{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Enterovirus i fokus när Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser delas ut

Senast uppdaterad: 2023-10-16

Nu har 2023 års mottagare av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser korats. Professor Heikki Hyöty vid Tammerfors universitet och dr Virginia Stone vid Karolinska Institutet prisas för sina insatser inom typ 1-diabetesforskningen.

Professor Heikki Hyöty tilldelas det nordiska priset

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250.000 kronor till Framstående Barndiabetesforskare i Norden tilldelas professor Heikki Hyöty vid Tammerfors universitet i Finland. Han får priset för sitt långvariga arbete inom typ 1-diabetesforskningen; i synnerhet för sina insatser för att utreda den roll enterovirus spelar i etiologin för typ 1-diabetes, såväl som för att ha varit en av dem som lett utvecklandet av vaccin mot enterovirus under senare år, med målsättning att kunna förebygga sjukdomen.

 

Att motta detta högt ansedda pris är en stor ära för mig personligen. Det representerar ett betydande vetenskapligt erkännande och en fortsättning på den nordiska tradition som upprätthålls av Barndiabetesfonden, vilken jag värderar mycket högt. Jag är särskilt tacksam över prisets uppmuntrande inverkan på många människor som har arbetat tillsammans med mig under de senaste åren - vetenskap är ett lagarbete och samarbete behövs för att vi ska nå våra mål, säger Heikki Hyöty

 

Dr Virginia Stone tilldelas priset till yngre forskare i Sverige

2023 års Johnny Ludvigsson-pris till Yngre Barndiabetesforskare i Sverige tilldelas dr Virginia Stone vid Karolinska Institutet i Stockholm. Hon får priset på 50.000 kronor för sina insatser i arbetet med att belysa den roll enterovirus spelar för typ 1-diabetes, och då särskilt den viktiga prekliniska prövningen av vacciner mot enterovirus och därmed utvecklingen av en potentiellt förebyggande behandling för sjukdomen.

 Det är en stor ära och ett privilegium att motta Johnny Ludvigssons pris 2023 till yngre forskare inom typ 1-diabetes. Vi arbetar hårt för att fullt ut förstå orsakerna till denna livslånga sjukdom, och detta pris fyller mig med inspiration att fortsätta mina forskningsansträngningar i sökandet efter förebyggande behandlingar för typ 1-diabetes. Barndiabetesfonden har varit ett viktigt stöd för vårt arbete genom att generöst finansiera min forskning under de senaste 10 åren. Därför är det särskilt speciellt att få det erkännande som detta pris innebär, säger dr Virginia Stone.

 

Enterovirus i fokus

Båda priserna detta år synliggör det viktiga arbete som görs kring att fastställa orsakerna till hur typ 1-diabetes uppkommer.

Årets pristagare har varit fundamentala för att förstå enterovirus roll i sjukdomsuppkomsten, samt att på basen av dessa fynd pröva strategier att vaccinera mot enterovirusinfektioner och i förlängningen skapa möjlighet att förhindra sjukdomsuppkomst, säger professor Per-Ola Carlsson, Uppsala universitet, som i år var sammankallande för den priskommitté som delar ut priserna.  

 


Enterovirus är ett samlingsnamn för ett flertal virustyper som kan ge upphov till mag-tarmsymptom, övre luftvägsinfektioner, hjärnhinneinflammation, hjärtmuskelinflammation och infektion av bukspottkörteln.

Etiologi (med.) handlar om de bakomliggande faktorer som bidrar till att en sjukdom uppstår.

 

 

 

Amanda Svensson
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Amanda arbetar med att producera inlägg och artiklar om allt som rör Barndiabetesfonden och typ 1-diabetes.

 

×
  • {{ node.Name }}