{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Så kan du stötta personer med diabetes i Ukraina

Senast uppdaterad: 2022-03-09

Kriget i Ukraina innebär ett antal utmaningar för personer med diabetes, bland annat en begränsad tillgång av både insulin och hjälpmedel. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att bidra.

Bidra till befintliga hjälporganisationer

Barndiabetesfonden har fått många frågor om vad du kan göra för att stötta dem över 2,3 miljoner personer som lever med diabetes i Ukraina. För att säkerställa att hjälpen når fram rekommenderar vi alla som kan att stötta befintliga hjälporganisationer med etablerad infrastruktur och kontaktnät i Ukraina som till exempel Röda KorsetRädda BarnenSOS Barnbyar och Sverige för UNHCR.

Insulin For Life

En organisation som arbetar specifikt med diabetesrelaterad hjälp vid humanitära kriser är Insulin For Life som stöttas av International Diabetes Federation. I över 20 års tid har de tillhandahållit insulin och diabeteshjälpmedel vid nödsituationer. Under mars samlar de in pengar under initiativet Spare a Rose for Ukraine där alla donationer öronmärks för att stötta personer med diabetes i och från Ukraina.

 Tryck här för att stötta Ukraina via Insulin For Life

Vad gör Barndiabetesfonden?

Barndiabetesfonden är en insamlingsorganisation vars ändamål är att samla in pengar till typ 1-diabetesforskningen. Vi arbetar inte själva på plats vid humanitära kriser men försöker bistå till Ukrainas befolkning på andra sätt. Detta gör vi genom att sprida relevant information om hur du bäst hjälper personer med diabetes, både i och på flykt från Ukraina. Vi följer utvecklingen i Ukraina noggrant och är i kontinuerlig dialog med flera läkemedelsföretag för att se huruvida de har möjlighet att bistå med insulinleveranser.

Är det tillåtet att skicka insulin till Ukraina?

I Sverige är det enligt lag inte tillåtet att sälja vidare receptbelagd medicin såsom insulin. Vill du bidra med diabetesrelaterad hjälp rekommenderar vi att du ger ditt bidrag till Insulin For Life. Alla donationer är under mars månad öronmärkta för att stötta personer med diabetes i och från Ukraina.

 Tryck här för att stötta Ukraina via Insulin For Life

Kommer kriget i Ukraina påverka tillgången av insulin i Sverige?

Under rådande omständigheter upplever många personer med diabetes oro över att kriget i Ukraina kan komma att påverka tillgången av insulin och andra läkemedel i Sverige. Enligt Läkemedelsverket finns det idag ingen risk för att en brist på läkemedel kommer uppstå.

– Enligt vår bedömning finns i nuläget ingen risk för brist på läkemedel här i Sverige. Samtidigt vet vi att många hela tiden har ett stort behov av läkemedel i sin vardag. Det är därför viktigt att vi i Sverige inte börjar hamstra produkter som läkemedel till exempel, sade Läkemedelsverkets generaldirektör Björn Eriksson i samband med en pressträff på onsdagen.

Information för asylsökande personer med diabetes

När du som söker asyl kommer in i Sverige ska en asylansökan lämnas in. Denna ansökan görs direkt vid gränsen hos gränspolisen. Vid det här tillfället är det viktigt att du meddelar om du har diabetes och behöver tillgång till insulin och hjälpmedel. När du blivit tilldelad ett boende av Migrationsverket kommer du få ett personligt LMA-kort, detta visar att du fått tillåtelse att vistas i Sverige medan din asylansökan bearbetas. Efter detta behöver du besöka en läkare på vårdcentral innan du kan hämta ut insulin på apoteket.

  Tryck här för att läsa mer om asyl i Sverige (Migrationsverket)

  Tryck här för att läsa mer om hälso- och sjukvård för asylsökande (Migrationsverket)

Information for asylum seekers with diabetes

Your asylum application must be submitted when you enter Sweden. This application is made directly at the border with the border police. Make sure to report if you have diabetes and need access to insulin and other assistive devices. When you have received accommodation by the Swedish Migration Agency (Migrationsverket), you will receive a personal LMA card, this shows that you have been granted permission to stay in Sweden while your application is being processed. After this, you need to visit a doctor at a health center before you can pick up insulin at the pharmacy.

 Click here to read more about asylum (Swedish Migration Agency)

 Click here to read more about health and medical care for asylum seekers (Swedish Migration Board)

×
  • {{ node.Name }}