MÅNADSGIVARE ENGÅNGSGÅVA
{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Pristagare gör framsteg med typ 1-vaccin

Senast uppdaterad: 2024-02-29

Finska forskare har nyligen avslutat en studie av ett vaccin som skulle kunna förebygga vissa fall av typ 1-diabetes. Resultaten är lovande och nu ska vaccinet testas på barn.

 Det är glädjande att vaccinet kan ges utan biverkningar på friska vuxna personer, och resultat visar att man nu ska kunna börja studier för att se om det kan motverka uppkomst av typ 1-diabetes, säger Johnny Ludvigsson, världsledande forskare inom typ 1-diabetes.

Coxsackievirus B-virus är en grupp virus som kan ge upphov till olika typer av infektioner, med allt ifrån vanliga förkylningssymptom till livshotande hjärtinflammationer. Virustypen har länge ansetts kunna vara en bidragande orsak till att somliga utvecklar typ 1-diabetes eftersom infektionen anses kunna orsaka skador på de insulinproducerande cellerna.

Nästa steg - studera effekten på barn

Ett vaccin mot den aktuella typen av virus har testats under 6 månader på 36 vuxna i en studie vid  Tammerfors universitet. I mitten av februari rapporterade forskargruppen sina resultat i den ansedda vetenskapliga tidsskiften Diabetologia. Vaccinet har visat sig ge gott skydd mot att utveckla Coxsackievirusinfektion som ibland kan vara en riskabel virusinfektion. Nästa steg är att studera effekten av vaccinet på barn.

  Nästa steg är en Fas II-studie på barn där man ska studera inte bara säkerhet, utan också försöka få en indikation på om vaccinet har effekt, och därefter krävs en stor Fas III-studie. Eftersom typ 1-diabetes trots allt är ganska ovanligt i en allmän befolkning så kommer det att krävas omfattande studier där rimligen tusentals barn vaccineras och följs under flera år om man ska kunna visa att vaccinet förebygger typ 1-diabetes. Skulle det visa sig att man kan förebygga 10-30% av fall med typ 1-diabetes så vore det förstås en stor framgång, men vi kan nog inte förväntas oss något snabbt genombrott, säger Johnny Ludvigsson. 

Fick Johnny Ludvigsson-pris för sin forskning

Studiens huvudförfattare, Heikki Hyöty, professor i virologi på Tammerfors universitet, fick förra årets Johnny Ludvigsson-pris för sin forskning. Priset delas årligen ut av Barndiabetesfonden.

Studiens huvudförfattare, Heikki Hyöty, professor i virologi på Tammerfors universitet, fick förra årets Johnny Ludvigsson-pris för sin forskning.

*Diabetologia. 2024 Feb 19. doi: 10.1007/s00125-024-06092-w. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38369573/

×
  • {{ node.Name }}