Denna webbplats använder cookies för att ge dig den bästa möjliga upplevelsen. Fortsätter du innebär det att du accepterar att cookies används.
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Nyheter

Här publiceras nyheter och kommande event som rör typ 1-diabetes, forskning och Barndiabetesfonden.

Study links Covid-19 to rise in childhood type 1 diabetes

Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är en mycket liten studie med ytterst osäkra resultat. Man kan absolut INTE dra slutsatser att Covid19 varken ökar risken för Typ 1 diabetes eller ökar risken för ketoacidos från denna lilla studie. Det finns inga andra belägg för att covid19 framkallar Typ 1 diabetes mer än vilken infektion som helst som ju kan "välta lasset" och utlösa sjukdomen ( som är på väg), men däremot kan man tänka sig att man söker senare för symtom, i rädsla för att bli smittad av Covid 19, och därför hinner utveckla ketoacidos. Detta gäller särskilt i länder där coronapandemin utläst panik och total nedstängning av samhället. I Sverige, med en mer balanserad policy, får vi se om epidemin har medfört fler insjuknade och fler ketoacidoser pga sen diagnos, men detta är något som vi ser om något år.

PFAS ökar risk för diabetes

Johnny Ludvigsson kommenterar: Intressanta studier. Vår miljö innehåller många nya kemiska substanser som sannolikt kan påverka immunförsvaret. Men man visar inte att dessa substanser framkallar Typ 1 diabetes. Alltför tidigt att dra slutsatser, men anledning till vidare 

SEARCH: HbA1c rising for youths with diabetes despite technology, new therapies

Healio - externlänk
A substantial percentage of youths and young adults with diabetes in the U.S. are not achieving recommended glycemic outcomes despite newer therapies and greater availability of diabetes technology, according to SEARCH study data.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Tekniska hjälpmedel är bra, men åstadkommer inte automatiskt bra blodsockerbalans om man inte förstår och accepterar sin sjukdom och dess behandling. Den enda radikala lösningen är förstås forskning som leder till att man kan bota typ 1-diabetes.

Hopp om skydd mot virus med stark koppling till typ 1-diabetes

Enligt en forskarhypotes kan vissa virusinfektioner spela en roll i det autoimmuna angrepp som leder fram till typ 1-diabetes.

Detta är ett mycket viktigt steg framåt i forskningen för att försöka förbygga Typ 1 diabetes. Vi ser fram emot fortsatta studier och hoppas de ska visa att vi äntligen kommer kunna hejda ökningen av Typ 1 diabetes och istället se en nedgång av denna allvarliga sjukdom. Barndiabetesfonden känner glädje och stolthet över att studierna leds av en medlem i Barndiabetesfondens styrelse, Professor Malin Flodström Tullberg, och har genomförts med stöd bl.a. från Barndiabetesfonden. Ett gott exempel på hur viktigt det är att Barndiabetesfonden är stark! Tack alla som ger sitt stöd!
Johnny Ludvigsson

DiOS och Barndiabetesfonden inleder samarbete

Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, är en rikstäckande organisation som kämpar för trygghet i livet med diabetes; på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen.

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte 2020

Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte hölls den 28 Mars 2020 via zoom-länk, men det gavs även möjlighet att delta fysiskt på Hotell Ekoxen i Linköping. 

Livesändning: Hur kan du hantera din oro kopplat till Corona?

Välkommen till en livesändning med psykologen Sara Hammer, under 30 minuter kommer du kunna ställa frågor till Sara om hur du kan förhålla dig till oros- och katastroftankar och må så psykiskt bra som möjligt i en svår tid.

Detta ska du tänka på om du blir smittad av Coronaviruset

Då smittspridningen är så pass stor finns det en risk att du blir smittad av Coronaviruset. Lever du med typ 1 diabetes finns det en ökad oro inför viruset, men Johnny Ludvigsson förklarar i denna artikel att det oftast inte är värre än en vanlig förkylning. Detta är något du kan tänka på om du blir smittad av Corona, influensa eller förkylning.  

