I början av mars blev det klart att e-handelföretaget Apotea inleder ett samarbete med Barndiabetesfonden. Under vecka 17 kommer Apotea starta en avrunda-upp-kampanj för att samla in pengar till den livsviktiga typ 1-diabetesforskningen.

Läs mer >>

Fatal complications on the rise among Type 1 diabetes patients

Herald Scotland - externlänk

CASES of a potentially deadly diabetes complication are steadily increasing in Scotland, with those from the poorest areas most likely to fall ill or die.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Det är mycket allvarligt att parallellt med modern teknik så har Ketoacidos ökat kontinuerligt i frekvens sedan 2004 till 2018 i Skottland, och dödligheten per 100 000 har mer än dubblerats. Problemet är inte unikt i Skottland. Det illustrerar att utbildning, och inte minst motivation, är extremt viktigt. Man får inte tro att tekniken har löst alla problem och att man nu inte längre behöver bry sig. Vi behöver lära oss att bota typ 1-diabetes!

Läs mer >>

Study Finds Discordance Between Laboratory And CGM-Estimated HbA1c

Medical Dialogues - externlänk

Hemoglobin A1C (HbA1C) is used as an index of average blood glucose measurement over a period of months and is a mainstay of blood glucose monitoring. However, in a recent study, researchers confirmed a discordance between laboratory and estimated (using the glucose management indicator ([GMI]) glycated hemoglobin (HbA1c) from continuous glucose monitioring (CGM).

Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är viktig klinisk information. Glukosvärden som uppmäts med sensor är värdefullt och till mycket stor nytta för att få en bra blodsockerbalans, men de värden man får överensstämmer inte alltid så väl med HbA1c. Uppenbarligen finns andra mekanismer som gör att vissa individer får oproportionerligt högt eller lågt HbA1c. Sen är det så att det vi vet spelar roll för uppkomst av komplikationer på långt sikt är HbA1c, med vi vet mindre om betydelsen av bra blodsockergenomsnitt eller Time in range eller Time in Target. Så tyvärr måste målsättningen vara ett lågt HbA1c även hos de som råkar ha för högt HbA1c trots bra blodsocker mätt med CGM.

Läs mer >>

Etikhus och Anna Friborg cyklade in över 80 000 kronor till typ 1-diabetesforskningen

I mitten av april genomförde cyklisten Anna Friborg och företaget Etikhus en Everesting för att samla in pengar till typ 1-diabetesforskningen. Efter den över 12 timmar långa cykelutmaningen hade man samlat in över 80 000 kronor till forskningen.

Läs mer >>

Nytt lopp ska öka kunskapen om typ 1-diabetes

Mynewsdesk - externlänk

I maj är det dags för allra första upplagan av Diabetesvarvet. Mellan den 10 och 16 maj kan deltagarna utmana sig i det fem kilometer långa virtuella loppet, där de själva väljer när under tävlingsveckan de startar och även var någonstans. Diabetesvarvet arrangeras för att öka kunskapen kring typ 1-diabetes och samla in pengar till forskningen.

Läs mer >> 

Felaktigt aktiverade immunceller bakom diabetes hos barn

Forskning & framsteg - externlänk

I en ny studie visar svenska forskare i ett internationellt forskarlag att felaktig aktivering av de immunceller som kallas NK-celler är ett tidigt steg när barn drabbas av typ 1-diabetes. Frågan är nu om sjukdomsutvecklingen går att förhindra.

Läs mer >>

Diabetespsykologers värde för blodsockret under lupp

Dagens medicin - externlänk

Kan långtidsblodsockret bli bättre om vuxna med diabetes typ 1 träffar en diabetespsykolog? Det ska svenska forskare ta reda på.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Intressant och viktig studie. Imponerande utbildning av dessa psykologer och insatser för patienter med HbA1c 62! När det gäller barn och ungdomar är det självklart att psykolog bör ingå i teamet, men det vore nog av värde om även dessa psykologer (vilket nog inte alltid är fallet) vore konkret kunniga om vad det innebär att ha typ 1-diabetes, och att det fanns så goda psykologresurser att de hann med att träffa alla med problem, inte bara de med för högt HbA1c utan helst alla barn och ungdomar med typ 1-diabetes och deras familjer.

