{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Barndiabetesfonden får treårigt projektstöd på 8,375 miljoner kronor av Allmänna Arvsfonden

Senast uppdaterad: 2024-05-15

Vi är så glada och stolta att kunna berätta att vi får beviljat projektstöd på 8,375 miljoner kronor av Allmänna Arvsfonden. Stödet avser projektet ”Utveckling av resurscenter för personer som lever med typ 1-diabetes”. Målet med projektet är att etablera ett resurscenter inom Barndiabetesfondens Riksförening. Detta för att kunna erbjuda skräddarsytt stöd i form av olika tjänster samt utbildnings- och informationsmaterial till barn och ungdomar med 1-diabetes, deras familjer och andra personer drabbade av sjukdomen.

Brist på specialiserat stöd och information om sjukdomen

Egenvården av typ 1-diabetes är en exceptionellt komplex medicinsk behandling som kräver konstant uppmärksamhet och omsorg, och detta sker i hemmet, inte på sjukhus. Det största ansvaret ligger på den drabbade individen och föräldrar. Undersökningar visar att en stor del av de som lever med typ 1-diabetes upplever brist på vårdkontakter, utbildning och stöd i sin sjukdom. Det finns framför allt ett påtagligt behov av material och metoder som kan stödja små barn med typ 1-diabetes i deras inlärningsprocess för att förstå och acceptera sjukdomen.

– Typ 1-diabetes är en otroligt komplex sjukdom och vi hoppas kunna komplettera vården och ge det stöd i vardagen som de drabbade saknar, säger Åsa Soelberg, generalsekreterare på Barndiabetesfonden.

 

Skräddarsytt utbildningsmaterial

Aktiviteterna inkluderar bland annat en behovsanalys hos personer drabbade eller direkt påverkade av typ 1-diabetes i olika åldersgrupper som befinner sig i olika sjukdomsfaser och livssituationer. Utifrån den genomförda analysen sker en utveckling av skräddarsytt utbildnings- och informationsmaterial samt utveckling av en digital resursplattform. På plattformen kommer allt material samlas och den kommer fungera som ett nav med information och stöd för målgruppen och anhöriga.

 

Ett ovärderligt stöd från Allmänna Arvsfonden

Totalt har 60 000 personer typ 1-diabetes, från små barn till äldre personer i Sverige. Tillsammans med nära anhöriga som också direkt påverkas av sjukdomen i sin vardag (föräldrar, syskon, partners, mor- farföräldrar) utgör målgruppen ca 250 000 personer som har möjlighet att ta del av projektet.

– Tack vare Allmänna Arvsfonden kan vi ge alla som är drabbade av typ 1-diabetes mer stöd. Vi hoppas att det ska förenkla och förbättra livet med typ 1-diabetes, säger Åsa Soelberg.

 

Stort tack Allmänna Arvsfonden för ert stöd till Barndiabetesfonden!

 

×
  • {{ node.Name }}