{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Studiematerial

Senast uppdaterad: 2020-08-04

Himla gott, himla bra är vår utbildningssatsning i samarbete med ICA Stiftelsen med syfte att öka kunskapen om typ 1-diabetes. Det vill vi göra genom att ge unga en inspirererande introduktion till kost- och näringslära och förståelse för sambanden mellan mat och hälsa.

I Sverige lever ca 8000 barn med typ 1-diabetes (T1D). Trots sjukdomens allvar och omfattning råder stor okunskap som försvårar livet för barn med sjukdomen. Forskningen har inte hittat något samband mellan matvanor, livsstil och uppkomsten av T1D men trots det råder många myter kopplat till just mat.

Dessa myter vill vi slå hål på för att barn med T1D ska uppleva större förståelse från sin omgivning. En ökad kunskap kan också öka förutsättningarna för lika värde, bättre livskvalitet och ett längre liv!

Om du arbetar inom kommun och skola så får du gärna ta del av vårt studiematerial för att lära eleverna mer om typ 1-diabetes.

×
  • {{ node.Name }}