New evidence shows that type 1 diabetes is not one but two separate conditions

Källa:https://www.news-medical.net/
Johnny Ludvigsson kommenterar:

Intressanta resultat som styrker den erfarenhet som finns sedan decennier att sjukdomsförloppet är annorlunda för barn som får Typ 1 diabetes tidigt om man jämför med  de som insjuknar i högre åldrar. Det kan mycket väl vara så att vi har olika orsaker och sjukdomsprocesser som därför kan behöva olika sorters behandling för att kunna  stoppa sjukdomen och bota Typ 1 diabetes.

Barndiabetesfonden om Coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och konstaterade att man ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. Den är inte en prognos inför framtiden – utan är en nulägesbedömning av Folkhälsomyndigheten. Läs hela artikeln om Barndiabetesfondens förhållningssätt.

Ny studie stöder inte diabetesskydd av vaccin

Läkemedelsvärlden - externlänk
Vaccin mot rotavirus skyddade inte mot diabetes typ 1 i en ny studie. Men mer forskning behövs.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Detta är en mycket stor studie. Man har följt upp 386.937 barn under ett antal år vilket ger en total personsårsuppföljning på 2.253.879 personår. Och man fann tyvärr ingen som helst skyddande effect av Rotavirusvaccination. Frågan är inte utagerad, men det är nog inte sannolikt, tyvärr, att Rotavirusvaccination har någon större betydelse i kampen mot typ 1 diabetes.

Hur oroliga behöver vi vara för Coronavirusepidemin?

Barndiabetesfondens ordförande Johnny Ludvigsson kommenterar.

Barndiabetesfondens Riksförening kallar till Årsmöte 2020

Den 28 mars kl. 11.45 hålls Barndiabetesfondens Riksförenings Årsmöte 2020 på Quality Hotel Ekoxen i Linköping.
Läs mer>>

Mount Sinai Discovers New Drug Combo to Induce High Rates of Human Beta Cell Regeneration

Times Union - externlänk
Researchers at the Icahn School of Medicine at Mount Sinai have discovered a novel combination of two classes of drugs that, together, cause the highest rate of proliferation ever observed in adult human beta cells - the cells in the pancreas that produce insulin - without harming most other cells in the body. The result is an important step toward a diabetes treatment that restores the body’s ability to produce insulin.
Johnny Ludvigsson kommenterar: För att kunna  bota typ 1 diabetes behövs insulinproducerande betaceller, som sedan inte dödas. Man har under många år arbetat med att få fram stamceller, vilket är viktig forskning, men än bättre vore om nan kunde öka kroppens egen förmåga att föröka de betaceller som finns kvar. De forskningsresultat som nu presenteras är spännande och uppmuntrande. OM de står sig så att detta fungerar i kroppen på en människa, och om forskningen samtidigt får fram metoder att förhindra att cellerna dör/dödas, så närmar vi oss bot. Men, även om vi är optimister: det kan ta många år.

Rekordstor donation till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet

Linköpings universitet - externlänk
En privat donation om 100 miljoner kronor ska stärka forskning inom barnmedicin vid Linköpings universitet.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Michael Cocozza, en av grundarna till den stiftelse som upprättats i samband med donationen, är känd som en framgångsrik företagare, oerhört klok, rakryggad och också generös person. Han är ett föredöme som ger tillbaka till samhället,  vilket i detta fall betyder stöd till barnmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Förhoppningsvis kommer det också att betyda ökat stöd till typ 1 diabetesforskning!