Läs mer >>

Maternal food consumption during late pregnancy and offspring risk of islet autoimmunity and Type 1 diabetes

Springer link - externlänk

Maternal food consumption during late pregnancy was not associated with offspring risk for IA or Type 1 diabetes.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Att visa att något INTE finns är egentligen omöjligt, men när man har tillräckligt stort underlag för sina resultat så kan man nog dra slutsatsen. Det verkar mycket osannolikt att kosten under senare delen av graviditeten spelar någon viktig roll för uppkomst av typ 1-diabetes. På sitt vis bra, men samtidigt ytterligare ett exempel på att vi inte lyckas reda ut vad som bidrar till uppkomst av typ 1-diabetes, och därför kan vi heller fortfarande inte förebygga typ 1-diabetes.

Läs mer >>

Team Diabetes Riders lanserar Diabetestrampet

Team Diabetes Riders - externlänk

Diabetestrampet är ett sätt för hela Sverige att röra på sig och samtidigt göra en insats för diabetesforskningen. Vare sig du väljer att cykla 2 eller 10 mil, bidrar du till Team Diabetes Riders insamling till Barndiabetesfonden och Diabetesfonden. Loppet är virtuellt och du kan cykla när och var du vill mellan 7-16 maj. 

Läs mer>>

#Typ1live med Isabel Petrini och Mimmie Willebrand

På onsdag den 21 april är det dags för en ny livesändning på vår Facebook-sida. Den här gången gästas vi av författarna och psykologerna Isabel Petrini och Mimmie Willebrand som skrivit boken ”När livet svänger: för föräldrar till barn och unga med diabetes”.  

Läs mer>>

High Glucose in Kids With Type 1 Diabetes 'Noxious to the Brain'

Medscape Medical News - externlänk

Type 1 diabetes appears to affect cognitive development in young children, with adverse effects persisting over time, and with strong associations with long- and short-term hyperglycemia, a new longitudinal study shows.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Välgjord studie publicerad i Diabetes Care, en mycket ansedd tidskrift. Det finns tidigare  studier som talar för att till exempel verbal förmåga kan påverkas negativt på lång sikt av typ 1-diabetes med otillfredsställande blodsockerbalans, och man vet att EEG-förändringar är ganska vanliga. Likväl är huvudintrycket av studier att effekterna på hjärnans funktion är små. I denna studie fann man skillnader i hjärnans volym och funktion, men allt kan inte enkelt lätt översättas till hur det går för barn i allmänhet  med diabetes i Sverige. Barnen i denna studie hade HbA1c i genomsnitt 62-67 mmol/mol under uppföljningarna, många med väldigt höga HbA1c-värden (över 90), och genomsnittblodsocker låg kring 10-11 mmol/l. Cirka 50% hade haft ketoacidos vid varje uppföljning, och 22-28% vid varje uppföljning hade haft svår hypoglykemi. Detta är siffror som är avsevärt mycket högre än vad vi brukar se i Sverige, så det går nog inte att dra slutsatser av denna studie att vi skulle se lika påverkad hjärna hos svenska barn med typ 1-diabetes.

Läs mer>>

Himla gott, himla bra prisas i litteraturtävling

Måltidslitteratur - externlänk

Nu kan vi dela med oss av den fantastiska nyheten att Boken Himla gott, himla bra som skrivits i ett samarbete mellan Barndiabetesfonden och ICA Stiftelsen, vunnit första pris i kategorin "Barn och mat" i årets måltidslitteratur. Vi är mycket glada och stolta över att boken uppmärksammats.

Läs mer>>

Incidence of type 1 diabetes decreased in Finnish children

Mirage news - externlänk

A decrease has been observed in the incidence of type 1 diabetes among Finnish children under 5 years of age, as indicated by a recent publication by the University of Helsinki’s PEDIA research group.

