{{ node.Name }} {{ node.Name }}

DiOS och Barndiabetesfonden inleder samarbete

Senast uppdaterad: 2020-04-08

Diabetesorganisationen i Sverige, DiOS, är en rikstäckande organisation som kämpar för trygghet i livet med diabetes; på jobbet, i skolan, i vården och i vardagen.

Organisationen som har tusentals medlemmar vill ge personer med diabetes större inflytande - både över sin egen sjukdom och över intressefrågor. De personer som själva har diabetes är de som vet bäst vad  det innebär att leva med sjukdomen och det är deras problem och frågeställningar DiOS arbetar med för att förbättra.

Självklart har DiOS även ett stort intresse av att stödja diabetesforskning. Men att bygga upp en insamlingsorganisation, ordna med utlysning av forskningsanslag, skapa ett kompetent icke jävigt vetenskapligt råd etcetera är krävande. Då Barndiabetesfonden redan har en sådan fungerande organisation för stöd av forskning har det därför på ett mycket positivt sätt vuxit fram en överenskommelse om samverkan.

  • - Thomas Magnusson som är ordförande i DiOS har varit en aktiv deltagare vid flera av de nationella och regionala möten som arrangerats av Diabetes Samverkan Sverige tillsammans med SWEDIABNET. Och eftersom jag medverkat som vetenskaplig talare ett flertal gånger vid dessa möten har det har blivit naturligt med en dialog kring samverkan, säger Johnny Ludvigsson, ordförande i Barndiabetesfonden.

DiOS kommer i fortsättningen  att använda Barndiabetesfonden som sin forskningsorganisation och rekommendera sina medlemmar och supporters att stödja Barndiabetesfonden. Barndiabetesfonden kommer i sin tur att garantera att dessa gåvor kommer forskningen till godo.

  • - För oss är det otroligt angeläget att bidra till Barndiabetesfondens mål att lösa gåtan typ 1 diabetes, lösa knuten. Inom DiOS vill vi stärka vårt arbete kring typ 1 diabetes så det här samarbetet med Barndiabetesfonden känns viktigt, säger Thomas Magnusson, ordförande.

Överenskommelsen trädde i kraft den 28 mars efter en gemensam presentation vid Barndiabetesfondens Riksförenings årsmöte. DiOS och Barndiabetesfonden kommer från och med nu att kämpa sida vid sida med samlad kraft mot den gemensamma fienden, i första hand typ 1 diabetes bland både barn, ungdomar och vuxna.

×
  • {{ node.Name }}