{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Här är forskningen som vi stöttar under 2022

Senast uppdaterad: 2022-01-27

Tack vare våra givare kunde vi dela ut strax under 20 miljoner kronor till diabetesforskning förra året. I dessa artiklar kan du läsa sammanfattningar av alla projekt som stöttas av Barndiabetesfonden under 2022.

I slutet av 2021 beslutade stiftelsen Barndiabetesfonden att ge anslag till 29 forskningsprojekt. Tack vare företagsgåvor, månadsgivande, engångsgåvor och andra bidrag kunde vi dela ut över 19,4 miljoner kronor till forskning som syftar till att bota, förebygga eller lindra typ 1-diabetes hos barn, ungdomar och vuxna. I dessa artiklar kan du läsa sammanfattningar av all forskning som bedrivs med stöd av Barndiabetesfonden under 2022.

Johnny Ludvigsson. Foto: Privat.

– Om vi skulle minska risken att insjukna med 10 eller 20 procent skulle det innebära att 800 eller 700 barn drabbas av typ 1-diabetes varje år, i stället för 900. Om 200 barn skulle slippa att drabbas av typ 1-diabetes varje år vore det ju nästan lika bra som att kunna bota 200 barn, säger Johnny Ludvigsson som forskar för att förebygga typ 1-diabetes hos barn med hjälp av probiotika.

Malin Flodström Tullberg. Foto: Peter Holgersson.

– Det finns många fynd som tyder på att vanliga förkylningsvirus skulle kunna orsaka typ 1-diabetes. Vi tror att denna typ av virus i vissa fall hittar och skadar de insulinproducerande cellerna. Detta kan vara vad som påbörjar den autoimmuna processen som så småningom leder till typ 1-diabetes. Därför tänker vi att en antiviral behandling skulle kunna fungera som bromsmedicin innan man blir sjuk. I bästa fall kan vi förebygga insjuknandet i typ 1-diabetes eller åtminstone fördröja sjukdomsdebuten, säger Malin Flodström Tullberg som forskar för att förebygga typ 1-diabetes med medicin.

Olle Korsgren. Foto: Privat.

– Om detta lyckas kan personer med typ 1-diabetes bli friska och leva ett normalt liv, förhoppningsvis helt utan någon aktiv behandling. Om vi ser lovande resultat efter dessa studier hoppas vi att den här behandlingen ska vara tillgänglig 2030 eller några år tidigare, säger Olle Korsgren som forskar för att bota typ 1-diabetes med en kombinationsbehandling av två läkemedel.

Varje krona till den livsviktiga forskningen betyder mycket för alla barn, ungdomar och vuxna som lever med typ 1-diabetes. Tillsammans med dig och andra givare har vi kommit ett steg närmare en lösning på typ 1-diabetes som fortfarande är en obotlig sjukdom, en olöst knut. Tack för att du är med oss i kampen.

×
  • {{ node.Name }}