{{ node.Name }} {{ node.Name }}

De vinner 2021 års Johnny Ludvigsson-priser för sina insatser för typ 1-diabetesforskningen

Senast uppdaterad: 2021-10-16

Nu har mottagarna av Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser 2021 korats. Professor Karsten Buschard på Rigshospitalet i Köpenhamn och docent Daniel Espes vid Uppsala universitet prisas för sina insatser för typ 1-diabetesforskningen.

Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-pris om 250 000 kronor för ”Framstående Barndiabetesforskning i Norden” tilldelas i år professor Karsten Buschard vid Rigshospitalet i Köpenhamn. I motiveringen från Barndiabetesfondens Priskommitté nämns att Karsten redovisat en mycket imponerande vetenskaplig produktion, där han studerat både basala mekanismer och kliniska aspekter relevanta för typ 1-diabetes. I sin forskning har han bland annat kunnat visa att T-celler, beta-cellens funktionella status, sulfatider samt glutenfri kost kan påverka sjukdomsförloppet.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

2021 års Johnny Ludvigsson-pris för ”Yngre Barndiabetesforskare i Sverige” tilldelas docent Daniel Espes vid Uppsala universitet. Han får priset på 50 000 kronor för sina högkvalitativa vetenskapliga artiklar, samt sina kliniska studier som syftar till att bota typ 1-diabetes med cellterapi och cellregenerativa läkemedel, forskning som Barndiabetesfondens Priskommitté bedömer har stor potential att erbjuda bot vid typ 1-diabetes i framtiden.

Priskommitténs motiveringar lyder:

För Karsten Buschard

”Karsten Buschard (KB) verksam vid Rigshospitalet i Köpenhamn, redovisar en mycket imponerande vetenskaplig produktion. I sin forskning har KB studerat både basala mekanismer och kliniska aspekter relevanta för typ 1-diabetes. Några av de ämnesområden inom typ 1-diabetesforskningen som KB initierat och bidragit till är till exempel att T-celler, beta-cellens funktionella status, sulfatider samt glutenfri kost kan påverka sjukdomsförloppet. Sammantaget har KB bidragit med nydanande och viktiga upptäckter som kan visa sig ha stor betydelse för framtida behandling av typ 1-diabetes.”

För Daniel Espes

Daniel Espes (DE), verksam vid Uppsala universitet, redovisar 42 högkvalitativa vetenskapliga artiklar som spänner över många områden, till exempel transplantation av pankreasöar, immunologiska markörer samt imaging av beta-cells massan. DE bedriver för närvarande bland annat kliniska studier som syftar till att bota typ 1-diabetes medelst cellterapi och cellregenerativa farmaka, forskning som har stor potential att i framtiden erbjuda bot vid typ 1-diabetes.

Om Barndiabetesfondens Johnny Ludvigsson-priser

Varje år delar Barndiabetesfonden ut två priser i Johnny Ludvigssons namn till framstående barndiabetesforskare i Norden och i Sverige. Pristagarna utses, efter en öppen nominering och bedömning av nominerade kandidater, av Barndiabetesfondens Vetenskapliga råd tillsammans med tidigare pristagare.

Vill du läsa mer om forskningsprojekten som Barndiabetesfonden stödjer?

Klicka här för att läsa mer årets forskningsprojekt.

Var med och bota typ 1-diabetes

Hjälp oss ge forskarna rätt förutsättningar att besegra typ 1-diabetes. Skanna QR-koden eller swisha valfritt belopp till 900 05 97 och märk din gåva "Forskning23" eller klicka på knappen för att ge din gåva.

Swisha till forskningen

Pontus Keskisärkkä
Kommunikatör, Barndiabetesfonden
 Skicka e-post

Våra kommunikatörer arbetar med att producera texter och artiklar om allt som rör typ 1-diabetes. 

×
  • {{ node.Name }}