MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Italien först med screening

Senast uppdaterad: 2024-07-03

Det italienska parlamentet fattade i september beslut att börja screena alla barn upp till och med 17 år för risken att utveckla de autoimmuna sjukdomarna typ 1-diabetes och celiaki.

Screening för typ 1-diabetes görs genom att undersöka förekomsten av fyra antikroppar som visar att risken för att utveckla typ 1-diabetes är kraftigt ökad. En tidig upptäckt av att typ 1-diabetes är på väg att bryta ut minskar risken för livshotande ketoacidos, men ännu finns inga läkemedel som kan stoppa nedbrytningen av de insulinproducerande cellerna. De italienska screeningarna förväntas dock skapa möjligheter till nya studier och utveckling av läkemedel, enligt forskaren Emanuele Bosi vid San Raffaele-universitetet i Milano, som talade på ATTD-konferensen.

Italien blir först i världen med att screena alla barn för typ 1-diabetes.

Åsa Sturestig
Sakkunnig typ 1-diabetes och forskning
 Skicka e-post

Åsa arbetar med att producera inlägg och artiklar om allt som rör Barndiabetesfonden och typ 1-diabetes.

×
  • {{ node.Name }}