General population screening reduces life-threatening diabetic ketoacidosis

Medical Xpress - JDRF, externlänk
JDRF, the leading global organization funding type 1 diabetes (T1D) research, today announced new research that found widespread screening for islet autoantibodies reduced the occurrence of life-threatening diabetic ketoacidosis (DKA) among children with pre-symptomatic T1D.
Johnny Ludvigsson kommenterar: Att veta att mitt barn har ökad risk att utveckla typ 1 diabetes är förstås psykologiskt påfrestande, men å andra sidan kommer en väldigt stor grupp familjer, den stora majoriteten, få ökad trygghet över att deras barn INTE har ökad risk att utveckla sjukdomen. Om man med screening dessutom skulle kunna minska förekomsten av svår keto-acidos vid debuten, så vore det en betydande vinst. Så allt mer talar för att vi i Sverige skulle införa allmän screening, även om vi fn inte har något bra sätt att ingripa för att förebygga typ 1 diabetes.
Läs mer>>

Dystra siffror om diabetes i världen

Diabetesportalen - Tord Ajanki, externlänk
Var elfte vuxen i världen har diabetes, svindlande 463 miljoner. 38 miljoner fler på två år. Diabetes är sedan flera år de snabbast växande folksjukdomen, forskarna talar om en världsomspännande epidemi. Om tio år, 2030, är antalet 578 miljoner. Om 25 år, 700 miljoner.
Läs mer>>

Nytt rekordår med 22 miljoner till forskningen!

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfonden har anslagit över 22 miljoner kronor till svensk forskning 2019, fördelat över 32 st forskningsprojekt och de två Johnny Ludvigsson-priserna.
Läs mer>>

Studie testar ny terapi för typ 1 diabetes

Nordiske Medier Newsroom, externlänk
Intressant studie, men givetvis än så länge alltför tidigt att våga tro något. I en tidigare studie i Alabama, USA fick man ingen effekt, men det kan bero på dosering etc, så GABAstudien är mycket intressant.
/Johnny Ludvigsson

Kan rotavirusvaccin förhindra eller fördröja insjuknandet i typ 1-diabetes?

Läkartidningen - Debatt, externlänk
Det finns studier i Australien och USA som talar för att Rotavirusvaccination kan minska risken för typ 1 diabetes, och andra studier (ex i Finland) som inte visar något skydd. Vi har pågående planering av studier i Sverige för att se på effekten av Rotavirusvaccination som blivit nationellt införd i Sverige 1 sept 2019.
/Johnny Ludvigsson

Barndiabetesfonden 30-årsjubilerade med internationellt symposium

Den 17-18 oktober firade Barndiabetesfonden 30 år med ett vetenskapligt symposium i Linköping, samtidigt som den nya kampanjen #BlåKnuten lanserades till förmån för forskningen!
Läs mer>>

Svensk forskning i topp till årets Johnny Ludvigsson-priser

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2019 delades båda ut till forskare verksamma i Sverige. Priset för Framstående Barndiabetesforskning i Norden gick till Per-Ola Carlsson i Uppsala, och priset till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelades Araz Rawshani i Göteborg.
Läs mer>>

Blå knuten samlar in till mer forskning mot typ 1 diabetes

Pressmeddelande, externlänk
Barndiabetesfondens fyller 30 år och lanserar #BlåKnuten som en symbol för kampen att besegra typ 1 diabetes. 900 barn och lika många vuxna insjuknar varje år i Sverige och fortfarande finns inget botemedel. Kampanjen är startskottet för en långsiktig satsning för att höja medvetenheten om typ 1 diabetes och behovet av mer forskning.
Läs mer>>

Kronprinsessan besöker Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i Linköping

Pressmeddelande, externlänk
Torsdagen den 17 oktober besöker Kronprinsessan Linköping för att delta vid Barndiabetesfondens 30-årsjubileum. Läs mer>>

Läkare ville inte ta blodsockertest – missade sexåringens diabetes

Kommentar av Johnny Ludvigsson: Tyvärr är okunskapen fortfarande stor även inom sjukvården. OM föräldrar misstänker att deras barn har typ 1 diabetes så ska de stå på sig, och kräva blodsockerbestämning och även ett HbA1c (långtidsblodsocker). Är barnet påverkat så ska de åka till akutmottagning på en barnklinik direkt. 

