{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Vi stöttar forskning med målet att förebygga typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2023-01-17

Här kan du läsa om de förebyggande forskningsprojekten som drivs med stöd av Barndiabetesfonden under 2023. Du får bland annat ta del av forskning som bedrivs för att ta reda på om det går att stoppa de virus som tros leda till typ 1-diabetes, om vätskeblåsor spelar en roll i sjukdomsförloppet och om tarmbakterier kan användas för att förebygga sjukdomen.

Innehåll

 Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage

 Primär prevention av typ 1-diabetes genom immuntolerans med oralt insulin (POInT)

 Elucidating the etiology of Type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies

 3D imaging of the human pancreas with micrometer precision - Characterizing novel features of T1D identified by whole organ imaging

 ALUMNI studien: Långtidsuppföljning av barn med hög risk för typ 1-diabetes i Skåne

 MIDAS study - Macrophage and Neutrophil Imaging in Diabetes

 Factors early in life of importance for development of Type 1 diabetes

 Screening av skånska barn för typ 1 diabetes, celiaki och autoimmun tyreoidit: TRIADstudien

 Deciphering epigenetic inheritance of T1DM by mitochondrial remodeling of oocytes and developmental programming of the placenta

 Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet autoantibody positive individuals

 Prenatal virusexponering och risken för typ 1-diabetes och celiaki hos avkomma: PREDICTA

 Understanding human pancreas development – a roadmap for generating functional beta cells for transplantation

 Extracellular vesicles as biomarkers for Type 1 diabetes early diagnosis and progression

 Immunogenetiska markörer associerade med patogenes och progression till klinisk typ 1-diabetes

Foto: Karolinska Institutet.

Biomarker(s) for enterovirus-induced beta cell damage
Anslag: 1.326.800 kronor.
Malin Flodström Tullberg, Karolinska Institutet Huddinge

Med denna studie vill Malin och hennes kollegor ta fram ett sätt att hitta personer som riskerar att drabbas av typ 1-diabetes på grund av virusinfektioner i de insulinproducerande cellerna. Om man lyckas hitta dessa personer är målet att förhindra att sjukdomen bryter ut med hjälp av mediciner som stoppar virusets framfart.

 Läs om Malins forskning här

Primär prevention av typ 1-diabetes genom immuntolerans med oralt insulin (POInT)
Anslag: 1.105.700 kronor.
Helena Elding Larsson, Lunds universitet

Helena och hennes kollegor forskar för att se om så kallat oralt insulin kan förebygga eller fördröja att barn utvecklar betacells-autoantikroppar – ett förstadium till typ 1-diabetes – och i förlängningen typ 1-diabetes. Studien, som inleddes 2018, är nu fullrekryterad med 1050 barn. Resultaten publiceras 2025 och hoppas ge svar på om oralt insulin under de första tre levnadsåren kan förebygga typ 1-diabetes hos barn med hög risk att insjukna.

 Läs om Helenas forskning här

Elucidating the etiology of Type 1 diabetes with the aim of developing novel intervention strategies
Anslag: 969.000 kronor.
Oskar Skog, Uppsala universitet

Oskar och hans kollegor studerar bukspottskörtlar från organdonatorer för att förstå sjukdomsförloppet som leder till att de insulinproducerande cellerna förstörs vid typ 1-diabetes. Med hjälp av särskild laserteknik kan de analysera just de celltyper de är intresserade av och jämföra hur de fungerar hos personer med och utan diabetes. Målet med forskningen är att hitta sätt att stoppa eller förebygga sjukdomsförloppet. 

 Läs om Oskars forskning här

Foto: Mattias Pettersson.

3D reconstruction of the human pancreas with micrometer precision – Characterizing novel features of T1D identified by whole organ imaging
Anslag: 829.300 kronor.
Ulf Ahlgren, Umeå universitet

Ulf och hans kollegor forskar för att förstå hur de insulinproducerande cellerna i bukspottskörteln påverkas av typ 1-diabetes. Genom en ny metod för optisk avbildning kan forskargruppen färga in olika celltyper och skapa högupplösta 3D-bilder av mindre delar bukspottkörteln, inklusive de insulinproducerande cellerna. 3D-bilderna kan sedan kan sättas samman i en dator för att återskapa hela det mänskliga organet, ungefär som ett tredimensionellt pussel i vilket man på förhand vet var varje bit ska sitta. Förhoppningen är att projektet ska bidra till förståelsen av bukspottkörteln och hjälpa till att utveckla nya behandlingar för typ 1-diabetes.

 Läs om Ulfs forskning här

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen

ALUMNI studien: Långtidsuppföljning av barn med hög risk för typ 1-diabetes i Skåne
Anslag: 829.300 kronor.
Markus Lundgren, Lunds universitet

Markus och hans kollegor forskar för att lära sig mer om hur omgivningen påverkar sjukdomens uppkomst hos barn med hög risk att drabbas av typ 1-diabetes. ALUMNI-studien är en fortsättning av flera tidigare studier, och har som mål att öka kunskapen om hur sjukdomen utvecklas och påverkas under puberteten. Förhoppningen är att det ska ge möjlighet till en tidig och kontrollerad diagnos när barnen insjuknar.

MIDAS study – Macrophage and Neutrophil Imaging in Diabetes
Anslag: 829.300 kronor.
Olof Eriksson, Uppsala universitet

Olof och hans kollegor forskar för att göra det lättare att studera inflammationen som uppstår i bukspottskörteln vid typ 1-diabetes. Med hjälp av ett nytt kontrastmedel och en särskild bildtagningsteknik (PET) hoppas man få en större förståelse för hur inflammationen förändras över tid. Målet med projektet är att underlätta utvecklingen av nya läkemedel för typ 1-diabetes.

