{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Jönköpings län

Barndiabetesfondens mål är att arbeta för att stödja och samla in pengar till den forskning som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes bland barn och ungdomar.

Barndiabetesfondens Lokalförening Jönköpings län vill också fungera som ett stöd för barn, föräldrar och anhöriga som på något sätt lever med diabetes i vardagen. Om ditt barn nyligen insjuknat i diabetes är det säkert många frågor som snurrar i ditt huvud. Då kan du vända dig till Lokalföreningen i Jönköpings län för att träffa andra föräldrar i samma situation.

Årsmöte Jönköping 2022

Digitalt videomöte via Microsoft Teams hålls den 20 februari klockan 19.00.

Kontakta oss: 

Ulrika Karlborg
Ordförande
Mobiltelefon: 0761-940090


Mer kontaktuppgifter 

×
  • {{ node.Name }}