Johnny Ludvigsson kommenterar: Intressant iakttagelse. Liknande tendens har kunnat ses i Sverige där totala antalet insjuknade ökade åtminstone fram till för ett par ås sedan, men där incidensen bland barn <5 år stagnerade eller tenderade att minska. Orsaken vet vi inte eftersom orsaken till typ 1-diabetes är okänd, men att man i Finland har generell vaccination mot Rotavirus sedan flera år, nu också i Sverige, kanske (??) kan vara en bidragande faktor. Studier i Australien och USA talar för att Rotavirusvaccination kan tänkas minska risken för typ 1-diabetes, och studier om detta pågår i Sverige.

Läs mer>>

11-åriga June fick spöklik dag på Kolmården

Min stora dag - externlänk

För knappt ett år sedan fick June veta att hon har typ 1-diabetes. Det har ändrat hela hennes och hennes familjs liv. June som gillar att bli skrämd fick en dag full med spöken och demoner i samband med halloween.

Läsartext: Lions uppmärksammade diabetesdagen med tipspromenad

Arbetarbladet - externlänk

Inför Världsdiabetsdagen lördag den 14 november arrangerade Lions Club Gävle Norra i samarbete med Träffpunkt Seniorer i Gävle på fredagen den 13 en tipspromenad, Diabeteslunken, i Stenbergsparken.

Johnny Ludvigsson kommenterar: "Lions var med från början när Barndiabetesfonden grundades, och med viss variation så har Lions under alla år varit ett enormt stöd. Under många år hade vi en stående rubrik: Lions är fantastiska! Det är mycket glädjande att Lions runtom i landet bedriver aktiviteter, trots Corona-pandemin, till stöd för Barndiabetesfonden. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete."

Corona stoppar tv-gala – så ersätter Peter Jihde

Expressen - externlänk

Corona sätter stopp för diabetesgalan. Istället visar TV3 en dokumentär där Peter Jihde träffar diabetessjuka.
– Det är den viktigaste resa jag har gjort, säger Peter Jihde i ett pressmeddelande.
I samband med att dokumentären sänds sker en insamling till Barndiabetesfonden.

Ny studie: Barn som leker i naturen får bättre immunförsvar

Nyheter 24 - externlänk

Autoimmuna sjukdomar blir allt vanligare i västvärlden. Nu är forskare ett steg närmare att förstå varför. En ny studie visar att grönare lekplatser kan stärka barns immunförsvar.

Johnny Ludvigsson kommenterar: ”Lite smuts rensar magen” är ett uttryck för gammal kunskap om att det finns ett värde i att få i sig det som egentligen innebär fler bakterier (vilket människor förstås inte visste förr) och en mer diversifierad och balanserad flora av bakterier och virus i tarmen. Tarmfloran är sedan viktig för immunförsvarets utveckling. I denna studie har man funnit tecken på att lek utomhus, i naturen, påverkar barns tarmflora och immunförsvar. Även om man inte från dessa studier kan dra slutsatsen att för lite utomhuslek är en viktig  eller ens bidragande orsak till att typ 1-diabetes bland barn ökat, så vågar man påstå att resultaten stämmer med den så kallade hygienhypotesen, som säger att för uttalad hygien ökar risken för störningar i immunförsvaret som kan leda till både allergier och autoimmuna sjukdomar. Att leka utomhus, gärna nära naturen, är värdefullt av många skäl."

Läs mer>>

Nextcell Pharma diskuterar Protrans potential med professorer inom diabetes och stamceller

Dagens PS - externlänk

Stamcellsbolaget Nextcell Pharma har publicerat en vetenskaplig presentation där relevansen av resultaten från de kliniska prövningarna med Protrans för behandling vid typ 1-diabetes diskuterades.

Johnny Ludvigsson kommenterar: ProTrans har varit mycket lovande i försöken hittills. Kvarvarande insulinsekretion har bevarats på ett imponerande sätt och kvarvarande insulinsekretion är väldigt viktigt för att lindra diabetes , minska risken för komplikationer. Än så länge små studier och svårt att dra säkra slutsatser, men vi hoppas på fortsatta studier både på barn och vuxna med typ 1-diabetes.

