{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Uppmärksamma typ 1-diabetes och Blå Knuten i skolan

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Barndiabetesfonden arbetar för en framtid där inga barn ska få typ 1-diabetes. November kallas för den blå månaden i diabetesvärlden i och med att Världsdiabetesdagen infaller den 14 november.

November och Världsdiabetesdagen ger ett utmärkt tillfälle att uppmärksamma och informera typ 1-diabetes i skolan. I Sverige lever över 8000 barn med typ 1-diabetes. Trots sjukdomens allvar och omfattning råder stor okunskap som försvårar livet för barn med sjukdomen. För att barn med typ 1-diabetes ska uppleva större förståelse från sin omgivning krävs en ökad kunskap – ökad kunskap kan öka förutsättningarna för lika värde, bättre livskvalitet och ett längre liv!

Så här kan du öka dina elevers kunskap om typ 1-diabetes

Ta gärna del av vårt studiematerial för att lära dina elever mer om typ 1-diabetes. Studiematerialet ska stimulera ett elevaktivt arbetssätt och lekfullt lärande med utrymme för diskussion och reflektion.

Klicka på länken för att ta del av:

Vill du läsa mer o typ 1-diabetes i skolan? Klicka här för att komma till vår skolsida.

×
  • {{ node.Name }}