MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Studentliv utmanande för unga med typ 1-diabetes

Senast uppdaterad: 2024-05-13

Universitetsstuderande med typ 1-diabetes får ofta problem med att hantera sin sjukdom. Det stressiga och många gånger ostrukturerade studentlivet skapar svårigheter, samtidigt som många flyttar hemifrån och för första gången ska hantera sin sjukdom helt själva.

I studien “Improving support for university students with type 1 diabetes”, nyligen publicerad i den ansedda medicinska tidsskriften The Lancet Diabetes and Endocrinology, konstaterar ett tvärvetenskapligt forskarteam på University of Essex i Storbritannien och Jagellonian university i Polen, att stödsystemen behöver förbättras. Forskarna har lokaliserat ett program, kallat Adapt, i fem punkter som införts i Essex.

A - Åldersanpassad (age appropriate) vård och övervakning måste ta hänsyn till hjärnans utveckling hos unga vuxna.

D - Diabetesutbildning ges på campus.

A - Akademiskt stöd och anpassningar ska ges när sjukdomen kräver det. Till exempel rekommenderar programmet att studenter har tillgång till sin CGM-app under tentor och får 25% extra tid för tentamina för att hantera eventuell hypoglykemi.

P - Psykologiskt stöd ges genom en samtalsgrupp för studenter med typ 1-diabetes, ledd av både akademisk och klinisk personal. Det skapar möjligheter att diskutera utmaningar och knyta kontakter. Detta är viktigt eftersom de flesta studenter med typ 1-diabetes känner sig isolerade.

T - Tillsammans. Programmet har etablerat ett samarbete mellan akademiska team, studenttjänster, sjukvårdsenheter och studenterna själva. En diabetesklinik har öppnat på University of Essex där studenterna kan få råd av specialistsjuksköterskor en gång i månaden.

Studien är utförd bland universitetsstuderande i Essex, Storbritannien, och Krakow i Polen.

 

Källa: Improving support for university students with type 1 diabetes - The Lancet Diabetes & Endocrinology

 

Åsa Sturestig
Sakkunnig typ 1-diabetes och forskning
 Skicka e-post

Åsa arbetar med att producera inlägg och artiklar om allt som rör Barndiabetesfonden och typ 1-diabetes.

×
  • {{ node.Name }}