”Vaknade utan någon känsel i armar och ben”

Expressen - externlänk

Redan som 17-åring debuterade han i allsvenskan och framtiden såg ljus ut. Då drabbades André Reinholdsson av diabetes och flera tunga säsonger väntade. Nu har han gjort fem mål på de tre senaste matcherna i serien och blev målskytt på straff när laget skrällde mot allsvenska Varberg i cupen. 
– Första tanken var ”nu kommer jag inte kunna spela fotboll längre”. Nu är det raka motsatsen, jag mår bra av att spela, säger 24-åringen som är utlånad till Oskarshamn.

Läs mer>>

Fantastiskt genombrott i typ 1-diabetesforskningen

Johnny Ludvigsson kommenterar: Vi har lyckats stoppa upp den process som leder till att den egna kvarvarande förmågan att bilda insulin minskar. Vi får denna goda effekt hos den halva av patienter med typ 1-diabetes som har en viss vävnadstyp. Behandlingen har inga biverkningar och är enkel för patienten och sjukvården.

Läs mer>>

Study links Covid-19 to rise in childhood type 1 diabetes

Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är en mycket liten studie med ytterst osäkra resultat. Man kan absolut INTE dra slutsatser att Covid19 varken ökar risken för Typ 1 diabetes eller ökar risken för ketoacidos från denna lilla studie. Det finns inga andra belägg för att covid19 framkallar Typ 1 diabetes mer än vilken infektion som helst som ju kan "välta lasset" och utlösa sjukdomen ( som är på väg), men däremot kan man tänka sig att man söker senare för symtom, i rädsla för att bli smittad av Covid 19, och därför hinner utveckla ketoacidos. Detta gäller särskilt i länder där coronapandemin utläst panik och total nedstängning av samhället. I Sverige, med en mer balanserad policy, får vi se om epidemin har medfört fler insjuknade och fler ketoacidoser pga sen diagnos, men detta är något som vi ser om något år.

PFAS ökar risk för diabetes

Johnny Ludvigsson kommenterar: Intressanta studier. Vår miljö innehåller många nya kemiska substanser som sannolikt kan påverka immunförsvaret. Men man visar inte att dessa substanser framkallar Typ 1 diabetes. Alltför tidigt att dra slutsatser, men anledning till vidare

SEARCH: HbA1c rising for youths with diabetes despite technology, new therapies

Healio - externlänk
A substantial percentage of youths and young adults with diabetes in the U.S. are not achieving recommended glycemic outcomes despite newer therapies and greater availability of diabetes technology, according to SEARCH study data.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Tekniska hjälpmedel är bra, men åstadkommer inte automatiskt bra blodsockerbalans om man inte förstår och accepterar sin sjukdom och dess behandling. Den enda radikala lösningen är förstås forskning som leder till att man kan bota typ 1-diabetes.

Hopp om skydd mot virus med stark koppling till typ 1-diabetes

Enligt en forskarhypotes kan vissa virusinfektioner spela en roll i det autoimmuna angrepp som leder fram till typ 1-diabetes.

Detta är ett mycket viktigt steg framåt i forskningen för att försöka förbygga Typ 1 diabetes. Vi ser fram emot fortsatta studier och hoppas de ska visa att vi äntligen kommer kunna hejda ökningen av Typ 1 diabetes och istället se en nedgång av denna allvarliga sjukdom. Barndiabetesfonden känner glädje och stolthet över att studierna leds av en medlem i Barndiabetesfondens styrelse, Professor Malin Flodström Tullberg, och har genomförts med stöd bl.a. från Barndiabetesfonden. Ett gott exempel på hur viktigt det är att Barndiabetesfonden är stark! Tack alla som ger sitt stöd!
Johnny Ludvigsson

DiOS och Barndiabetesfonden inleder samarbete

Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, är en rikstäckande organisation som kämpar för trygghet i livet med diabetes; på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen.

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte 2020

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte hölls den 28 Mars 2020 via zoom-länk, men det gavs även möjlighet att delta fysiskt på Hotell Ekoxen i Linköping. 

