{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Lions har genom åren samlat in mycket pengar till typ 1-diabetesforskningen

Senast uppdaterad: 2023-10-18

Mats Granath var Internationell Direktor i Lions Internationals styrelse 2021–2023. Som vald Direktor företräder man alla Lions i världen tillsammans med 33 valda Direktorer från hela världen, Mats har haft möjlighet att påverka Lions utveckling inom flera områden och även kunna lyfta frågor från Skandinavien.

‌1995 blev Mats medlem i Lions, och engagemanget grundade sig i att vilja förbättra livssituationen för utsatta människor i samhället.

— Om man har tid, ork och hjärta för utsatta människor är Lions en organisation där man kan förverkliga mycket tillsammans berättar Mats.

Inom Lions kan man verkligen förverkliga idéer och tillsammans kan vi bidraga till att förändra världen och göra världen till en bättre plats för fler människor.

Lions har en gemensam värdegrund och valspråket ”We Serve” – Vi Hjälper och en fin gemenskap genom de lokala klubbarna som är basen för allt vad vi gör och genom våra olika klubbaktiviteter. Lions arbetar helt ideellt lokalt, nationellt och internationellt. Alla pengar som Lions får in genom bidrag och aktiviteter går till de som har behov av hjälp eftersom vi betalar två anställda med våra medlemsavgifter. Mats har den senaste tiden även varit engagerad i kriget i Ukraina och besökt dem för att hjälpa Lions Ukraina i sitt arbete. Lions Sverige och många andra Lions runt om i världen levererar förnödenheter och pengar löpande till Lions i Ukraina och även Lions i hjälpande grannländer. Lions står för fred, frihet och förståelse.

— Genom Lions får man nätverk över hela världen, och vi finns i över 200 länder. Vi är starka och snabba på plats vid katastrofer eftersom stödet går direkt till Lions i berörda länder. Det är mycket värdefullt att få vara en del av det fina arbete som genomförs, säger Mats

Diabetes är även en huvudfråga för Lions. I Sverige samarbetar Lions nära Barndiabetesfonden och har genom åren samlat in stora pengar till typ 1-diabetesforskning. Genom engagemanget i lokala klubbarna skapar Lions synlighet för typ 1-diabetes och detta engagemang ligger Mats varmt om hjärtat. Han vet vad det innebär att leva med sjukdomen, han var 16 år när han själv insjuknade i typ 1-diabetes.

— Jag blev sjuk i en infektion och började kissa mycket. Det blev ambulans till Danderyds sjukhus, berättar Mats.

Under de 49 år som Mats levt med typ 1-diabetes har han varit med om en teknisk revolution. Sedan 2000 fick Mats en insulinpump som förbättrade behandlingen mycket. Det tackar han forskningen för. Jag vet hur det är att leva med sjukdomen och vilka uppförsbackar den kan innebära. Typ 1-diabetes innebär dygnet runt bevakning. Det känns oerhört värdefullt för mig att via Lions kunna vara med i kampen mot typ 1-diabetes. Tillsammans ska vi hitta ett botemedel! Det är vårt gemensamma mål att vara med att synliggöra typ 1-diabetes i samhället. I november kommer Lions klubbar över hela landet att driva insamling till Barndiabetesfonden.

‌Mats vill uppmuntra alla, i alla åldrar, att om du har ett brinnande engagemang av att hjälpa andra och vill veta mer om Lions, kontakta Lions kontor i Stockholm eller sök upp en lokal klubb.

 

Mats Granath, Nacka

Mats Granath tillsammans med Åsa Laulajainen från Barndiabetesfonden

×
  • {{ node.Name }}