Föräldrar till barn med typ 1-diabetes lever i ständig oro.

Typ 1-diabetes är en obotlig, livshotande sjukdom som aldrig tar paus.
Drabbade och anhöriga lever med sjukdomen dygnet runt, livet ut.
Ge en gåva för att hjälpa forskare hitta ett botemedel.

Privatperson? Ge din gåva nedan

Företagare? Tryck för att ge en julgåva
                                                                                                                                        
                                                  

 

 

   

 Barndiabetesfonden är den enskilt största anslagsgivaren för forskning kring typ 1-diabetes i Sverige

 Stiftelsens 90-konto försäkrar att minst 75% av alla insamlade medel går till forskning kring typ 1-diabetes

 Som givare är du med och förverkligar forskares möjligheter att skapa en framtid utan typ 1-diabetes.

 

"Stödet från Barndiabetesfonden är helt avgörande för att vi faktiskt kan driva den här kliniska studien. Jag vill tacka alla givare och hoppas att de ska känna att deras bidrag har en direkt koppling till vad vi som forskare kan erbjuda patienter med typ 1-diabetes."

- Olle Korsgren

 

 

 

Tack till våra företagsvänner

×
  • {{ node.Name }}