{{ node.Name }} {{ node.Name }}

Barndiabetesfonden om Coronaviruset

Senast uppdaterad: 2020-03-13

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och konstaterade att man ser tecken på samhällsspridning i Region Stockholm. Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen.

Den är inte en prognos inför framtiden – utan är en nulägesbedömning av Folkhälsomyndigheten.

Barndiabetesfondens förhållningssätt

Johnny Ludvigsson formulerar vårt förhållningssätt till nuvarande Coronaepidemi.
• Barn får i allmänhet en mycket mild sjukdom, mildare än vanlig influensa, ofta bara som en förkylning.
• Inga barn under 10 år har dött ens i Kina, och risken bedöms vara mycket liten för barn i åldern 10-18 år.
• Den stora risken är för gamla människor!
• Diabetes kan försämra motståndskraften, men det gäller främst hos äldre. Rimligt välinställda barn och ungdomar med typ 1 diabetes har ett normalt infektionsförsvar och förväntas INTE bli sjukare än andra barn.

Visst är det bra att vi förbereder oss på en Coronavirusepidemi, men hysteri är både onödigt och skadligt. Sund hygien, undvika smittade personer som man känner till, och i övrigt följa de regler som anges officiellt räcker långt.

Barndiabetesfonden ser alltid till barnets bästa. Därför vidtar vi på Barndiabetesfonden åtgärder för att inte bidra till spridning Coronaviruset.

Vi kommer inte att delta i, eller arrangera större möten eller sammankomster. De aktiviteter som arrangeras av Barndiabetesfonden eller dess lokalföreningar pausas tillsvidare. På kansliet avråds samtliga resor och möten med många deltagare ska först och främst ske digitalt. För mer information från varje regional förening och den lokala verksamheten, kontakta din lokalförening.

Allmänna riktlinjer

Vilka är symtomen på covid-19?
De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation.

Tvätta händerna ofta
Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket
När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun
Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Stanna hemma när du är sjuk
Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Handsprit
Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra riktlinjer och förhållningssätt utifrån vad läget kräver.

 För dig som har frågor om viruset rekommenderar vi att du kontaktar 113 13 eller vid sjukdomssymtom 1177, samt att du inte uppsöker sjukhus innan kontakt med 1177.

 

×
  • {{ node.Name }}