Livesändning: Hur kan du hantera din oro kopplat till Corona?

Välkommen till en livesändning med psykologen Sara Hammer, under 30 minuter kommer du kunna ställa frågor till Sara om hur du kan förhålla dig till oros- och katastroftankar och må så psykiskt bra som möjligt i en svår tid.

Detta ska du tänka på om du blir smittad av Coronaviruset

Då smittspridningen är så pass stor finns det en risk att du blir smittad av Coronaviruset. Lever du med typ 1 diabetes finns det en ökad oro inför viruset, men Johnny Ludvigsson förklarar i denna artikel att det oftast inte är värre än en vanlig förkylning. Detta är något du kan tänka på om du blir smittad av Corona, influensa eller förkylning.  

New evidence shows that type 1 diabetes is not one but two separate conditions

Källa:https://www.news-medical.net/
Johnny Ludvigsson kommenterar:

Intressanta resultat som styrker den erfarenhet som finns sedan decennier att sjukdomsförloppet är annorlunda för barn som får typ 1-diabetes tidigt om man jämför med  de som insjuknar i högre åldrar. Det kan mycket väl vara så att vi har olika orsaker och sjukdomsprocesser som därför kan behöva olika sorters behandling för att kunna  stoppa sjukdomen och bota typ 1-diabetes.

Barndiabetesfonden om Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och konstaterade att man ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden – utan är en nulägesbedömning av Folkhälsomyndigheten. Läs hela artikeln om Barndiabetesfondens förhållningssätt.

Ny studie stöder inte diabetesskydd av vaccin

Läkemedelsvärlden - externlänk
Vaccin mot rotavirus skyddade inte mot diabetes typ 1 i en ny studie. Men mer forskning behövs.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är en mycket stor studie. Man har följt upp 386.937 barn under ett antal år vilket ger en total personsårsuppföljning på 2.253.879 personår. Och man fann tyvärr ingen som helst skyddande effect av Rotavirusvaccination. Frågan är inte utagerad, men det är nog inte sannolikt, tyvärr, att Rotavirusvaccination har någon större betydelse i kampen mot typ 1 diabetes.

Hur oroliga behöver vi vara för Coronavirusepidemin?

Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson kommenterar.

Barndiabetesfondens Riksförening kallar till Årsmöte 2020

Den 28 mars kl. 11.45 hålls Barndiabetesfondens Riksförenings Årsmöte 2020 på Quality Hotel Ekoxen i Linköping.
Läs mer>>

Mount Sinai Discovers New Drug Combo to Induce High Rates of Human Beta Cell Regeneration

Times Union - externlänk
Researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai have discovered a novel combination of two classes of drugs that, together, cause the highest rate of proliferation ever observed in adult human beta cells - the cells in the pancreas that produce insulin - without harming most other cells in the body. The result is an important step toward a diabetes treatment that restores the body’s ability to produce insulin.
Johnny Ludvigsson kommenterar: För att kunna  bota typ 1 diabetes behövs insulinproducerande betaceller, som sedan inte dödas. Man har under många år arbetat med att få fram stamceller, vilket är viktig forskning, men än bättre vore om nan kunde öka kroppens egen förmåga att föröka de betaceller som finns kvar. De forskningsresultat som nu presenteras är spännande och uppmuntrande. OM de står sig så att detta fungerar i kroppen på en människa, och om forskningen samtidigt får fram metoder att förhindra att cellerna dör/dödas, så närmar vi oss bot. Men, även om vi är optimister: det kan ta många år.

Rekordstor donation till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet

Linköpings universitet - externlänk
En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inom barnmedicin vid Linköpings universitet.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Michael Cocozza, en av grundarna till den stiftelse som upprättats i samband med donationen, är känd som en framgångsrik företagare, oerhört klok, rakryggad och också generös person. Han är ett föredöme som ger tillbaka till samhället,  vilket i detta fall betyder stöd till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Förhoppningsvis kommer det också att betyda ökat stöd till typ 1 diabetesforskning!