Skåneforskare: Snart finns det ett vaccin mot typ 1 diabetes

Kommentar av Johnny Ludvigsson: Det finns onekligen en del fakta som talar för att virus är med i spelet vid uppkomst av typ 1 diabetes, åtminstone i en del fall. Men det är långt ifrån bevisat. Det pågår studier att försöka ta fram vaccin mot vissa så k enterovirus (tarmvirus). När det är klart, vilket kan ta år, så behöver det prövas på tiotusentals barn som behöver följas upp under ett antal år innan man kan se om vaccinet förebygger några fall av typ 1 diabetes. (På sådana som redan har diabetes har vaccinet ingen förväntad effekt  utan tanke är att förebygga).

Ärftlig risk för diabetes kopplad till bakteriefloran

– Vissa bakteriestammar ser vi inte alls hos individer med hög risk, medan de finns hos individer med låg genetisk risk för att utveckla typ 1 diabetes. Det är mycket intressant, eftersom det skulle kunna innebära att dessa bakteriestammar har betydelsefulla positiva effekter och kanske en dag kan bli användbara i behandlingar för att förhindra uppkomsten av autoimmuna sjukdomar. Det kan också vara så att den höga genetiska risken leder till att dessa bakteriestammar inte förmår överleva i tarmen, säger Johnny Ludvigsson, senior professor vid institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet och överläkare vid H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Rotavirus Vaccination Tied to Lower Risk for T1DM in Children

Kommentar av Johnny Ludvigsson: I Finland har man inte kunnat påvisa nedgång i T1D-incidence relaterat till Rotavirusvaccination, men studier i både Australien och USA antyder detta. Kanske kan vi hoppas på färre småbarn med typ 1 diabetes när nu Rotavirusvaccination från 1 sept 2019 införs nationellt i Sverige!

Jubileumskonsert - Barndiabetesfonden 30 år

En konsert med anledning av Barndiabetesfondens 30-årsjubileum i närvaro av HKH Kronprinsessan Victoria, beskyddare av Barndiabetesfonden. 

Välgörenhetsdag 1 september i Vadstena till förmån för Barndiabetesfonden

Event:  1 september 2019

Den 1:a september arrangeras en sprakande evenemang i Vadstena till förmån för Barndiabetesfonden. Det bjuds på konsert i Vadstena Klosterkyrka med Tommy Körberg och Helen Sjöholm, 3 rättersmiddag och kvällskonsert på Vadstena slott med Martin Stenmarck, Natalie Bergqvist, Hanna von Spreti samt en hemlig stjärnartist! Det vill du inte missa! Biljetter säljs på ticketmaster!

Barndiabetes i skolan: ”Jag tog inte mina mediciner för jag skämdes”

Se hur Freja Eriksson berättar hur hon hamnade i ett livsfarligt tillstånd i skolan. Sjukdomen är fortfarande en gåta och inget barn har hittills kunnat botas, berättar Johnny Ludvigsson, professor och grundare till Barndiabetesfonden. Därför är det oerhört viktigt att lärare och personal har kunskap kring sjukdomen. En ny undersökning visar att 3 av 4 barn saknar stödperson i skolan.
 

Det här visste du inte om typ 1 diabetes , del 2 "Jag har en enorm sömnbrist som jag aldrig kommer kunna ta igen”

Artikelserie:  Det här visste du inte om typ 1 diabetes. Barndiabetesfonden 1 aug 2019 - del 2 av 7

Det här är en del i en serie artiklar för att utrota fördomarna, öka insamligen till forskningen och att ge de drabbade och deras familjer en ljusare framtid.
Familjen Frösslund kan aldrig göra något spontant: ”Alla avvikelser från rutinen medför en risk” Att dygnet runt behöva följa blodsockret på sitt barn med typ 1 diabetes innebär en ständig oro. Det är inte konstigt att många föräldrar vittnar om utmattning och förlorad sömn.

 

 

Det här visste du inte om typ 1 diabetes , del 1

Artikelserie:  Det här visste du inte om typ 1 diabetes. Barndiabetesfonden 1 aug 2019 - del 1 av 7

Säg ordet typ 1 diabetes och vissa kanske tänker att det är någonting som är lite besvärligt att leva med. En sjukdom som försvårar vardagen, visst, men inte allvarlig på riktigt. Oftast inte dödlig. Insulinsprutor i tid och otid, lite mindre lördagsgodis, ibland yrsel och illamående. Ingenting kunde vara mer fel. Typ 1 diabetes är en tuff, obotlig och livshotande sjukdom som drabbar våra barn och ungdomar. Det här är den första i en serie artiklar för att utrota fördomarna, öka insamligen till forskningen och att ge de drabbade och deras familjer en ljusare framtid. 


