{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Information om övriga diabetestyper

Senast uppdaterad: 2018-11-11

Diabetes är ett namn för flera sjukdomar som alla kännetecknas av att sockerhalten i blodet är för hög. Här kan du läsa mer om olika diabetessjukdomar och vad som skiljer dem åt.

Typ 2-diabetes

Vid typ 2-diabetes producerar kroppen inte tillräckliga mängder insulin eller så kan inte kroppen utnyttja det insulin som produceras. Om insulinproduktionen inte räcker för att klara kroppens behov, trots att insulinproduktionen är god eller relativt god, så uppstår relativ brist på insulin. Detta inträffar oftast hos äldre människor, delvis därför att betacellerna med åldern blir färre och kanske fungerar sämre, och också därför att den fysiska aktiviteten minskar vilket minskar insulinets effekt eller känsligheten för insulin. Därför kallades sjukdomen förr åldersdiabetes.  

Emellertid drabbar typ 2-diabetes numera allt yngre människor, dels därför att den fysiska aktiviteten minskar, dels därför att kroppen blivit alltför stor på grund av uttalad obesitas. Då räcker kanske inte längre insulinproduktionen till och den relativa insulinbristen medför liknande symtom och skador på kroppen som vid typ 1-diabetes. Den första och viktigaste komponenten i behandlingen av typ 2-diabetes är en förändrad livsstil, ofta viktnedgång och ökad fysisk aktivitet. Räcker inte detta behövs även läkemedel. Eftersom betacellerna kan producera insulin så kan man behandla med tabletter, som antingen stimulerar insulinproduktionen, eller som ökar känsligheten för insulin. Det finns också läkemedel som leder till ökad utsöndring av socker i urinen och läkemedel (ibland i injektionsform) som ökar den egna insulinfrisättningen när blodsockret är för högt. 

 Lär dig mer om skillnaderna mellan typ 1- och typ 2-diabetes här

När är det diabetes men varken typ 1- eller typ 2-diabetes? 

MODY

Cirka en procent av barn som får diabetes har en genetisk mutation i de gener som har att göra med insulinets effekt eller förmågan att transportera in socker i cellerna. Detta kallas för MODY (Maturity Onset of Diabetes in the Young) och innebär en vuxenliknande form av diabetes som drabbar barn. MODY, som finns i flera olika former, misstänks i första hand vid ett milt insjuknande och när anhöriga i flera generationer haft eller har diabetes. Om man misstänker MODY bör utredning göras då barn med vissa former av sjukdomen inte behöver behandlas med insulin.

LADA

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in Adults) är en form av diabetes där vuxna har snabbare nedgång i den egna insulinproduktionen än väntat. Man kan då hitta så kallade GADA-autoantikroppar i blodet vilket visar ett inslag av autoimmunitet (att immunförsvaret attackerar kroppens egna celler). Ofta kommer dessa personer inom några få år behöva insulin och sjukdomen kan därför betraktas som en långsam form av typ 1-diabetes.

Övriga former av diabetes

Sedan finns det sekundära former av diabetes som till exempel vid Cystisk fibros, hos nyfödda eller på grund av skadade eller bortopererad bukspottskörtel. Dessa former är sekundära och inte typ 1-diabetes.

×
  • {{ node.Name }}