General population screening reduces life-threatening diabetic ketoacidosis

Medical Xpress - JDRF, externlänk
JDRF, the leading global organization funding type 1 diabetes (T1D) research, today announced new research that found widespread screening for islet autoantibodies reduced the occurrence of life-threatening diabetic ketoacidosis (DKA) among children with pre-symptomatic T1D.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Att veta att mitt barn har ökad risk att utveckla typ 1 diabetes är förstås psykologiskt påfrestande, men å andra sidan kommer en väldigt stor grupp familjer, den stora majoriteten, få ökad trygghet över att deras barn INTE har ökad risk att utveckla sjukdomen. Om man med screening dessutom skulle kunna minska förekomsten av svår keto-acidos vid debuten, så vore det en betydande vinst. Så allt mer talar för att vi i Sverige skulle införa allmän screening, även om vi fn inte har något bra sätt att ingripa för att förebygga typ 1 diabetes.
Läs mer>>

Dystra siffror om diabetes i världen

Diabetesportalen - Tord Ajanki, externlänk
Var elfte vuxen i världen har diabetes, svindlande 463 miljoner. 38 miljoner fler på två år. Diabetes är sedan flera år de snabbast växande folksjukdomen, forskarna talar om en världsomspännande epidemi. Om tio år, 2030, är antalet 578 miljoner. Om 25 år, 700 miljoner.
Läs mer>>

Nytt rekordår med 22 miljoner till forskningen!

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfonden har anslagit över 22 miljoner kronor till svensk forskning 2019, fördelat över 32 st forskningsprojekt och de två Johnny Ludvigsson-priserna.
Läs mer>>

Studie testar ny terapi för typ 1 diabetes

Nordiske Medier Newsroom, externlänk
Intressant studie, men givetvis än så länge alltför tidigt att våga tro något. I en tidigare studie i Alabama, USA fick man ingen effekt, men det kan bero på dosering etc, så GABAstudien är mycket intressant.
/Johnny Ludvigsson

Kan rotavirusvaccin förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes?

Läkartidningen - Debatt, externlänk
Det finns studier i Australien och USA som talar för att Rotavirusvaccination kan minska risken för typ 1 diabetes, och andra studier (ex i Finland) som inte visar något skydd. Vi har pågående planering av studier i Sverige för att se på effekten av Rotavirusvaccination som blivit nationellt införd i Sverige 1 sept 2019.
/Johnny Ludvigsson

Barndiabetesfonden 30-årsjubilerade med internationellt symposium

Den 17-18 oktober firade Barndiabetesfonden 30 år med ett vetenskapligt symposium i Linköping, samtidigt som den nya kampanjen #BlåKnuten lanserades till förmån för forskningen!
Läs mer>>

Svensk forskning i topp till årets Johnny Ludvigsson-priser

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2019 delades båda ut till forskare verksamma i Sverige. Priset för Framstående Barndiabetesforskning i Norden gick till Per-Ola Carlsson i Uppsala, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelades Araz Rawshani i Göteborg.
Läs mer>>

Blå knuten samlar in till mer forskning mot typ 1 diabetes

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfondens fyller 30 år och lanserar #BlåKnuten som en symbol för kampen att besegra typ 1 diabetes. 900 barn och lika många vuxna insjuknar varje år i Sverige och fortfarande finns inget botemedel. Kampanjen är startskottet för en långsiktig satsning för att höja medvetenheten om typ 1 diabetes och behovet av mer forskning.
Läs mer>>

Kronprinsessan besöker Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i Linköping

Pressmeddelande, externlänk
Torsdagen den 17 oktober besöker Kronprinsessan Linköping för att delta vid Barndiabetesfondens 30-årsjubileum. Läs mer>>

Läkare ville inte ta blodsockertest – missade sexåringens diabetes

Kommentar av Johnny Ludvigsson: Tyvärr är okunskapen fortfarande stor även inom sjukvården. OM föräldrar misstänker att deras barn har typ 1 diabetes så ska de stå på sig, och kräva blodsockerbestämning och även ett HbA1c (långtidsblodsocker). Är barnet påverkat så ska de åka till akutmottagning på en barnklinik direkt. 