 

Foto: Anna Järpe.

Factors early in life of importance for development of Type 1 diabetes
Anslag: 663.400 kronor.
Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet

Johnny och hans kollegor studerar tarmens bakterieflora som tros spela roll för uppkomsten av typ 1-diabetes. Forskargruppen har dels funnit att vävnadstyp påverkar tarmfloran, dels att barn som senare insjuknar i typ 1-diabetes redan vid ett års ålder har annorlunda tarmflora än de som förblir friska. Förhoppningen är att ta fram probiotika och/eller vaccin som skapar balans i immunförsvaret, och därmed förebygger uppkomsten av typ 1-diabetes.

Screening av skånska barn för typ 1 diabetes, celiaki och autoimmun tyreoidit: TRIADstudien
Anslag: 552.900 kronor.
Daniel Agardh, Lunds universitet

I det här forskningsprojektet undersöker Daniel de tre autoimmuna sjukdomarna typ 1-diabetes, celiaki och autoimmun tyreoidit. Tidigare forskning har visat att risken för komplikationer av dessa sjukdomar minskar om de upptäcks innan sjukdomsdebuten. Målet med forskningsprojektet är att kunna analysera (screena) stora mängder människor för att identifiera de som riskerar att insjukna (genom att mäta autoantikroppar i blodprover), och i förlängningen ge kunskap om hur sjukdomarna ska kunna förebyggas.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen

Deciphering epigenetic inheritance of T1DM by mitochondrial remodeling of oocytes and developmental programming of the placenta
Anslag: 552.900 kronor.
Qiaolin Deng, Karolinska Institutet Solna

Qiaolin forskar för att lära sig mer om varför gravida kvinnor som lever med typ 1-diabetes och deras barn löper större risk att drabbas av komplikationer. Tidigare forskning har visat att exponering för typ 1-diabetes under graviditet ökar risken för att barnet i vuxen ålder drabbas av hjärt-kärlsjukdom, fettlever och typ 2-diabetes. Intressant nog har det nyligen visats att en god blodsockerkontroll under graviditeten inte räcker för att eliminera denna ökade komplikationsrisk. Syftet med forskningsprojektet är att förstå vilka dessa ytterligare faktorer är, samt använda dessa för att hitta nya sätt att förebygga risken för komplikationer för gravida som lever med typ 1-diabetes och deras barn.

Characteristics of slow and rapid progression to diabetes in multiple islet autoantibody positive individuals
Anslag: 552.900 kronor.
Rosaura Casas, Linköpings universitet

Rosaura forskar för att förstå orsaken till typ 1-diabetes. Genom att jämföra barn som haft autoantikroppar under lång tid men förblir friska, med barn som haft flera autoantikroppar och insjuknat efter kort tid, vill forskargruppen hitta mönster för vad som startar angreppet som leder till sjukdomen. Förhoppningen är att resultaten ska bidra till att göra det lättare att identifiera barn med hög risk att insjukna i typ 1-diabetes.

Prenatal virusexponering och risken för typ 1-diabetes och celiaki hos avkomma: PREDICTA
Anslag: 442.300 kronor.
Daniel Agardh, Lunds universitet

Daniel forskar för att se om virusinfektioner tidigt under graviditet kan leda till att barn utvecklar typ 1-diabetes eller celiaki. I studien kommer forskargruppen jämföra blodprover och navelsträngsprover från mammor till barn som utvecklar någon av sjukdomarna, med prover från mammor till friska barn. Förhoppningen är att det ska leda till nya behandlingar för att förebygga typ 1-diabetes och celiaki.

Understanding human pancreas development – a roadmap for generating functional beta cells for transplantation
Anslag: 276.500 kronor.
Isabella Artner, Lunds universitet

Isabella och hennes kollegor forskar för att se hur insulinproducerande celler normalt produceras hos friska barn. Målsättningen är att projektet ska ge ny kunskap om hur ärftliga faktorer påverkar insjuknandet i typ 1-diabetes, och att därmed kunna förbättra botande behandlingar med hjälp av transplanterade insulinproducerande stamceller.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen och ge din gåva. 

Swisha till forskningen

Extracellular vesicles as biomarkers for Type 1 diabetes early diagnosis and progression
Anslag: 221.200 kronor.
Xuan Wang, Uppsala universitet

Xuan studerar så kallade vesiklar, små vätskeblåsor som kan vara en av de faktorer som triggar den autoimmuna processen som leder till typ 1-diabetes. Genom att studera dessa vesiklar med en ny analysmetod (PBA) vill forskargruppen lära sig mer om hur dessa agerar under sjukdomsförloppet. Målet är att lära sig hitta personer med ökad risk att insjukna samt att ge svar på hur typ 1-diabetes ska kunna förebyggas och behandlas.

Immunological markers of type 1 diabetes pathogenesis prior to clinical diagnosis
Anslag: 221.200 kronor.
Agnes Andersson Svärd, Lunds universitet

Agnes och hennes kollegor forskar för att ta reda på varför så många barn drabbas av typ 1-diabetes. I forskningsprojektet studeras kopplingar mellan autoantikroppar, HLA-gener och blodmarkörer hos barn med hög risk att insjukna. Målet är att finna svar på varför endast vissa drabbas och på så vis hjälpa forskningen komma närmare ett botemedel för typ 1-diabetes.

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}