MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Aktiviteter

Under året planeras två familjeträffar (om restriktionerna tillåter) samt två insamlingskampanjer. Mer information kommer här senare.

Aktuellt i Barndiabetesfondens Lokalförening Norrbotten

Barndiabetesfondens Lokalföreningar anordnar aktiviteter för att samla in pengar till Barndiabetesfonden, informera allmänheten och stötta drabbade och anhöriga inom den egna regionen. Vill du veta mer om våra aktiviteter och vårt arbete är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!

För att samla in pengar kontaktar vi företag för att få sponsorer och vi anordnar också olika aktiviteter där vi samtidigt kan sprida kunskap om typ 1 diabetes hos barn och ungdomar.

Aktiviteter 2021

23 mars: Digitalt årsmöte

 

19 juni: Familjeträff på Linafallets Lodge. Möjlighet att förlänga till en hel helg.
Läs mer i gruppen på Facebook. Ansök om att bli medlem om du inte ännu är det. 

 

Nästa famijeträff planeras till hösten. Mer information kommer senare

 

Nyheter om våra aktiviteter hittar du snabbast på Facebook:
- Sluten grupp för medlemmar: https://www.facebook.com/groups/bdfnorrbotten
- Sida, öppen för alla: https://www.facebook.com/BDFnorrbotten

×
  • {{ node.Name }}