Skåneforskare: Snart finns det ett vaccin mot typ 1 diabetes

Kommentar av Johnny Ludvigsson: Det finns onekligen en del fakta som talar för att virus är med i spelet vid uppkomst av typ 1 diabetes, åtminstone i en del fall. Men det är långt ifrån bevisat. Det pågår studier att försöka ta fram vaccin mot vissa så k enterovirus (tarmvirus). När det är klart, vilket kan ta år, så behöver det prövas på tiotusentals barn som behöver följas upp under ett antal år innan man kan se om vaccinet förebygger några fall av typ 1 diabetes. (På sådana som redan har diabetes har vaccinet ingen förväntad effekt  utan tanke är att förebygga).

Ärftlig risk för diabetes kopplad till bakteriefloran

– Vissa bakteriestammar ser vi inte alls hos individer med hög risk, medan de finns hos individer med låg genetisk risk för att utveckla typ 1 diabetes. Det är mycket intressant, eftersom det skulle kunna innebära att dessa bakteriestammar har betydelsefulla positiva effekter och kanske en dag kan bli användbara i behandlingar för att förhindra uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Det kan också vara så att den höga genetiska risken leder till att dessa bakteriestammar inte förmår överleva i tarmen, säger Johnny Ludvigsson, senior professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet och överläkare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Rotavirus Vaccination Tied to Lower Risk for T1DM in Children

Kommentar av Johnny Ludvigsson: I Finland har man inte kunnat påvisa nedgång i T1D-incidence relaterat till Rotavirusvaccination, men studier i både Australien och USA antyder detta. Kanske kan vi hoppas på färre småbarn med typ 1 diabetes när nu Rotavirusvaccination från 1 sept 2019 införs nationellt i Sverige!

Jubileumskonsert - Barndiabetesfonden 30 år

En konsert med anledning av Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria, beskyddare av Barndiabetesfonden. 

Välgörenhetsdag 1 september i Vadstena till förmån för Barndiabetesfonden

Event:  1 september 2019

Den 1:a september arrangeras en sprakande evenemang i Vadstena till förmån för Barndiabetesfonden. Det bjuds på konsert i Vadstena Klosterkyrka med Tommy Körberg och Helen Sjöholm, 3 rättersmiddag och kvällskonsert på Vadstena slott med Martin Stenmarck, Natalie Bergqvist, Hanna von Spreti samt en hemlig stjärnartist! Det vill du inte missa! Biljetter säljs på ticketmaster!

Barndiabetes i skolan: ”Jag tog inte mina mediciner för jag skämdes”

Se hur Freja Eriksson berättar hur hon hamnade i ett livsfarligt tillstånd i skolan. Sjukdomen är fortfarande en gåta och inget barn har hittills kunnat botas, berättar Johnny Ludvigsson, professor och grundare till Barndiabetesfonden. Därför är det oerhört viktigt att lärare och personal har kunskap kring sjukdomen. En ny undersökning visar att 3 av 4 barn saknar stödperson i skolan.
 

Det här visste du inte om typ 1 diabetes , del 2 "Jag har en enorm sömnbrist som jag aldrig kommer kunna ta igen”

Artikelserie:  Det här visste du inte om typ 1 diabetes. Barndiabetesfonden 1 aug 2019 - del 2 av 7

Det här är en del i en serie artiklar för att utrota fördomarna, öka insamligen till forskningen och att ge de drabbade och deras familjer en ljusare framtid.
Familjen Frösslund kan aldrig göra något spontant: ”Alla avvikelser från rutinen medför en risk” Att dygnet runt behöva följa blodsockret på sitt barn med typ 1 diabetes innebär en ständig oro. Det är inte konstigt att många föräldrar vittnar om utmattning och förlorad sömn.