Can a drug that delays the onset of type 1 diabetes be a success?

Extern länk: Forbes.com - John LaMattina, 25 juni 2019

-Intressant och viktig diskussion kommenterar Johnny Ludvigsson. Det viktiga med studien är att den ger stöd för att det är MÖJLIGT att påverka sjukdomsförloppet, men mycket forskning  återstår innan det finns enklare, säkra sätt att hejda utvecklingen av typ 1 diabetes, 


Årets avhandling kartlade hjärt-kärlsjukdom vid diabetes

Extern länk: Läkartidningen, 4 juni 2019

Aidin Rawshani, läkare och forskare vid institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, fick fakultetens stora pris för årets bästa avhandling.

Transplanterade celler avslöjar tidiga tecken på typ 1-diabetes

Nyhet: Karolinska Institutet -  17 maj 2019

Ny studie från Karolinska Institutet visar att Langerhanska öar transplanterade till främre ögonkammaren kan utgöra viktiga rapportörer för autoimmunitet och utvecklingen av typ 1-diabetes.
 

Barndiabetesdagen i Malung 25 maj!

Nyhet: Redaktionen 26 april 2019 

I år anordnar föreningen Wilmas Vänner – föreningen bakom Barndiabetesgalan i Malung i november – även Barndiabetesdagen den 25/5 kl 10-15 på Orrskogen, Folkets Park Malung. Vi välkomnar alla från när och fjärran!

Ny unik insulinpenna för diabeteiker

Nyhet: Svt - Frida Björk, 19 mars 2019 

En ”smart” insulinpenna som nu testats i Sverige kan ge diabetiker en enklare och bättre behandling, menare forskare vid Sahlgrenska akademin. Pennan läser av patientens värden och gör det möjligt att kommunicera i realtid med läkaren på distans. 

 

Barndiabetesdagens lokalförening i Ulricehamn har bildats

Nyhet: Redaktionen 10 mars

Vi har den stora glädjen att välkomna ännu en lokalförening - Barndiabetesfondens Lokalförening Ulricehamn. Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening önskar varmt välkomna i gemenskapen.

   

Does vaccination against rotavirus also protect against type 1 diabetes?

Nyhet: Biospace.com - Chelsea Weidman Burke, 25 feb 2019 

The rotavirus vaccine may be pulling double duty; it not only protects young children against a potentially life-threatening rotavirus infection but may also reduce their likelihood of developing type 1 diabetes.

 

Riktlinjer för diabetes kan vara felaktiga

Nyhet: TT - 27 feb 2019 

De nationella riktlinjerna för blodtryck, blodfetter och blodsocker vid typ 1-diabetes kan vara för högt satta, det visar en ny studie från Göteborgs universitet. Med hjälp av AI-teknik har studien undersökt vilka faktorer som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdom och förtida död hos diabetiker.

Nystart för lokalföreningen i Göteborg!

Nyhet: Redaktionen 8 februari 2019  

I Göteborg har det nu bildats en interrimsstyrelse för att åter börja bedriva verksamhet inom Barndiabetesfondens Lokalförening Göteborg.
 

Informationen gick inte fram - barn med diabetes hamnade på intensiven.

Nyhet: Norrkopingnews.se 

BVC misstänkte typ 1 diabetes på ett litet barn, bad föräldrarna att snabbt söka vård men informationen gick inte fram. Två veckor senare var läget kritisk och barnet tvingades vårdas på intensiven.


Gåtan kring typ 1 diabetes behöver lösas!

Nyhet: Alingsås tidning 3 januari 2019

Läs Andrea Reich artikel om typ 1 diabetes i Alingsås Tidning

×
  • {{ node.Name }}