 

 

Det här visste du inte om typ 1 diabetes , del 1

Artikelserie:  Det här visste du inte om typ 1 diabetes. Barndiabetesfonden 1 aug 2019 - del 1 av 7

Säg ordet typ 1 diabetes och vissa kanske tänker att det är någonting som är lite besvärligt att leva med. En sjukdom som försvårar vardagen, visst, men inte allvarlig på riktigt. Oftast inte dödlig. Insulinsprutor i tid och otid, lite mindre lördagsgodis, ibland yrsel och illamående. Ingenting kunde vara mer fel. Typ 1 diabetes är en tuff, obotlig och livshotande sjukdom som drabbar våra barn och ungdomar. Det här är den första i en serie artiklar för att utrota fördomarna, öka insamligen till forskningen och att ge de drabbade och deras familjer en ljusare framtid. 


Can a drug that delays the onset of type 1 diabetes be a success?

Extern länk: Forbes.com - John LaMattina, 25 juni 2019

-Intressant och viktig diskussion kommenterar Johnny Ludvigsson. Det viktiga med studien är att den ger stöd för att det är MÖJLIGT att påverka sjukdomsförloppet, men mycket forskning  återstår innan det finns enklare, säkra sätt att hejda utvecklingen av typ 1 diabetes, 


Årets avhandling kartlade hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Extern länk: Läkartidningen, 4 juni 2019

Aidin Rawshani, läkare och forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, fick fakultetens stora pris för årets bästa avhandling.

Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes

Nyhet: Karolinska Institutet -  17 maj 2019

Ny studie från Karolinska Institutet visar att Langerhanska öar transplanterade till främre ögonkammaren kan utgöra viktiga rapportörer för autoimmunitet och utvecklingen av typ 1-diabetes.
 

Barndiabetesdagen i Malung 25 maj!

Nyhet: Redaktionen 26 april 2019 

I år anordnar föreningen Wilmas Vänner – föreningen bakom Barndiabetesgalan i Malung i november – även Barndiabetesdagen den 25/5 kl 10-15 på Orrskogen, Folkets Park Malung. Vi välkomnar alla från när och fjärran!

Ny unik insulinpenna för diabeteiker

Nyhet: Svt - Frida Björk, 19 mars 2019 

En ”smart” insulinpenna som nu testats i Sverige kan ge diabetiker en enklare och bättre behandling, menare forskare vid Sahlgrenska akademin. Pennan läser av patientens värden och gör det möjligt att kommunicera i realtid med läkaren på distans. 

 

Barndiabetesdagens lokalförening i Ulricehamn har bildats

Nyhet: Redaktionen 10 mars

Vi har den stora glädjen att välkomna ännu en lokalförening - Barndiabetesfondens Lokalförening Ulricehamn. Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening önskar varmt välkomna i gemenskapen.

   

Does vaccination against rotavirus also protect against type 1 diabetes?

Nyhet: Biospace.com - Chelsea Weidman Burke, 25 feb 2019 

The rotavirus vaccine may be pulling double duty; it not only protects young children against a potentially life-threatening rotavirus infection but may also reduce their likelihood of developing type 1 diabetes.

 

Riktlinjer för diabetes kan vara felaktiga

Nyhet: TT - 27 feb 2019 

De nationella riktlinjerna för blodtryck, blodfetter och blodsocker vid typ 1-diabetes kan vara för högt satta, det visar en ny studie från Göteborgs universitet. Med hjälp av AI-teknik har studien undersökt vilka faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och förtida död hos diabetiker.

Nystart för lokalföreningen i Göteborg!

Nyhet: Redaktionen 8 februari 2019  

I Göteborg har det nu bildats en interrimsstyrelse för att åter börja bedriva verksamhet inom Barndiabetesfondens Lokalförening Göteborg.
 

Informationen gick inte fram - barn med diabetes hamnade på intensiven.

Nyhet: Norrkopingnews.se 

BVC misstänkte typ 1 diabetes på ett litet barn, bad föräldrarna att snabbt söka vård men informationen gick inte fram. Två veckor senare var läget kritisk och barnet tvingades vårdas på intensiven.


Gåtan kring typ 1 diabetes behöver lösas!

Nyhet: Alingsås tidning 3 januari 2019

Läs Andrea Reich artikel om typ 1 diabetes i Alingsås Tidning

×
  • {{ node.Name }}